FrontendAgentViewTicketCreate

Tartalomjegyzék

AgentFrontend::TicketCreate::NewOwnerSelection

Megjeleníti a tulajdonos kiválasztását a telefonos és e-mail jegyekben a jegylétrehozás képernyőkön.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

AgentFrontend::TicketCreate::NewQueueOwnSelection

Meghatározza, hogy a címzett (telefonos jegy) és a küldő (e-mail jegy) mely beállításai lesznek érvényesek az ügyintézői felületen.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
'1': First Queue
'2': Second Queue

AgentFrontend::TicketCreate::NewQueueSelectionString

Meghatározza azokat a szövegeket, amelyek a telefonos jegy címzettjeként (Címzett:) és az e-mail jegy küldőjeként (Feladó:) lesznek megjelenítve az ügyintézői felületen. A várólistánál NewQueueSelectionType „<Queue>” módon megadva a várólisták neveit jeleníti meg, és a SystemAddress „<Realname> <<Email>>” a címzett nevét és e-mail-címét jeleníti meg.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

<Queue>

AgentFrontend::TicketCreate::NewQueueSelectionType

Meghatározza a telefonos jegy címzett célját és az e-mail jegy küldőjét (a várólista minden várólistát megjelenít, a rendszercím minden rendszercímet megjelenít).

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Queue

AgentFrontend::TicketCreate::UserDefaultQueue

Meghatározza az alapértelmezett várólistát az ügyintézői felületen létrehozott új jegyeknél.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

Postmaster

ExternalFrontend::TicketCreate###DynamicField

A külső felület jegy üzenet képernyőjén megjelenő dinamikus mezők lehetőségei. MEGJEGYZÉS: Ha a külső felület jegy részletes nézetében is meg szeretné jeleníteni ezeket a mezőket, akkor engedélyeznie kell azokat az ExternalFrontend::TicketDetailView###DynamicField beállításban.

Alapértelmezett érték:

--- {}

ExternalFrontend::TicketCreate###HistoryComment

Megjegyzés az új előzmény bejegyzésekhez a külső felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

''

ExternalFrontend::TicketCreate###HistoryType

Meghatározza az alapértelmezett előzménytípust a külső felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

WebRequestCustomer

ExternalFrontend::TicketCreate###NextScreenAfterNewTicket

Meghatározza az új ügyféljegy utáni következő képernyőt a külső felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

TicketOverview

ExternalFrontend::TicketCreate###Priority

Lehetővé teszi az ügyfeleknek a jegy prioritásának beállítását a külső felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

0

ExternalFrontend::TicketCreate###PriorityDefault

Meghatározza az új ügyféljegyek alapértelmezett prioritását a külső felületen.

Alapértelmezett érték:

3 normal

ExternalFrontend::TicketCreate###Queue

Lehetővé teszi az ügyfeleknek a jegy várólistájának beállítását a külső felületen. Ha ez nincs engedélyezve, akkor az alapértelmezett várólistát kell beállítani.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

0

ExternalFrontend::TicketCreate###QueueDefault

Meghatározza az új ügyféljegyek alapértelmezett várólistáját a külső felületen.

Alapértelmezett érték:

Postmaster

ExternalFrontend::TicketCreate###SLA

Lehetővé teszi az ügyfeleknek a jegy SLA beállítását a külső felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

0

ExternalFrontend::TicketCreate###SLAMandatory

Beállítja, hogy az ügyfélnek ki kell választania az SLA-t.

Alapértelmezett érték:

0

ExternalFrontend::TicketCreate###SenderType

Az új jegyek küldőtípusa a külső felületről.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

customer

ExternalFrontend::TicketCreate###Service

Lehetővé teszi az ügyfeleknek a jegy szolgáltatásának beállítását a külső felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

0

ExternalFrontend::TicketCreate###ServiceMandatory

Beállítja, hogy az ügyfélnek ki kell választania a szolgáltatást.

Alapértelmezett érték:

0

ExternalFrontend::TicketCreate###StateDefault

Meghatározza az új ügyféljegyek alapértelmezett állapotát a külső felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

new

ExternalFrontend::TicketCreate###TicketType

Lehetővé teszi az ügyfeleknek a jegy típusának beállítását a külső felületen. Ha ez nincs engedélyezve, akkor az alapértelmezett jegytípust kell beállítani.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

0

ExternalFrontend::TicketCreate###TicketTypeDefault

Meghatározza az új ügyféljegyek alapértelmezett jegytípusát a külső felületen.

Alapértelmezett érték:

Unclassified

GenericInterface::Operation::TicketCreate###AutoResponseType

Meghatározza a bejegyzés alapértelmezett automatikus válasz típusát a jegylétrehozás művelethez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

auto reply

GenericInterface::Operation::TicketCreate###HistoryComment

Meghatározza az előzmények megjegyzést a jegylétrehozás művelethez, amely a jegy előzményeinél lesz használva az ügyintézői felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

%%GenericInterface Create

GenericInterface::Operation::TicketCreate###HistoryType

Meghatározza az előzmények típusát a jegylétrehozás művelethez, amely a jegy előzményeinél lesz használva az ügyintézői felületen.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

NewTicket

GenericInterface::Operation::TicketCreate###IsVisibleForCustomer

Meghatározza a bejegyzés alapértelmezett láthatóságát az ügyfél-felhasználó számára a jegylétrehozás műveletnél.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1
Scroll to Top