FrontendAgentViewStatisticReportCreateUpdateView

AgentFrontend::StatisticReportCreateUpdateView###001-Framework

Az alapértelmezett oszlopelrendezés-beállítás a jelentés létrehozása és a jelentés frissítése képernyőkhöz.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
BusinessObjectType: StatisticReport
ColumnLayout:
 OneColumn:
  '1':
  - Name: CreateUpdateProperties
 ThreeColumns:
  '1': ~
  '2': ~
  '3': ~
 TwoColumns:
  '1': ~
  '2': ~
Type: BusinessObjectCreate

AgentFrontend::StatisticReportCreateUpdateView###100-Custom

Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a jelentés létrehozása és a jelentés frissítése képernyők oszlopelrendezéseihez. Ezzel a beállítással csak hozzáadni tud kulcsokat a keretrendszer beállításához, nem lehetséges a kulcsok megváltoztatása vagy eltávolítása. Nézze meg a „###001-Framework” végződésű kapcsolódó beállítást.

Alapértelmezett érték:

---
ColumnLayout: ~

AgentFrontend::StatisticReportCreateUpdateView::Widget###CreateUpdateProperties

Alapértelmezett beállítás a jelentés létrehozása és a jelentés frissítése képernyők tulajdonságok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config: {}
 IsAlwaysPresent: 1
 IsDuplicatable: 0
 IsVisible: 1
 Title: Properties
Group: []
GroupRo: []
Type: CreateUpdateProperties

AgentFrontend::StatisticReportCreateUpdateView::WidgetType###CreateUpdateProperties

Alapértelmezett beállítás a jelentés létrehozása és a jelentés frissítése képernyők tulajdonságok felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Hidden: 0
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::StatisticReport::Report::CreateUpdateProperties
Scroll to Top