FrontendAgentViewCalendarOverview

AgentFrontend::CalendarOverview###001-Framework

Az alapértelmezett oszlopelrendezés-beállítás a naptár áttekintőjéhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
BusinessObjectType: Calendar
ColumnLayout:
 OneColumn:
  '1':
  - Name: AppointmentsToday
  - Name: AppointmentsThisWeek
  - Name: AppointmentsThisMonth
 ThreeColumns:
  '1':
  - Name: AppointmentsToday
  '2':
  - Name: AppointmentsThisWeek
  '3':
  - Name: AppointmentsThisMonth
 TwoColumns:
  '1':
  - Name: AppointmentsToday
  '2':
  - Name: AppointmentsThisWeek
Type: BusinessObjectOverview

AgentFrontend::CalendarOverview###100-Custom

Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a naptár áttekintőjének oszlopelrendezéseihez. Ezzel a beállítással csak hozzáadni tud kulcsokat a keretrendszer beállításához, nem lehetséges a kulcsok megváltoztatása vagy eltávolítása. Nézze meg a „###001-Framework” végződésű kapcsolódó beállítást.

Alapértelmezett érték:

---
ColumnLayout: ~

AgentFrontend::CalendarOverview::Widget###AppointmentsThisMonth

Alapértelmezett beállítás a naptáráttekintő e havi időpontok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  AgendaView: Month
  DefaultView: Timeline
  GridView: Month
  TimelineView: Month
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Appointments This Month
Group: []
GroupRo: []
Type: CalendarView

AgentFrontend::CalendarOverview::Widget###AppointmentsThisWeek

Alapértelmezett beállítás a naptáráttekintő e heti időpontok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  AgendaView: Week
  DefaultView: Grid
  GridView: Week
  TimelineView: Week
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Appointments This Week
Group: []
GroupRo: []
Type: CalendarView

AgentFrontend::CalendarOverview::Widget###AppointmentsToday

Alapértelmezett beállítás a naptáráttekintő mai időpontok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  AgendaView: Day
  DefaultView: Agenda
  GridView: Day
  TimelineView: Day
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Appointments Today
Group: []
GroupRo: []
Type: CalendarView

AgentFrontend::Dashboard::Widget###CalendarView

Alapértelmezett beállítás a vezérlőpult időpontok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  DefaultView: Grid
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Appointments
Group: []
GroupRo: []
Type: CalendarView

AgentFrontend::WidgetType###CalendarView

Alapértelmezett beállítás a naptáráttekintő naptárnézet felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 ActiveCalendarLimit: 10
 AgendaView: Day
 Collapsed: 0
 GridView: Week
 Hidden: 0
 TimelineView: Month
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::CalendarView
Scroll to Top