Folyamatkezelés

A csomag telepítése után öt új modul kerül hozzáadásra a folyamatkezelés vezérlet feladat tevékenységeihez és szekvenciafolyam-műveleteihez.

Folyamatmodulok

Az új modulok megtekintéséhez:

 1. Menjen az adminisztrátori felület Folyamatkezelés képernyőjére.

 2. Hozzon létre egy új folyamatot vagy válasszon egy meglévő folyamatot, amely tartalmaz vezérelt feladat tevékenységet.

 3. Kattintson a Tevékenységek elemre a bal oldalsávon lévő Elérhető folyamatelemek felületi elemben.

 4. Hozzon létre egy új vezérelt feladat tevékenységet vagy szerkesszen egy meglévőt.

 5. Válassza ki a Parancsfájl legördülő listában lévő új parancsfájlok egyikét.

  • ITSMConfigItemDataPull

  • ITSMConfigItemDataPush

  • LinkWithITSMConfigItem

  • TicketLinkITSMConfigItem

  • TicketUpdateByLinkedCI

 6. Kattintson a Mentés gombra, ha a Beállítás gomb nem látható a Parancsfájl legördülő lista mellett.

 7. Kattintson a Beállítás gombra a parancsfájl paramétereinek (kulcs-érték párok) hozzáadásához.

ITSMConfigItemDataPull

Egy modul egy kapcsolt ITSM konfigurációelemből történő adatlekéréshez.

Az ITSMConfigItemDataPull folyamatkezelés-modul

Az ITSMConfigItemDataPull folyamatkezelés-modul

Fő keresési paraméterek szakasz

A következő paraméterek használhatók a korlátozásokhoz:

 • Osztály *

 • Üzembe állítási állapot

 • Incidensállapot

 • Kapcsolat típusa

További konfigurációelem-feltétel szakasz

Ez a szakasz konfigurációelemek keresésére használható.

A szűrők kulcs-érték párokkal adhatók hozzá. A szűrők között logikai ÉS kapcsolat van, ha egynél több szűrő kerül hozzáadásra. Logikai VAGY kapcsolat a , karakterrel elválasztott több értékkel adható hozzá.

A Limit kulcs korlátozza a visszaadott konfigurációelemek számát.

Elvárt viselkedés szakasz

Ha egynél több konfigurációelem található a fenti szakaszban, akkor az elvárt viselkedés itt határozható meg.

Lehetséges értékek:

 • Attribútumok másolása az elsőként megtalált konfigurációelemből

 • Attribútumok másolása az utolsóként megtalált konfigurációelemből

 • A konfigurációelem figyelmen kívül hagyása, ne másoljon semmit sem

Folyamatjegy attribútumai szakasz

Ezzel a modullal frissíthetők a folyamatjegy attribútumai. A kulcs a folyamatjegy attribútuma. Az érték lehet előre meghatározott szöveg, a kapcsolt konfigurációelemből származó attribútum OTRS címke formában, illetve a kettő kombinációja. Az <OTRS_ITSMCI_*> OTRS címkeelőtag használható itt.

Példák:

Kulcs

Érték

Priority

5 very high

DynamicField_Capacity

<OTRS_ITSMCI_HardDisk::Capacity::1>

Title

Ebből: <OTRS_ITSMCI_Name>

Lásd még

Nézze meg az ITSMConfigItemDataPull és a ConfigItemSearch() API-hivatkozást.

ITSMConfigItemDataPush

Egy modul a kapcsolt ITSM konfigurációelemekbe történő adatbeszúráshoz.

Az ITSMConfigItemDataPush folyamatkezelés-modul

Az ITSMConfigItemDataPush folyamatkezelés-modul

Fő keresési paraméterek szakasz

A következő paraméterek használhatók a korlátozásokhoz:

 • Osztály *

 • Üzembe állítási állapot

 • Incidensállapot

 • Kapcsolat típusa

További konfigurációelem-feltétel szakasz

Ez a szakasz konfigurációelemek keresésére használható.

A szűrők kulcs-érték párokkal adhatók hozzá. A szűrők között logikai ÉS kapcsolat van, ha egynél több szűrő kerül hozzáadásra. Logikai VAGY kapcsolat a , karakterrel elválasztott több értékkel adható hozzá.

A Limit kulcs korlátozza a visszaadott konfigurációelemek számát.

