FrontendAgentViewStatisticReportOverview

AgentFrontend::StatisticReportOverview###001-Framework

Az alapértelmezett oszlopelrendezés-beállítás a statisztikák és jelentések áttekintőhöz.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
BusinessObjectType: StatisticReport
ColumnLayout:
 OneColumn:
  '1':
  - Name: StatisticReportList
  - Name: StatisticMetrics
  - Name: StatisticLists
  - Name: StatisticStatic
 ThreeColumns:
  '1':
  - Name: StatisticReportList
  - Name: StatisticStatic
  '2':
  - Name: StatisticMetrics
  '3':
  - Name: StatisticLists
 TwoColumns:
  '1':
  - Name: StatisticReportList
  - Name: StatisticStatic
  '2':
  - Name: StatisticMetrics
  - Name: StatisticLists
Type: BusinessObjectOverview

AgentFrontend::StatisticReportOverview###100-Custom

Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a statisztikák és jelentések áttekintő oszlopelrendezéseihez. Ezzel a beállítással csak hozzáadni tud kulcsokat a keretrendszer beállításához, nem lehetséges a kulcsok megváltoztatása vagy eltávolítása. Nézze meg a „###001-Framework” végződésű kapcsolódó beállítást.

Alapértelmezett érték:

---
ColumnLayout: ~

AgentFrontend::StatisticReportOverview::Widget###StatisticLists

Alapértelmezett beállítás a statisztikák és jelentések áttekintő listák felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  ActiveFilters:
   ObjectType:
    Value:
    - DynamicList
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Lists
Group: []
GroupRo: []
Type: StatisticList

AgentFrontend::StatisticReportOverview::Widget###StatisticMetrics

Alapértelmezett beállítás a statisztikák és jelentések áttekintő mérőszámok felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  ActiveFilters:
   ObjectType:
    Value:
    - DynamicMatrix
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Metrics
Group: []
GroupRo: []
Type: StatisticList

AgentFrontend::StatisticReportOverview::Widget###StatisticReportList

Alapértelmezett beállítás a statisztikák és jelentések áttekintő jelentéslista felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config: {}
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Report List
Group: []
GroupRo: []
Type: StatisticReportList

AgentFrontend::StatisticReportOverview::Widget###StatisticStatic

Alapértelmezett beállítás a statisztikák és jelentések áttekintő statikus felületi eleméhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 Active: 1
 Config:
  ActiveFilters:
   ObjectType:
    Value:
    - Static
 IsAlwaysPresent: 0
 IsDuplicatable: 1
 IsVisible: 1
 Title: Static
Group: []
GroupRo: []
Type: StatisticList

AgentFrontend::StatisticReportOverview::WidgetType###StatisticList

Alapértelmezett beállítás a statisztikák és jelentések áttekintő statisztikalista felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 ActiveFilters: {}
 AdditionalExportColumns:
  ArticleTree: 0
 AvailableDynamicFieldFilters: []
 BusinessObjectType: Statistic
 Collapsed: 0
 Columns:
  Changed:
   IsVisible: 1
  Created:
   IsVisible: 1
  ObjectName:
   IsVisible: 2
  ObjectType:
   IsVisible: 1
  StatNumber:
   IsVisible: 2
  StatType:
   IsVisible: 1
  Title:
   IsVisible: 2
  Valid:
   IsVisible: 1
 DefaultColumnOrder:
 - StatNumber
 - Title
 - ObjectName
 - ObjectType
 - StatType
 - Valid
 - Created
 - Age
 - Changed
 FilterPresets: {}
 Hidden: 0
 HideAvailableFilters: []
 ItemsPerPage: 10
 Limit: 1000
 SortBy:
 - Column: StatNumber
  Direction: Up
 Type: BusinessObject
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::StatisticReport::StatisticList

AgentFrontend::StatisticReportOverview::WidgetType###StatisticReportList

Alapértelmezett beállítás a statisztikák és jelentések áttekintő jelentéslista felületi elem típusához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Config:
 ActiveFilters: {}
 AdditionalExportColumns:
  ArticleTree: 0
 AvailableDynamicFieldFilters: []
 BusinessObjectType: StatisticReport
 Collapsed: 0
 Columns:
  ChangeTime:
   IsVisible: 1
  CreateTime:
   IsVisible: 1
  CronDefinition:
   IsVisible: 1
  Description:
   IsVisible: 2
  Language:
   IsVisible: 1
  Name:
   IsVisible: 2
  Valid:
   IsVisible: 1
 DefaultColumnOrder:
 - Name
 - Description
 - Language
 - CronDefinition
 - Valid
 - CreateTime
 - ChangeTime
 FilterPresets: {}
 Hidden: 0
 HideAvailableFilters: []
 ItemsPerPage: 10
 Limit: 1000
 SortBy:
 - Column: Name
  Direction: Up
 Type: BusinessObject
Module: Kernel::WebApp::Util::BusinessObject::Widget::StatisticReport::StatisticReportList
Scroll to Top