Adminisztrátori felület

Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete.

Új dinamikus mező

A csomag telepítése után egy új Elsődleges / másodlagos típusú dinamikus mező kerül hozzáadásra a rendszerhez, ahol az elsődleges/másodlagos információ lesz tárolva. Ebből a típusból több mező létrehozása nem lehetséges.

Az Elsődleges / másodlagos dinamikus mező hozzáadásra került a jegylétrehozás képernyőkhöz. Ez lehetővé teszi egy jegy elsődleges vagy másodlagos állapotának beállítást a jegy létrehozásakor.

Az Elsődleges / másodlagos dinamikus mezőnek a jegylétrehozás képernyőkről való eltávolításához:

 1. Menjen a Rendszerbeállítások képernyőre.

 2. Keressen rá a Forms###AgentFrontend::TicketCreate::Phone::CreateProperties beállításra.

 3. Változtassa meg a kapcsolódó űrlapbeállítást a dinamikus mezőnek a képernyőről való eltávolításához. Mivel ez a dinamikus mező egy különleges dinamikus mező, a neve nem DynamicField_PrimarySecondary, hanem egyszerűen csak PrimarySecondary. Példa:

  - Name: PrimarySecondary
  

Ugyanez alkalmazható a folyamatkezelésnél is. A mező neve PrimarySecondary, amelyet egy felhasználói tevékenység-párbeszédablakhoz kell hozzáadni, és nem DynamicField_PrimarySecondary.

Kivétel a szülőjegy lezárásához

A Ticket::Acl::Module###1-Ticket::Acl::Module alapértelmezetten nem kompatibilis az ezzel a csomaggal való használattal. Annak lehetővé tételéhez, hogy a szülőjegyeket csak akkor lehessen lezárni, ha az összes gyermekük már le lett zárva, egy további ACL-t kell hozzáadni, amely kivételt képez az elsődleges/másodlagos jegyekhez.

Itt egy példa ACL ehhez a kivételhez:

---
- ChangeBy: root@localhost
 ChangeTime: 2021-09-07 13:45:58
 Comment: Exception for primary/secondary tickets.
 ConfigChange:
  PossibleAdd:
   Endpoint:
   - AgentFrontend::Ticket::Action::Close
   Ticket:
    State:
    - '[regexp]close'
 ConfigMatch:
  PropertiesDatabase:
   DynamicField:
    DynamicField_PrimarySecondary:
    - Primary
 CreateBy: root@localhost
 CreateTime: 2019-05-24 11:45:29
 Description: 'This ACL allows using the Primary/Secondary feature together with the “Ticket::Acl::Module###1-Ticket::Acl::Module” setting.'
 ID: 1
 Name: Primary/Secondary Exception
 StopAfterMatch: 0
 ValidID: 1

ACL hivatkozás

Ez a csomag új végpontokat ad hozzá, amelyek használhatók az ACL-ekben. A következő hivatkozás felsorolja a csomag által hozzáadott összes végpontot, és csak az új bejegyzésekkel terjeszti ki az Adminisztrátori kézikönyvből származó ACL hivatkozást.

---
- ChangeBy: root@localhost
 ChangeTime: 2021-09-13 13:51:29
 Comment: ACL Reference for Primary/Secondary.
 ConfigMatch:
  Properties:
   DynamicField:
    DynamicField_PrimarySecondary:
    - Primary
    - SecondaryOf:TICKET_NUMBER (where TICKET_NUMBER is a primary ticket number)
   Frontend:
    Endpoint:
    - AgentFrontend::Ticket::Action::AddSecondaries
    - AgentFrontend::Ticket::Action::EmailToSecondaries
    - AgentFrontend::Ticket::Action::MoveToPrimary
    - AgentFrontend::Ticket::Action::NoteToSecondaries
    - AgentFrontend::Ticket::Action::SetOnlyToPrimary
    - AgentFrontend::Ticket::Action::SetToPrimary
    - AgentFrontend::Ticket::Action::SetToSecondary
    - AgentFrontend::Ticket::Action::SmsToSecondaries
    - AgentFrontend::Ticket::Action::UnsetPrimary
    - AgentFrontend::Ticket::Action::UnsetSecondary
    - AgentFrontend::Ticket::Action::UpdateSecondaries
  PropertiesDatabase:
   # Match properties (existing values from the database).
   # Please note that Frontend is not in the database, but in the framework.
   # See section "Properties", the same configuration can be used here.
 ConfigChange:
  Possible:
   # Reset possible options (white list).
   Endpoint:
   # Limit the functions on agent interface.
   - AgentFrontend::Ticket::Action::AddSecondaries
   - AgentFrontend::Ticket::Action::EmailToSecondaries
   - AgentFrontend::Ticket::Action::MoveToPrimary
   - AgentFrontend::Ticket::Action::NoteToSecondaries
   - AgentFrontend::Ticket::Action::SetOnlyToPrimary
   - AgentFrontend::Ticket::Action::SetToPrimary
   - AgentFrontend::Ticket::Action::SetToSecondary
   - AgentFrontend::Ticket::Action::SmsToSecondaries
   - AgentFrontend::Ticket::Action::UnsetPrimary
   - AgentFrontend::Ticket::Action::UnsetSecondary
   - AgentFrontend::Ticket::Action::UpdateSecondaries
   Ticket:
   # Possible ticket options (white list).
    DynamicField_PrimarySecondary:
    - Primary
    - SecondaryOf:TICKET_NUMBER (where TICKET_NUMBER is a primary ticket number)
  PossibleAdd:
    # Add options (white list).
    # See section "Possible", the same configuration can be used here.
  PossibleNot:
    # Remove options (black list).
    # See section "Possible", the same configuration can be used here.
 CreateBy: root@localhost
 CreateTime: 2021-09-13 13:51:29
 Description: This reference lists the possible endpoints added by Primary/Secondary.
 ID: 1
 Name: 201-ACL-Reference
 StopAfterMatch: 0
 ValidID: 3
Scroll to Top