Kapcsolt konfigurációelem attribútumai szakasz

Itt állíthatók be a frissítendő kapcsolt konfigurációelem attribútumai. A kulcs a kapcsolt konfigurációelem attribútuma. Az érték lehet előre meghatározott szöveg, a folyamatjegyből származó attribútum OTRS címke formában, illetve a kettő kombinációja. Az <OTRS_TICKET_*> OTRS címkeelőtag használható itt.

Példák:

Kulcs

Érték

ConfigItemCreateTimeNewerDate

2021-10-20 12:23:34

HardDisk::Capacity::1

<OTRS_TICKET_DynamicField_HDCapacity>

Name

Folyamat: <OTRS_TICKET_DynamicField_ProcessManagementProcessID>

Lásd még

Nézze meg az ITSMConfigItemDataPush és a ConfigItemSearch() API-hivatkozást.

LinkWithITSMConfigItem

Egy modul ITSM konfigurációelemek hozzákapcsolásához.

A LinkWithITSMConfigItem folyamatkezelés-modul

A LinkWithITSMConfigItem folyamatkezelés-modul

Fő keresési paraméterek szakasz

A következő paraméterek használhatók a korlátozásokhoz:

 • Osztály *

 • Üzembe állítási állapot

 • Incidensállapot

 • Kapcsolat típusa

További konfigurációelem-feltétel szakasz

Ez a szakasz konfigurációelemek keresésére használható.

A szűrők kulcs-érték párokkal adhatók hozzá. A szűrők között logikai ÉS kapcsolat van, ha egynél több szűrő kerül hozzáadásra. Logikai VAGY kapcsolat a , karakterrel elválasztott több értékkel adható hozzá.

A Limit kulcs korlátozza a visszaadott konfigurációelemek számát.

Lásd még

Nézze meg a LinkWithITSMConfigItem és a ConfigItemSearch() API-hivatkozást.

TicketLinkITSMConfigItem

Egy modul egy kiterjesztett konfigurációelem-keresés végrehajtásához és a keresési eredmény jegyhez történő hozzákapcsolásához.

A TicketLinkITSMConfigItem folyamatkezelés-modul

A TicketLinkITSMConfigItem folyamatkezelés-modul

Fő keresési paraméterek szakasz

A következő paraméterek használhatók a korlátozásokhoz:

 • Osztály *

 • Üzembe állítási állapot

 • Incidensállapot

 • Kapcsolat típusa

További konfigurációelem-feltétel szakasz

Ez a szakasz konfigurációelemek keresésére használható.

A szűrők kulcs-érték párokkal adhatók hozzá. A szűrők között logikai ÉS kapcsolat van, ha egynél több szűrő kerül hozzáadásra. Logikai VAGY kapcsolat a , karakterrel elválasztott több értékkel adható hozzá.

Rendezheti a keresési eredményeket, ha megadja az OrderBy kulcsot és egy konfigurációelem attribútumát értékként.

Az OrderByDirection kulccsal és az Up vagy Down értékekkel befolyásolhatja a rendezési sorrendet.

Ha nincs rendezés megadva, akkor a rendezés automatikusan csökkenő sorrendben lesz végrehajtva a konfigurációelemek azonosítója alapján.

Lásd még

Nézze meg a TicketLinkITSMConfigItem és a ConfigItemSearch() API-hivatkozást.

TicketUpdateByLinkedCI

Egy modul a jegyattribútumoknak egy kapcsolt konfigurációelem alapján történő beállításához.

A TicketUpdateByLinkedCI folyamatkezelés-modul

A TicketUpdateByLinkedCI folyamatkezelés-modul

Fő keresési paraméterek szakasz

A következő paraméterek használhatók a korlátozásokhoz:

 • Osztály

 • Üzembe állítási állapot

 • Incidensállapot

 • Kapcsolat típusa

Elvárt viselkedés szakasz

Ha egynél több konfigurációelem található a fenti szakaszban, akkor az elvárt viselkedés itt határozható meg.

Lehetséges értékek:

 • Attribútumok másolása az elsőként megtalált konfigurációelemből

 • Attribútumok másolása az utolsóként megtalált konfigurációelemből

 • A konfigurációelem figyelmen kívül hagyása, ne másoljon semmit sem

Konfigurációelem jegybe történő leképezése szakasz

Ezzel a modullal a konfigurációelem attribútumai jegyattribútumokra képezhetők le. A kulcs a konfigurációelem attribútuma. Az érték a jegy attribútuma.

