Webszolgáltatások

A csomag telepítése után három új meghívó válik elérhetővé a Meghívók szakaszban. Egy meghívó kiválasztása a legördülő listából egy új beállítások ablakot fog megnyitni.

Konfigurációelem meghívó

Ez a csomag funkcionalitást nyújt ahhoz, hogy konfigurációelemek listáját lehessen kérni egy távoli rendszerből az általános felülettel. Egy teljes leképezés lehetséges a távoli érték kulcsainak nevei között a helyi konfigurációelem-osztály meghatározásaira. Annak érdekében, hogy lehetőséget adjon az összes osztályattribútum meghatározására a leképezésben, egy speciális leképezés is biztosított.

A meghívó használatához:

  1. Menjen a Webszolgáltatás kezelése képernyőre.

  2. Adjon hozzá új webszolgáltatást vagy válasszon egy meglévőt.

  3. Válassza ki az ITSM::ConfigItem meghívót a Meghívók szakaszban.

A távoli konfigurációelemek és kapcsolatok kezeléséhez egy speciális leképezés biztosított ezzel a csomaggal. A funkcionalitás használatához válassza ki az ITSMConfigItem elemet a leképezésválasztó dobozban.

Az ``ITSM::ConfigItem`` meghívó részletei

Az ITSM::ConfigItem meghívó részletei

A speciális leképezési funkciók egyike statikus érték. Ez lehetővé teszi statikus értékek meghatározását a megadott kulcsokhoz, például a konfigurációelem-osztály beállítását minden egyes elemnél. Ezek a bejegyzések felülírhatják a távoli rendszertől küldött adatokat.

Az ``ITSM::ConfigItem`` statikus leképezése

Az ITSM::ConfigItem statikus leképezése

A speciális leképezés által biztosított másik funkció a karakterláncok átalakítása listaszerkezetekké. Egy karakterláncból való lista létrehozásához egy listaelválasztó határozható meg, mint például a ; karakter. Az elválasztómező olyan reguláris kifejezéseket vesz fel, amelyek összetettebb elválasztókat hoznak létre, mint például a ;(?:\s+)? is lehetséges (egy ; karaktert esetlegesen több üres karakter is követhet).

Az ``ITSM::ConfigItem`` kulcsleképezése

Az ITSM::ConfigItem kulcsleképezése

Lehetőség van annak meghatározására, hogy az elemek indexe hol szerepeljen a konfigurációelem szerkezetében. Ehhez az ###INDEX### helykitöltőt kell elhelyezni a kulcsleképezésben. A képernyőképen lévő beállítás a különálló IP-címlistát egy új csatolóba tárolná el mindegyikhez. Ha nincs index meghatározva a leképezésben, akkor az index növelni fogja a főattribútum számlálóját, mintegy utótagot.

A konfigurációelem Number attribútuma használható a távoli adatok és az OTRS adatbázisában tárolt adatok közti logikai kapcsolat létesítéséhez. Ahhoz, hogy a konfigurációelemeket ennek a meghívónak az értékeivel hozza létre vagy frissítse, a következő kulcsok szükségesek:

- Name
- Class
- Number
- DeploymentState
- IncidentState

Ezen kulcsok értékei (kivéve a Number kulcsot) lehetnek statikusak vagy származhatnak a távoli rendszertől.

Konfigurációelem szinkronizációs meghívó

Ez a csomag egy különleges szinkronizációs meghívóval funkcionalitást biztosít a konfigurációelemek két OTRS példány közti szinkronizálásához. Ez a meghívó lehetővé teszi a szinkronizációk létrehozáshoz, frissítéshez és törléséhez szükséges meghívók meghatározást, amelyek automatikusan meg lesznek hívva, ha szükséges.

Két rendszer közti konfigurációelemek szinkronizálásához az szükséges, hogy hozzáadjanak egy ITSM::ConfigItemSync típusú meghívóval rendelkező webszolgáltatást. Ez a meghívó az alapvető (kereső) meghívó, amelyet a távoli rendszeren történő ITSM objektumkeresések végrehajtásához használnak a módosítandó konfigurációelemek meghatározásához.

A meghívó használatához:

  1. Menjen a Webszolgáltatás kezelése képernyőre.

  2. Adjon hozzá új webszolgáltatást vagy válasszon egy meglévőt.

  3. Válassza ki az ITSM::ConfigItemSync meghívót a Meghívók szakaszban.

Két lépésben működik minden szinkronizációs műveletnél:

  1. Először a helyi rendszerben elvégzett változtatástól függően (konfigurációelem hozzáadása, frissítése vagy törlése) a meghívó végrehajtja a kapcsolódó keresést a távoli rendszeren annak meghatározásához, hogy szükség van-e egy távoli konfigurációelem létrehozására, frissítésére vagy törlésére.

  2. Második lépésként a létrehozás műveletekhez, a frissítés műveletekhez vagy a törlés műveletekhez kapcsolódó meghívó kerül meghívásra, amely végrehajtja a fő változtatásokat a távoli rendszeren. Azokat a meghívókat is létre kell hozni, és ITSM::ConfigItem típusú meghívóknak kell lenniük annak biztosításához, hogy a kommunikáció megfelelően működjön.

Nézze meg a meghívópéldák alábbi áttekintőjét:

Meghívó áttekintő

Meghívó áttekintő

A keresési meghívó beállításán belül a változtatásokat elvégző tényleges meghívókat egyesével kell beállítani minden egyes művelethez a kapcsolódó legördülő menükben.

Ha egy meghívó nincs beállítva a kapcsolódó művelethez, akkor ki lesz hagyva. A beállított meghívó fel lesz sorolva minden egyes legördülő menüben, és egyszerűen kiválasztható a különböző műveletekhez.

A különböző meghívóknak le kell képezniük az adataikat. Ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, az ITSMConfigItem leképezőmodul használta javasolt, amely ebben a dokumentációban kerül bemutatásra, de valójában lehetőség van más típusú, mint például XSLT leképezések használatára is, ha helyesen be van állítva.

Keresési meghívó részletei

Keresési meghívó részletei

Mivel ez a szerkezet távoli rendszereket hív meg, legalább a kapcsolat hitelesítési adatait be kell állítani, hogy hozzáférjen a távoli CMDB-hez.

Keresési meghívó leképezése

Keresési meghívó leképezése

Az összes többi beállítás esetlegesen beállítható, de azok nem szükségesek az alapfunkció működéséhez.

Annak biztosításához, hogy a keresési meghívó csak bizonyos eseményekre figyeljen, ez a csomag kiterjeszti az OTRS-ből származó meghívóesemény-szűrő funkció lehetőségeit, ami azon eseményaktiválókhoz való további feltételek hozzáadásához használható, amelyek a keresési meghívóhoz vannak beállítva. Egy példa lehet erre, hogy csak a Számítógép ITSM osztály konfigurációelemei legyenek szinkronizálva a távoli rendszerre.

A szinkronizálandó távoli rendszer beállításának nem kell különlegesnek lennie, de biztosítani kell hozzá legalább egy műveletet a keresési végrehajtásokhoz és különálló műveleteket minden egyes olyan szinkronizációs művelethez, amelyet végre kell hajtani.

Művelet áttekintő

Művelet áttekintő

Scroll to Top