Ticket Queue Selection

Ez a funkció lehetővé teszi egy jegy automatikus áthelyezését az előnyben részesített várólistákba a jegy és az ügyfél adatai alapján, amikor a jegy létrejön. Néhány hasonló kiválasztás szintén elvégezhető több e-mail-cím használatával vagy a jegyek kézi áthelyezésével.

Az adminisztrátorok meghatározhatják a rendszerbeállításokban, hogy mely adatok alapján kell a várólista kiválasztását végrehajtani. Például lehetséges bizonyos ügyfélnevek meghatározása, ami a jegyeik áthelyezését idézi elő egy különleges várólistába, ahol a megfelelő ügyféltanácsadó azonnal dolgozhat velük.

Lehetőség van arra is, hogy kulcsszavakat határozzon meg (mint például probléma vagy számítógép) a jegy címénél, azért hogy azok a jegyek automatikusan átirányításra kerüljenek az első szintű támogatás várólistába.

A funkció az OTRSTicketQueueSelection::Configuration beállítással állítható be. A kulcs a várólista neve, az érték pedig a jegy és/vagy ügyfél-felhasználói beállítások és azok reguláris kifejezésként megadott elvárt értékének pontosvesszővel elválasztott listája.

Ez a példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet beállítani egy olyan szabályhalmazt, amely áthelyez egy jegyet bármely kiválasztott várólistából egy meghatározott célvárólistába egy jegyattribútum, a jegy létrehozási ideje alapján.

A Teszt címmel rendelkező, újonnan létrehozott jegyeknek a Szemét várólistába helyezéshez szükséges szabályok beállításához:

  1. Menjen a Rendszerbeállítások képernyőre.

  2. Keressen rá az OTRSTicketQueueSelection::Configuration beállításra, és nyissa meg szerkesztésre.

  3. Adja meg a Szemét szót a kulcshoz és a Ticket::Title='^Teszt$' reguláris kifejezést a tartalomhoz.

  4. Hozzon létre egy jegyet Teszt címmel, és ellenőrizze, hogy a jegy áthelyezésre kerül a beállítások szerint.

Amint ebben a példában látható, csak egyetlen olyan szabály van ahhoz, amelyre a jegynek illeszkednie kell, hogy áthelyezésre kerüljön a Szemét várólistába. Ha több szabályra van szükség, akkor azok hozzáadhatók ugyanahhoz a tartalommezőhöz egy ; karakterrel elválasztva, mint például:

Ticket::Title='^Test$';CustomerUser::UserFirstname='^John$';CustomerUser::UserLastname='^Doe$'

Minden egyes szabályt ÉS feltétellel fog figyelembe venni a rendszer, ezért ezeknél az új szabályoknál a jegynek illeszkednie kell a címfeltételre és az ügyfélfelhasználó-feltételre, azért hogy áthelyezésre kerüljön a Szemét várólistába.

A szabályok alapulhatnak jegyattribútumokon (Ticket::<Attribútum>) vagy ügyfél-felhasználó attribútumokon (CustomerUser::<Attribútum>).

Scroll to Top