Példák:

Kulcs

Érték

HardDisk::Capacity

DynamicField_HDCapacity

Name

Title

Lásd még

Nézze meg a TicketUpdateByLinkedCI és a ConfigItemSearch() API-hivatkozást.

API-hivatkozás

Ezek az API-hivatkozások nem érhetők el az interneten, de ez a leírás tartalmazza azokat.

ITSMConfigItemDataPull API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::ITSMConfigItemDataPull - A module to fetch data from a linked ITSM configuration item.

DESCRIPTION

All ITSMConfigItemDataPull functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

  my $ITSMConfigItemDataPullObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::ITSMConfigItemDataPull');

Run()

Run Data

my $Success = $ITSMConfigItemDataPullObject->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket, # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {

    ConfigITSMConfigItemSearch => {
      ClassIDs   => [9, 8, 7, 6],       # (optional)
      DeplStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
      InciStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
      LinkType   => 'RelevantTo::Source',   # (optional)
    },

    ConfigSearchKeyValueList => {
      Name     => 'The Name',        # (optional)

      # configuration items with created time after ...
      ConfigItemCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
      # configuration items with created time before then ....
      ConfigItemCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

      # configuration items with changed time after ...
      ConfigItemChangeTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
      # configuration items with changed time before then ....
      ConfigItemChangeTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

      # XML attributes (defined by class)
      'ElementA::ElementB' => '%contentA%',
      'ElementA::ElementB' => '%contentC%,%contentD%,%contentE%,
    }.

    UserID => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user

    ConfigDropdown => {
      Behavior => 'NoCopy',    # 'NoCopy', 'CopyFirstLinked' or 'CopyLastLinked' only
    },

    UserID => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user

    # Value set:
    #  * Key is the attribute of the linked ITSM configuration item where the data will be set,
    #  * Value is the value is the value to be set, supporting smart tags <OTRS_ITSMCI_*> from the resulting linked
    #    configuration item after match and behavior filters
    #
    #  Example:
    #  * To set process ticket title to be exactly the linked configuration item first element of field someDefinitionField::Sub
    #   Title => '<OTRS_ITSMCI_someDefinitionField::Sub::1>',
    #   where 'Sub' is a sub field of field 'someDefinitionField'
    #  * To set process ticket title to be exactly the linked configuration item second element of field someDefinitionField
    #   Title => '<OTRS_ITSMCI_someDefinitionField2::2>',
    #  * To set the process ticket dynamic field NameX to an static value (not real pull):
    #   DynamicField_NameX => 'someValue',
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.

ITSMConfigItemDataPush API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::ITSMConfigItemDataPush - A module to insert data to a linked ITSM configuration items.

DESCRIPTION

All ITSMConfigItemDataPush functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

  my $ITSMConfigItemDataPushObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::ITSMConfigItemDataPush');

Run()

Run Data

my $Success = $ITSMConfigItemDataPullObject->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket, # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {

    ConfigITSMConfigItemSearch => {
      ClassIDs   => [9, 8, 7, 6],       # (optional)
      DeplStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
      InciStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
      LinkType   => 'RelevantTo::Source',   # (optional)
    },

    ConfigSearchKeyValueList => {
      Name     => 'The Name',        # (optional)

      # configuration items with created time after ...
      ConfigItemCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
      # configuration items with created time before then ....
      ConfigItemCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

      # configuration items with changed time after ...
      ConfigItemChangeTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
      # configuration items with changed time before then ....
      ConfigItemChangeTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

      # XML attributes (defined by class)
      'ElementA::ElementB' => '%contentA%',
      'ElementA::ElementB' => '%contentC%,%contentD%,%contentE%,
    }.

    UserID => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user

    ConfigDropdown => {
      Behavior => 'NoCopy',    # 'NoCopy', 'CopyFirstLinked' or 'CopyLastLinked' only
    },

    UserID => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user

    # Value set:
    #  * Key is the attribute of the linked ITSM configuration items where the data will be pushed,
    #  * Value is the value is the value to be set, supporting smart tags <OTRS_TICKET_*> from the current process ticket e.g.
    #
    #  Example:
    #  * To set linked ITSM configuration items first element of someDefinitionField::Sub to be exactly the process ticket QueueID:
    #   'someDefinitionField::Sub::1' => '<OTRS_Ticket_QueueID>',
    #   Where 'Sub' is a sub field of 'someDefinitionField' field
    #  * To set linked ITSM configuration items second element of someDefinitionField2 to be the concatenation of
    #   some text and the content of the process ticket dynamic field ExternalField2:
    #   'someDefinitionField2::2' => 'Some text <OTRS_Ticket_DynamicField_ExternalField2>',
    #  * To set linked ITSM configuration items last element of someDefinitionField::Sub to be an static text:
    #   'someDefinitionField::Sub' => 'Some text',
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.

