FrontendAgentViewTicketCreatePhone

AgentFrontend::TicketCreate::Phone###001-Framework

Az alapértelmezett oszlopelrendezés-beállítás az új telefonos jegy képernyőhöz.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
BusinessObjectType: Ticket
ColumnLayout:
 OneColumn:
  '1':
  - Name: CreateProperties
  - Name: ChatProtocol
  - Name: CustomerInformation
  - Name: CustomerUserHistory
  - Name: CustomerHistory
 ThreeColumns:
  '1':
  - Name: CreateProperties
  '2':
  - Name: ChatProtocol
  - Name: CustomerInformation
  '3':
  - Name: CustomerUserHistory
  - Name: CustomerHistory
 TwoColumns:
  '1':
  - Name: CreateProperties
  - Name: ChatProtocol
  '2':
  - Name: CustomerInformation
  - Name: CustomerUserHistory
  - Name: CustomerHistory
Type: BusinessObjectCreate

AgentFrontend::TicketCreate::Phone###100-Custom

Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések az új telefonos jegy képernyő oszlopelrendezéseihez. Ezzel a beállítással csak hozzáadni tud kulcsokat a keretrendszer beállításához, nem lehetséges a kulcsok megváltoztatása vagy eltávolítása. Nézze meg a „###001-Framework” végződésű kapcsolódó beállítást.

Alapértelmezett érték:

---
ColumnLayout: ~

AgentFrontend::TicketCreate::Phone###110-OTRSCustomContactInformation

Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések az új telefonos jegy képernyő oszlopelrendezéseihez. Ezzel a beállítással csak hozzáadni tud kulcsokat a keretrendszer beállításához, nem lehetséges a kulcsok megváltoztatása vagy eltávolítása. Nézze meg a „###001-Framework” végződésű kapcsolódó beállítást.

Alapértelmezett érték:

---
ColumnLayout:
 OneColumn:
  '1':
  - Name: CustomContactInformation
 ThreeColumns:
  '2':
  - Name: CustomContactInformation
 TwoColumns:
  '2':
  - Name: CustomContactInformation

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::Widget###ChatProtocol

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő csevegésprotokoll felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config: {}
 IsAlwaysPresent: 1
 IsDuplicatable: 0
 IsVisible: 1
 Title: Chat Protocol
Group: []
GroupRo: []
Type: ChatProtocol

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::Widget###CreateProperties

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő tulajdonságok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config: {}
 IsAlwaysPresent: 1
 IsDuplicatable: 0
 IsVisible: 1
 Title: Properties
Group: []
GroupRo: []
Type: CreateProperties

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::Widget###CustomContactInformation

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő partnerinformációk felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config: {}
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Contact Information
Group: []
Type: CustomContactInformation

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::Widget###CustomerHistory

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő ügyfélelőzmények felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config: {}
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Customer History
Group: []
GroupRo: []
Type: CustomerHistory

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::Widget###CustomerInformation

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő ügyfél-információk felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  ShowPropertyOnEmpty: 1
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Customer Information
Group: []
GroupRo: []
Type: CustomerInformation

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::Widget###CustomerUserHistory

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő ügyfél-felhasználó előzményei felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config: {}
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Customer User History
Group: []
GroupRo: []
Type: CustomerUserHistory

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::WidgetType###ChatProtocol

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő csevegésprotokoll felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Collapsed: 0
 Hidden: 0
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::Ticket::ChatProtocol

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::WidgetType###CreateProperties

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő tulajdonságok felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Collapsed: 0
 Hidden: 0
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::Ticket::CreateProperties

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::WidgetType###CustomerHistory

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő ügyfélelőzmények felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 ActiveFilters: {}
 AdditionalExportColumns:
  ArticleTree: 0
 AvailableDynamicFieldFilters: []
 BusinessObjectType: Ticket
 Collapsed: 0
 Columns:
  Age:
   IsVisible: 1
  Changed:
   IsVisible: 1
  Created:
   IsVisible: 2
  CustomerCompanyName:
   IsVisible: 1
  CustomerID:
   IsVisible: 1
  CustomerName:
   IsVisible: 1
  CustomerUserID:
   IsVisible: 1
  EscalationResponseTime:
   IsVisible: 1
  EscalationSolutionTime:
   IsVisible: 1
  EscalationTime:
   IsVisible: 1
  EscalationUpdateTime:
   IsVisible: 1
  Lock:
   IsVisible: 1
  Owner:
   IsVisible: 1
  PendingTime:
   IsVisible: 1
  Priority:
   IsVisible: 2
  Queue:
   IsVisible: 1
  Responsible:
   IsVisible: 1
  SLA:
   IsVisible: 1
  Sender:
   IsVisible: 1
  Service:
   IsVisible: 1
  State:
   IsVisible: 1
  Subject:
   IsVisible: 1
  TicketNumber:
   IsVisible: 2
  Title:
   IsVisible: 2
  Type:
   IsVisible: 1
  Watch:
   IsVisible: 1
 DefaultColumnOrder:
 - TicketNumber
 - State
 - Title
 - Priority
 - Created
 - Age
 - Changed
 - PendingTime
 - EscalationTime
 - EscalationUpdateTime
 - EscalationResponseTime
 - EscalationSolutionTime
 - Sender
 - Subject
 - Lock
 - Queue
 - Owner
 - Responsible
 - CustomerID
 - CustomerCompanyName
 - CustomerName
 - CustomerUserID
 - Type
 - Service
 - SLA
 - Watch
 FilterPresets: {}
 Hidden: 0
 HideAvailableFilters: []
 ItemsPerPage: 10
 Limit: 1000
 SortBy:
 - Column: Created
  Direction: Down
 Type: BusinessObject
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::Ticket::CustomerHistory

