Adminisztrátori felület

Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete, de lehetővé teszi a dinamikus mező értékeinek, valamint a jegyek szolgáltatásának és SLA-jának beállítását a kapcsolt konfigurációelemek alapján.

Szolgáltatás és SLA hozzárendelése

Lehetőség van a konfigurációelemekben két beállítható mező meghatározásának hozzáadására, amelyek szolgáltatás és SLA információkat tartalmaznak.

Amikor egy konfigurációelemet hozzákapcsolnak egy jegyhez vagy leválasztanak egy jegyről, akkor ezek a mezők használhatók a kapcsolt jegy szolgáltatásának és SLA-jának frissítésére vagy eltávolítására.

A konfigurációelemekhez történő mezők hozzáadásához:

 1. Nyissa meg a CMDB beállítások csoport Konfigurációelemek modulját az adminisztrátori felületen.

 2. Válasszon egy konfigurációelem-osztályt, és kattintson az Osztály-meghatározás módosítása gombra.

 3. Adja hozzá az új mezőket az osztály-meghatározáshoz.

  - Key: TicketServiceName
   Name: Service
   Searchable: 1
   Input:
    Type: Text
    Size: 50
    MaxLength: 50
  
  - Key: TicketSLAName
   Name: SLA
   Searchable: 1
   Input:
    Type: Text
    Size: 50
    MaxLength: 50
  

  Megjegyzés

  A Key értékeinek ugyanannak kell lennie mint ami az ITSMConfigItem::ServiceField és ITSMConfigItem::SLAField beállításokban meg van adva.

Miután ez megfelelően be lett állítva, egyszerűen hozzon létre egy konfigurációelemet, amelynél mindkét mező ki van töltve. Ha hozzákapcsolja ezt az újonnan létrehozott konfigurációelemet egy jegyhez, akkor a konfigurációelem attribútumaiból a szolgáltatás és az SLA át lesz véve a kapcsolt jegybe.

A szolgáltatás és SLA összekapcsolásának követelményei és korlátozásai:

 • A szolgáltatás funkcionalitásnak engedélyezve kell lennie.

 • A konfigurációelem mezőit be kell állítani a szolgáltatáshoz és az SLA-hoz.

 • A kapcsolt konfigurációelemnek érvényes szolgáltatást és SLA neveket kell tartalmaznia.

 • A konfigurációelem szolgáltatás és SLA neveinek engedélyezve kell lennie a kapcsolt jegyeknél (például ne legyen korlátozva ACL-lel).

 • Ha egy másik konfigurációelem már hozzá van kapcsolva, akkor egy konfigurációelem hozzákapcsolása ismét frissíteni fogja a szolgáltatást és az SLA-t.

A szolgáltatás és SLA leválasztásának követelményei és korlátozásai:

 • A szolgáltatás funkcionalitásnak engedélyezve kell lennie.

 • A konfigurációelem mezőit be kell állítani a szolgáltatáshoz és az SLA-hoz.

 • A jegy és a konfigurációelem szolgáltatásának és SLA-jának egyeznie kell.

 • Leválasztás után a jegy szolgáltatása és SLA-ja el lesz távolítva, nem lesz visszaállítva az összekapcsolás előtti értékekre.

Dinamikus mező értékeinek hozzárendelése

Lehetőség van egy konfigurációelem-attribútum meghatározását hozzáadni a dinamikus mező leképezéséhez.

Amikor egy konfigurációelemet hozzákapcsolnak egy jegyhez, akkor ellenőrzésre kerül, hogy a konfigurációelemnek van-e a leképezésben meghatározott attribútuma, és ha van, akkor hozzárendeli azokat az értékeket a megfelelő jegy dinamikus mezőihez. Amikor egy konfigurációelemet leválasztanak egy jegyről, akkor a dinamikus mező értéke változatlan marad.

A leképezés beállításához:

 1. Menjen a Rendszerbeállítások képernyőre.

 2. Válassza ki az OTRSCIAssignmentAttributeDynamicFieldMap lehetőséget a Navigáció felületi elemben.

 3. Navigáljon a Core → OTRSCIAssignmentAttributeDynamicFieldMap ághoz a navigációs fában.

 4. Keressen rá az ITSMConfigItem::TicketDynamicFieldMapping beállításra, és állítsa be a leképezést a konfigurációelem attribútumai és a jegy dinamikus mezői között.

  Például:

  NIC::IPAddress     → IPAddress
  NIC::IPoverDHCP    → IPoverDHCP
  SerialNumber      → SerialNumber
  WarrantyExpirationDate → WarrantyExpirationDate
  

  Megjegyzés

  Ha olyan konfigurációelem-attribútumot szeretne használni, amely mélyebb szerkezetbe van ágyazva, akkor :: karakterekkel elválasztva adja hozzá az attribútumkulcsok láncát.

 5. Keressen rá az ITSMConfigItem::TicketDynamicFieldValueMapping beállításra, és állítsa be a leképezést a konfigurációelem attribútumai és a jegy dinamikus mezőinek értékei között. Ehhez leképezéseket kell beállítanunk, hogy megoldjuk a rossz párosítást a konfigurációelem-attribútumok lehetséges értékei és a jegy dinamikus mezőjének lehetséges értékei között.

  Például:

  NIC::IPoverDHCP → No → 2
           Yes → 1
  

  A számok határozzák meg azt a sorrendet, ahogy az értékek megjelennek a legördülő dinamikus mezőben. Ha a Yes és No értékeket tárolná egy olyan dinamikus mezőben, amelynek beállítása fent meg van jelenítve, akkor a rendszer megpróbálná eltárolni a Yes vagy No értéket, míg a dinamikus mező az 1 kulcsot várná a Yes értékhez vagy a 2 kulcsot a No értékhez.

Megjegyzés

Ez a leképezés használható egyéb mezőknél is, ha a konfigurációelem attribútumértéke nem egyezik egy dinamikus mező kulcsával. Ebben az esetben írja be a konfigurációelem attribútumértékét a kivonat kulcs részébe és a dinamikus mező kulcsát az elem címkéjén belülre.

Miután ez megfelelően be lett állítva, egyszerűen hozzon létre egy konfigurációelemet, amelynél a leképezett mezők ki vannak töltve. Ha hozzákapcsolja ezt az újonnan létrehozott konfigurációelemet egy jegyhez, akkor a jegy dinamikus mezői ki lesznek töltve a konfigurációelem attribútumaival. A konfigurációelem-attribútumok megjeleníthetők a jegy részletes nézetének Tulajdonságok felületi elemében. A dinamikus mezők automatikusan frissítve lesznek, ha a CMDB-t módosítják.

A dinamikus mező hozzárendelés funkcionalitásának korlátozásai:

 • A dinamikus mezők csak akkor lesznek kitöltve, ha még nincs tartalmuk.

 • Ha egy konfigurációelemet leválasztanak a jegyről, akkor a dinamikus mező értékei nem lesznek törölve.

 • Ha egy konfigurációelem attribútuma értékek listáját tartalmazza (például egy számítógép konfigurációelem több IP-címét), akkor ennek a listának csak az első eleme lesz hozzárendelve egy dinamikus mezőhöz.

Scroll to Top