LinkWithITSMConfigItem API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::LinkWithITSMConfigItem - A module to link ITSM configuration items.

DESCRIPTION

All LinkWithITSMConfigItem functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

  my $LinkWithITSMConfigItemObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::LinkWithITSMConfigItem');

Run()

Run Data

my $Success = $LinkWithITSMConfigItem->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket, # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {

    ConfigITSMConfigItemSearch => {
      ClassIDs   => [9, 8, 7, 6],       # (optional)
      DeplStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
      InciStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
      LinkType   => 'RelevantTo::Source',   # (optional)
    },

    ConfigSearchKeyValueList => {
      Number    => 'The ConfigItem Number', # (optional)
      Name     => 'The Name',        # (optional)

      # configuration items with created time after ...
      ConfigItemCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
      # configuration items with created time before then ....
      ConfigItemCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

      # configuration items with changed time after ...
      ConfigItemChangeTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
      # configuration items with changed time before then ....
      ConfigItemChangeTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

      # XML attributes (defined by class)
      'ElementA::ElementB' => '%contentA%',
      'ElementA::ElementB' => '%contentC%,%contentD%,%contentE%,
    }.

    UserID => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.

TicketLinkITSMConfigItem API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::TicketLinkITSMConfigItem - A module to perform an extended configuration item search and link search results to ticket.

DESCRIPTION

All TicketLinkITSMConfigItem functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

  my $TicketLinkITSMConfigItemObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::TicketLinkITSMConfigItem');

Run()

Run Data

my $Success = $TicketLinkITSMConfigItemObject->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket,  # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {
    UserID           => 123,     # optional, to override the UserID from the logged user
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.
- `Config` is the Config Hash stored in a Process::SequenceFlowAction's Config key.

TicketUpdateByLinkedCI API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::TicketUpdateByLinkedCI - A module to set ticket attributes based on a linked configuration item.

DESCRIPTION

All TicketUpdateByLinkedCI functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

my $TicketUpdateByLinkedCIObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::TicketUpdateByLinkedCI');

Run()

Run Data

my $Success = $TicketUpdateByLinkedCIObject->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket,          # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {
    ConfigITSMConfigItemSearch => {
      ClassID         => 123,             # optional
      DeplStateIDs      => [123],            # optional
      InciStateIDs      => [123],            # optional
      LinkType        => 'someType::someDirection',  # optional
    },
    ConfigDropdown => {
      Behavior        => 'NoCopy',          # 'CopyFirstLinked', 'CopyLastLinked'
    },
    'someDefinitionField::Sub' => 'DynamicField_someName',   # example optional
    'someDefinitionField2'   => 'someTicketAttribute',    # example optional
    UserID           => 123,             # optional, to override the UserID from the logged user
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.
- `Config` is the Config Hash stored in a Process::SequenceFlowAction's Config key.

ConfigItemCreate() API

perform ConfigItemCreate Operation. This will return the created config item number.

 my $Result = $OperationObject->Run(
   Data => {
     UserLogin     => 'some agent login',      # UserLogin or AccessToken is required
     AccessToken    => 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9[...],'

     Password => 'some password',          # if UserLogin is sent then
                             #  Password is required
     ConfigItem => {
       Number    => '111',           # optional
       Class    => 'Configuration Item Class',
       Name     => 'The Name',
       DeplState  => 'deployment state',
       InciState  => 'incident state',
       CIXMLData  => $ArrayHashRef,       # it depends on the Configuration Item class and definition

       Attachment => [
         {
           Content   => 'content'      # base64 encoded
           ContentType => 'some content type'
           Filename  => 'some fine name'
         },
         # ...
       ],
       #or
       #Attachment => {
       #  Content   => 'content'
       #  ContentType => 'some content type'
       #  Filename  => 'some fine name'
       #},
     },
   },
 );