AgentFrontend::TicketCreate::Phone::WidgetType###CustomerUserHistory

Alapértelmezett beállítás az új telefonos jegy képernyő ügyfél-felhasználó előzményei felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 ActiveFilters: {}
 AdditionalExportColumns:
  ArticleTree: 0
 AvailableDynamicFieldFilters: []
 BusinessObjectType: Ticket
 Collapsed: 0
 Columns:
  Age:
   IsVisible: 1
  Changed:
   IsVisible: 1
  Created:
   IsVisible: 2
  CustomerCompanyName:
   IsVisible: 1
  CustomerID:
   IsVisible: 1
  CustomerName:
   IsVisible: 1
  CustomerUserID:
   IsVisible: 1
  EscalationResponseTime:
   IsVisible: 1
  EscalationSolutionTime:
   IsVisible: 1
  EscalationTime:
   IsVisible: 1
  EscalationUpdateTime:
   IsVisible: 1
  Lock:
   IsVisible: 1
  Owner:
   IsVisible: 1
  PendingTime:
   IsVisible: 1
  Priority:
   IsVisible: 2
  Queue:
   IsVisible: 1
  Responsible:
   IsVisible: 1
  SLA:
   IsVisible: 1
  Sender:
   IsVisible: 1
  Service:
   IsVisible: 1
  State:
   IsVisible: 1
  Subject:
   IsVisible: 1
  TicketNumber:
   IsVisible: 2
  Title:
   IsVisible: 2
  Type:
   IsVisible: 1
  Watch:
   IsVisible: 1
 DefaultColumnOrder:
 - TicketNumber
 - State
 - Title
 - Priority
 - Created
 - Age
 - Changed
 - PendingTime
 - EscalationTime
 - EscalationUpdateTime
 - EscalationResponseTime
 - EscalationSolutionTime
 - Sender
 - Subject
 - Lock
 - Queue
 - Owner
 - Responsible
 - CustomerID
 - CustomerCompanyName
 - CustomerName
 - CustomerUserID
 - Type
 - Service
 - SLA
 - Watch
 FilterPresets: {}
 Hidden: 0
 HideAvailableFilters: []
 ItemsPerPage: 10
 Limit: 1000
 SortBy:
 - Column: Created
  Direction: Down
 Type: BusinessObject
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::Ticket::CustomerUserHistory

Forms###AgentFrontend::TicketCreate::Phone::CreateProperties

Beállítható űrlap az új telefonos jegy képernyő tulajdonságok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
- Collapsible: 1
 Fields:
 - Name: TypeID
 Label: Classification
- Collapsible: 1
 Fields:
 - Name: CustomerUserID
 - Disabled: 1
  Name: CustomerID
 Label: Customer
- Collapsible: 1
 Fields:
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Name: QueueID
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Name: OwnerID
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Name: ResponsibleID
 Label: Assignment
- Collapsible: 1
 Fields:
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Name: ServiceID
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Name: SLAID
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Default: 3
   Name: PriorityID
   Required: 1
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Config:
    StateType:
    - open
    - pending auto
    - pending reminder
    - closed
   Default: 4
   Name: StateID
   Required: 1
 - ColumnLayout: 3
  Fields:
  - Name: PendingDate
 Label: Service Level Management
- Collapsible: 1
 Fields:
 - Multiple: 1
  Name: From
 - Name: To
 - Name: StandardTemplateID
 - Name: Subject
  Required: 1
 - Name: KnowledgeBaseArticleAddToObject
 - Name: Body
  Required: 1
 - Name: RelevantKnowledge
 - Name: Attachments
 - Name: AccountedTime
 Label: Communication
- Default: PhoneCallCustomer
 Hidden: 1
 Name: HistoryType
- Default: ''
 Hidden: 1
 Name: HistoryComment
- Default: customer
 Hidden: 1
 Name: SenderType
- Default: 1
 Hidden: 1
 Name: IsVisibleForCustomer
- Hidden: 1
 Name: LinkTicketID
- Hidden: 1
 Name: LinkType
- Hidden: 1
 Name: EndpointContext
Scroll to Top