Adminisztrátori felület

Ez a fejezet azokat az új funkciókat mutatja be, amelyek az adminisztrátori felületen érhetők el a csomag telepítése után.

Kétirányú kommunikáció

Az ebben a csomagban található modulok az OTRS és egy SAP Solution Manager rendszer (mostantól SolMan néven hivatkozunk rá ebben a dokumentumban) közötti kommunikációt biztosítják, azonban először mindkét rendszer független beállítása szükséges, annak érdekében hogy meggyőződjön arról, hogy mindkét rendszer megfelelően működik, majd hajtsa végre az összes szükséges lépést a SolMan rendszerben, hogy műveleteket kérjen és biztosítson a nem SAP webszolgáltatáson keresztül.

Ezzel a csomaggal (és a szükséges személyre szabott beállítással) az OTRS képes lesz kommunikálni egy meglévő SolMan rendszerrel ugyanazokat a függvényneveket, adatszerkezeteket és értéktípusokat használva és azt színlelve, hogy ez egy másik SolMan rendszer.

Az OTRS nem valósítja meg a SolMan API teljes készletét. Nézze meg a Webszolgáltatások fejezetet annak ellenőrzéséhez, hogy melyek érhetők el az OTRS-ben.

Mielőtt bármilyen kísérletet tennénk egy OTRS webszolgáltatás létrehozására ezen csomag moduljaival, szükséges tudni azt, hogy a SolMan hogyan kezeli az olyan fogalmakat, mint a prioritások, az állapotok (SAPUserStatus), a bejegyzéstípusok (TextTypes) stb., valamint ezen fogalmaknak milyen értékei vannak a SolMan rendszer használt példányában, valamint az OTRS-ben.

Az OTRS-nek és a SolMan rendszernek képesnek kell lenniük kommunikálni a hálózaton, hogy SOAP üzeneteket küldjenek és fogadjanak egymás közt. Győződjön meg arról, hogy kinyitotta-e a szükséges portokat mindkét rendszeren és a köztük lévő összes hálózati eszközön (mint például kapcsolókon és tűzfalakon).

A csomag és a tartalmazott modulok használata érdekében egy webszolgáltatást szükséges létrehozni vagy módosítani az OTRS-en belül. További információkért nézze meg a Webszolgáltatások fejezetet.

Ügyfél-felhasználók és ügyintézők automatikus létrehozása az OTRS-ben

Az OTRS és a SolMan között kicserélt jegyek a jegytulajdonost és az ügyfél-felhasználót is átviszik.

Ha egy bejövő jegy létrehozása vagy frissítése egy ismeretlen ügyintéző adatait tartalmazza, akkor új ügyintéző lesz automatikusan létrehozva az OTRS-ben. Ugyanez a viselkedés létezik hasonlóan az ügyfél-felhasználóknál is.

Több SolMan példány

Lehetőség van több SolMan példányhoz kapcsolódni ugyanabból az OTRS rendszerből. Egyszerűen használjon példányonként egy-egy webszolgáltatást.

Az egyes rendszerek rendszer GUID értéke és a jegy szinkronizációs állapota külön-külön van tárolva.

Scroll to Top