 $Result = {
   Success     => 1,            # 0 or 1
   ErrorMessage  => '',           # in case of error
   Data      => {            # result data payload after Operation
     ConfigItemID => 123,          # Configuration Item ID number in OTRS::ITSM (Service desk system)
     Number    => 2324454323322      # Configuration Item Number in OTRS::ITSM (Service desk system)
     Error => {               # should not return errors
         ErrorCode  => 'ConfigItemCreate.ErrorCode'
         ErrorMessage => 'Error Description'
     },
   },
 };

ConfigItemDelete() API

perform ConfigItemDelete Operation. This function is able to return
one or more ConfigItem entries in one call.

 my $Result = $OperationObject->Run(
   Data => {
     UserLogin     => 'some agent login',      # UserLogin or CustomerUserLogin or AccessToken is
                               # required
     CustomerUserLogin => 'some customer login',
     AccessToken    => 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9[...]',

     Password     => 'some password',        # if UserLogin or customerUserLogin is sent then
                               #  Password is required
     ConfigItemID   => '32,33',            # required, could be coma separated IDs or an Array
   },
 );

 $Result = {
   Success     => 1,            # 0 or 1
   ErrorMessage  => '',           # in case of error
   Data      => {            # result data payload after Operation
     ConfigItemID => [123, 456],     # Configuration Item IDs number in OTRS::ITSM (Service desk system)
     Error => {               # should not return errors
         ErrorCode  => 'ConfigItemDelete.ErrorCode'
         ErrorMessage => 'Error Description'
     },
   },
 };

ConfigItemGet() API

perform ConfigItemGet Operation. This function is able to return
one or more ConfigItem entries in one call.

 my $Result = $OperationObject->Run(
   Data => {
     UserLogin     => 'some agent login',      # UserLogin or AccessToken is
     AccessToken    => 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9[...]',  # required
     Password     => 'some password',        # if UserLogin is sent then Password is required
     ConfigItemID   => '32,33',            # required, could be coma separated IDs or an Array
     Attachments    => 1,               # Optional, 1 as default. If it's set with the value 1,
                               # attachments for articles will be included on ConfigItem data
   },
 );

 $Result = {
   Success   => 1,                # 0 or 1
   ErrorMessage => '',                # In case of an error
   Data     => {
     ConfigItem => [
       {

         Number       => '20101027000001',
         ConfigItemID    => 123,
         Name        => 'some name',
         Class       => 'some class',
         VersionID     => 123,
         LastVersionID   => 123,
         DefinitionID    => 123,
         InciState     => 'some incident state',
         InciStateType   => 'some incident state type',
         DeplState     => 'some deployment state',
         DeplStateType   => 'some deployment state type',
         CurInciState    => 'some incident state',
         CurInciStateType  => 'some incident state type',
         CurDeplState    => 'some deployment state',
         CurDeplStateType  => 'some deployment state type',
         CreateTime     => '2010-10-27 20:15:00'
         CreateBy      => 123,
         CIXMLData     => $XMLDataHashRef,

         Attachment => [
           {
             Content      => "xxxx",   # actual attachment contents, base64 enconded
             ContentType    => "application/pdf",
             Filename      => "StdAttachment-Test1.pdf",
             Filesize      => "4.6 KBytes",
             Preferences    => $PreferencesHashRef,
           },
           {
             # . . .
           },
         ],
       },
       {
         # . . .
       },
     ],
   },
 };

ConfigItemSearch() API

ConfigItemSearch()

return a configuration item list as an array reference

my $ConfigItemIDs = $ConfigItemObject->ConfigItemSearch(
  Number    => 'The ConfigItem Number', # (optional)
  ClassIDs   => [9, 8, 7, 6],       # (optional)
  DeplStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
  InciStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
  CreateBy   => [1, 2, 3],        # (optional)
  ChangeBy   => [3, 2, 1],        # (optional)

  # configuration items with created time after ...
  ConfigItemCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
  # configuration items with created time before then ....
  ConfigItemCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

  # configuration items with changed time after ...
  ConfigItemChangeTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
  # configuration items with changed time before then ....
  ConfigItemChangeTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

  OrderBy => [ 'ConfigItemID', 'Number' ],         # (optional)
  # default: [ 'ConfigItemID' ]
  # (ConfigItemID, Number, ClassID, DeplStateID, InciStateID,
  # CreateTime, CreateBy, ChangeTime, ChangeBy)

  # Additional information for OrderBy:
  # The OrderByDirection can be specified for each OrderBy attribute.
  # The pairing is made by the array indices.

