Folyamatpéldák

Ez a fejezet azt feltételezi, hogy alapvetően már tudja, hogy a folyamatelemeket hogyan kell létrehozni és beállítani, valamint hogyan helyezzen el egy folyamatútvonalat a rajzterületen. További információkért olvassa el a Folyamatkezelés fejezetet, vagy vegyen részt egy OTRS adminisztrátori képzésen.

Ez a fejezet két egyszerű gyakorlati folyamatpéldát tartalmaz. Ezeket Ön is használhatja a tanult ismeretek alkalmazásához.

Szabadság iránti kérelem

Ez a mintafolyamat egy szabadság iránti kérelem lehetséges kezelését mutatja be. Az ügyintéző létrehoz egy folyamatjegyet, és megadja az adatokat. A jegy ezután először az osztályvezetőnek kerül elküldésre. Az osztályvezető jóváhagyása után a jegy a HR-osztály várólistába lesz elküldve. Ha az osztályvezető nem adja meg a jóváhagyást, akkor egy visszautasítást tartalmazó jegy kerül elküldésre az ügyintézőnek, és a folyamat véget ér.

A HR-osztály megkapja az osztályvezető jóváhagyásával rendelkező jegyet. Most ellenőrzik, hogy az ügyintézőnek van-e még elegendő szabadnapja. Ha igen, akkor egy Megerősítve információt tartalmazó jegyet küldenek az ügyintézőnek, és a folyamat véget ér. Ha nincs elegendő szabadnapja, akkor egy Elutasítva információt tartalmazó jegy lesz elküldve az ügyintézőnek, és a folyamat véget ér.

A következő Rendszerbeállítások engedélyezése szükséges:

 • Ticket::Service

 • Ticket::Type

A következő Várólisták létrehozása szükséges:

 • Adminisztráció

 • HR-osztály

A következő Szolgáltatások létrehozása szükséges:

 • Szabadság iránti kérelem

A következő Típusok létrehozása szükséges:

 • Belső kérelem

A következő Dinamikus mezők létrehozása szükséges:

Objektum

Típus

Név

Címke

Jegy

Szöveg

ProcessState

Folyamat állapota

Jegy

Dátum

VacationStart

Szabadság kezdete

Jegy

Dátum

VacationEnd

Szabadság vége

Jegy

Szöveg

UsedVacationDays

Felhasznált szabadságnapok

Jegy

Szöveg

OpenVacationDays

Meglévő szabadságnapok

Jegy

Szöveg

EmergencyTelephone

Vészhelyzeti telefonszám

A következő Rendszerbeállítások megadása szükséges:

 • AgentFrontend::TicketDetailView::Widget::BusinessProcessInformation###DynamicField

  • ProcessState1 – Engedélyezve

  • VacationStart1 – Engedélyezve

  • VacationEnd1 – Engedélyezve

  • UsedVacationDays1 – Engedélyezve

  • OpenVacationDays1 – Engedélyezve

  • EmergencyTelephone1 – Engedélyezve

Hozzon létre egy Szabadság iránti kérelem nevű új folyamatot.

Hozza létre a következő felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakokat ezekkel a mezőkkel:

 • Az igény rögzítése

  • CustomerID → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: jóváhagyás, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • DynamicField_OpenVacationDays → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_UsedVacationDays → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_VacationStart → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_VacationEnd → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • Queue → Alapértelmezett érték: Adminisztráció, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • Service → Alapértelmezett érték: Szabadság iránti kérelem, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • State → Alapértelmezett érték: nyitott, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • Type → Alapértelmezett érték: Belső kérés, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Jóváhagyva

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: jóváhagyva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Jóváhagyás megtagadva

  • Article → Kommunikációs csatorna: OTRS, Időegységek: Ne jelenjen meg a mező, Megjelenítés: Mező megjelenítése

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: jóváhagyás megtagadva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • State → Alapértelmezett érték: sikeresen lezárva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Szabadság iránti kérelem feldolgozva

  • Article → Kommunikációs csatorna: OTRS, Látható az ügyfélnek: nem, Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_OpenVacationDays → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_UsedVacationDays → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: megerősítés érkezett, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • State → Alapértelmezett érték: sikeresen lezárva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Nincs elég szabadságnap

  • DynamicFieldProcessState → Alapértelmezett érték: nincs elég szabadságnap, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • State → Alapértelmezett érték: sikertelenül lezárva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

Hozza létre a következő szekvenciafolyamokat:

 • DynamicField_ProcessState = jóváhagyás

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: jóváhagyás

 • DynamicField_ProcessState = jóváhagyás megtagadva

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: jóváhagyás megtagadva

 • DynamicField_ProcessState = jóváhagyva

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: jóváhagyva

 • DynamicField_ProcessState = megerősítés érkezett

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: megerősítés érkezett

 • DynamicField_ProcessState = nincs elég szabadságnap

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: nincs elég szabadságnap

 • DynamicField_ProcessManagementActivityStatus = 0 (sikeres)

  • Név: DynamicField_ProcessManagementActivityStatus

  • Típus: Szöveg

  • Érték: 0

Hozza létre a következő szekvenciafolyam-műveleteket:

 • „Szabadság iránti kérelem: alkalmazott neve” jegycím beállítása

  • Modul: TicketTitleSet

  Kattintson a Mentés, majd a Beállítás gombra, és adja hozzá a következő paramétereket:

  • Kulcs: Title, érték: Szabadság iránti kérelem: <OTRS_CUSTOMER_REALNAME>.

Hozza létre a következő felhasználói feladat tevékenységeket:

 • A kérelem rögzítése

  Rendelje hozzá az Az igény rögzítése felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakot.

 • Jóváhagyás

  Rendelje hozzá a Jóváhagyás megtagadva és a Jóváhagyva felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakokat.

 • A HR-osztály megerősítése

  Rendelje hozzá a Szabadság iránti kérelem feldolgozva és a Nincs elég szabadságnap felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakokat.

 • Folyamat befejezve

Hozza létre a következő vezérelt feladat tevékenységeket:

 • Jegy küldése a „HR-osztály” várólistába

  • Parancsfájl: TicketQueueSet

  Kattintson a Mentés, majd a Beállítás gombra, és adja hozzá a következő paramétereket:

  • Kulcs: Queue, érték: HR-osztály

  • Kulcs: UserID, érték: 1

 • A megerősítésről szóló értesítés küldése az alkalmazottnak

  • Parancsfájl: TicketArticleCreate

  Kattintson a Mentés, majd a Beállítás gombra, és adja hozzá a következő paramétereket:

  • Kulcs: Body, érték: Jó hír! Kihasználhatja a szabadidejét!

  • Kulcs: CommunicationChannel, érték: Internal

  • Kulcs: ContentType, érték: text/html;charset=UTF-8

  • Kulcs: HistoryComment, érték: Send note

  • Kulcs: HistoryType, érték: AddNote

  • Kulcs: IsVisibleForCustomer, érték: 1

  • Kulcs: SenderType, érték: agent

  • Kulcs: Subject, érték: A szabadság iránti kérelme sikeresen fel lett dolgozva

 • Az elutasításról szóló értesítés küldése az alkalmazottnak

  • Parancsfájl: TicketArticleCreate

  Kattintson a Mentés, majd a Beállítás gombra, és adja hozzá a következő paramétereket:

  • Kulcs: Body, érték: A <OTRS_TICKET_Service> meg lett tagadva. Beszéljen az igazgatójával.

  • Kulcs: CommunicationChannel, érték: Internal

  • Kulcs: ContentType, érték: text/html;charset=UTF-8

  • Kulcs: HistoryComment, érték: Send note

  • Kulcs: HistoryType, érték: AddNote

  • Kulcs: IsVisibleForCustomer, érték: 1

  • Kulcs: SenderType, érték: agent

  • Kulcs: Subject, érték: Jóváhagyás megtagadva

Hozza létre a folyamatútvonalat az alábbiak szerint:

Szabadság iránti kérelem folyamat a vásznon

Szabadság iránti kérelem folyamat a vásznon

Kattintson duplán a DynamicField_ProcessState = jóváhagyás szekvenciafolyamra, és rendelje hozzá a „Szabadság iránti kérelem: alkalmazott neve” jegycím beállítása szekvenciafolyam-műveletet.

Állítsa a folyamat állapotát Aktív értékre, és mentse el.

Hibakezelés

Ez a mintafolyamat a szoftverhiba kezelésének egy lehetséges eljárását mutatja be. Először a lehetséges szoftverhibát egy jegyen keresztül rögzítik és osztályozzák. Ha szoftverhibáról van szó, akkor a jegy a Fejlesztés várólistába kerül elküldésre. Ha nem szoftverhibáról van szó, akkor a folyamat ezen a ponton befejeződik.