  OrderByDirection => [ 'Down', 'Up' ],          # (optional)
  # default: [ 'Down' ]
  # (Down | Up)

  Limit     => 122, # (optional)
  UsingWildcards => 0,  # (optional) default 1
);
ConfigItemSearchExtended()

return a configuration item list as an array reference

my $ConfigItemIDs = $ConfigItemObject->ConfigItemSearchExtended(
  Number    => 'The ConfigItem Number', # (optional)
  Name     => 'The Name',        # (optional)
  ClassIDs   => [9, 8, 7, 6],       # (optional)
  DeplStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)
  InciStateIDs => [1, 2, 3, 4],       # (optional)

  # configuration items with created time after ...
  ConfigItemCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
  # configuration items with created time before then ....
  ConfigItemCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

  # configuration items with changed time after ...
  ConfigItemChangeTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01', # (optional)
  # configuration items with changed time before then ....
  ConfigItemChangeTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59', # (optional)

  What => [                        # (optional)
    # each array element is a and condition
    {
      # or condition in hash
      "[%]{'ElementA'}[%]{'ElementB'}[%]{'Content'}" => '%contentA%',
      "[%]{'ElementA'}[%]{'ElementC'}[%]{'Content'}" => '%contentA%',
    },
    {
      "[%]{'ElementA'}[%]{'ElementB'}[%]{'Content'}" => '%contentB%',
      "[%]{'ElementA'}[%]{'ElementC'}[%]{'Content'}" => '%contentB%',
    },
    {
      # use array reference if different content with same key was searched
      "[%]{'ElementA'}[%]{'ElementB'}[%]{'Content'}" => ['%contentC%', '%contentD%', '%contentE%'],
      "[%]{'ElementA'}[%]{'ElementC'}[%]{'Content'}" => ['%contentC%', '%contentD%', '%contentE%'],
    },
  ],

  PreviousVersionSearch => 1, # (optional) default 0 (0|1)

  OrderBy => [ 'ConfigItemID', 'Number' ],         # (optional)
  # default: [ 'ConfigItemID' ]
  # (ConfigItemID, Number, Name, ClassID, DeplStateID, InciStateID,
  # CreateTime, CreateBy, ChangeTime, ChangeBy)

  # Additional information for OrderBy:
  # The OrderByDirection can be specified for each OrderBy attribute.
  # The pairing is made by the array indices.

  OrderByDirection => [ 'Down', 'Up' ],          # (optional)
  # default: [ 'Down' ]
  # (Down | Up)

  Limit     => 122, # (optional)
  UsingWildcards => 0,  # (optional) default 1
);

ConfigItemUpdate() API

perform ConfigItemUpdate Operation. This will return the updated configuration item number.

 my $Result = $OperationObject->Run(
   Data => {
     UserLogin => 'some agent login',        # UserLogin or AccessToken is
     AccessToken => 123,               # required

     Password => 'some password',          # if UserLogin is sent then Password is required

     ReplaceExistingData => 0,            # optional, 0 or 1, default 0
                             # this will replace the existing XML data and attachments
     ConfigItemID => 123,

     ConfigItem  => {
       Class   => 'Configuration Item Class',
       Name   => 'The Name',
       DeplState => 'deployment state',
       InciState => 'incident state',
       CIXMLData => $ArrayHashRef,         # it depends on the Configuration Item class and definition

       Attachment => [
         {
           Content   => 'content'      # base64 encoded
           ContentType => 'some content type'
           Filename  => 'some fine name'
         },
         # ...
       ],
       # or
       #Attachment => {
       #  Content   => 'content'
       #  ContentType => 'some content type'
       #  Filename  => 'some fine name'
       #},
     },
   },
 );

 $Result = {
   Success     => 1,            # 0 or 1
   ErrorMessage  => '',           # in case of error
   Data      => {            # result data payload after Operation
     ConfigItemID => 123,          # Configuration Item ID number in OTRS::ITSM (Service desk system)
     Number    => 2324454323322      # Configuration Item Number in OTRS::ITSM (Service desk system)
     Error => {               # should not return errors
         ErrorCode  => 'ConfigItemUpdate.ErrorCode'
         ErrorMessage => 'Error Description'
     },
   },
 };
Scroll to Top