A jegyet most a fejlesztésben dolgozzák fel, és a Hibaelhárítás tevékenységen fut keresztül. Ha a hibát kijavították, a folyamat véget ér.

Ha a hibaelhárítás sikertelen, akkor a jegy visszakerül a Fejlesztés várólistába az újbóli feldolgozásra.

Telepítse a következő csomagokat:

 • OTRSServiceManagement

 • OTRSConfigurationManagement

 • OTRSDynamicFieldCI

A következő Rendszerbeállítások engedélyezése szükséges:

 • Ticket::Service

 • Ticket::Type

A következő Várólisták létrehozása szükséges:

 • Műszaki támogatás

 • Fejlesztés

A következő Szolgáltatások létrehozása szükséges:

 • Szoftver

A következő Állapotok létrehozása szükséges:

 • kiadásra kész → Állapot típusa: nyitott

A következő Típusok létrehozása szükséges:

 • Hiba

A következő Dinamikus mezők létrehozása szükséges:

Objektum

Típus

Név

Címke

Lehetséges értékek

Jegy

Szöveg

ProcessState

Folyamat állapota

Jegy

Konfigurációelem

AffectedSoftware

Érintett szoftver

Jegy

Többválasztós

AffectedVersion

Érintett verzió

Jegy

Többválasztós

AffectedComponent

Érintett összetevők

Jegy

Legördülő

Severity

Súlyosság

 • 1 – alacsony

 • 2 – csekély

 • 3 – közepes

 • 4 – súlyos

 • 5 – kritikus

Jegy

Legördülő

Likelihood

Valószínűség

 • nagyon alacsony

 • alacsony

 • közepes

 • magas

 • nagyon magas

Jegy

Szövegdoboz

Tasks

Feladatok

A következő Rendszerbeállítások megadása szükséges:

 • AgentFrontend::TicketDetailView::Widget::BusinessProcessInformation###DynamicField

  • ProcessState1 – Engedélyezve

  • AffectedSoftware1 – Engedélyezve

  • AffectedVersion1 – Engedélyezve

  • AffectedComponent1 – Engedélyezve

  • Severity1 – Engedélyezve

  • Likelihood1 – Engedélyezve

  • Tasks1 – Engedélyezve

Hozzon létre egy Hibakezelés nevű új folyamatot.

Hozza létre a következő felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakokat ezekkel a mezőkkel:

 • Új szoftverhiba jelentése

  • CustomerID → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_AffectedSoftware → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_AffectedComponent → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_AffectedVersion → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_Severity → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_Likelihood → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • Article → Kommunikációs csatorna: OTRS, Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: hiba bejelentve, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • Queue → Alapértelmezett érték: Műszaki támogatás, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • Service → Alapértelmezett érték: Szoftver, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • State → Alapértelmezett érték: nyitott, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • Type → Alapértelmezett érték: Hiba, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Hiba osztályozása

  • DynamicField_Severity → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_Likelihood → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • Priority → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • Article → Kommunikációs csatorna: OTRS, Megjelenítés: Mező megjelenítése

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: hiba osztályozva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Hibakezelés tervezése

  • DynamicField_Tasks → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • Owner → Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: tervezés befejezve, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Nem hiba

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: nem hiba, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • State → Alapértelmezett érték: sikertelenül lezárva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Hiba megoldva

  • Article → Kommunikációs csatorna: OTRS, Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: hiba megoldva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

  • State → Alapértelmezett érték: kiadásra kész, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

 • Hiba nincs megoldva

  • Article → Kommunikációs csatorna: OTRS, Megjelenítés: Mező megjelenítése kötelezőként

  • DynamicField_ProcessState → Alapértelmezett érték: hiba nincs megoldva, Megjelenítés: Ne jelenjen meg a mező

Hozza létre a következő szekvenciafolyamokat:

 • DynamicField_ProcessState = hiba bejelentve

  • Név: DynamicField_ProcessManagementActivityStatus

  • Típus: Szöveg

  • Érték: 0

 • DynamicField_ProcessState = hiba osztályozva

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: hiba osztályozva

 • DynamicField_ProcessState = tervezés befejezve

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: tervezés befejezve

 • DynamicField_ProcessState = hiba megoldva

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: hiba megoldva

 • DynamicField_ProcessState = hiba nincs megoldva

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: hiba nincs megoldva

 • DynamicField_ProcessState = nem hiba

  • Név: DynamicField_ProcessState

  • Típus: Szöveg

  • Érték: nem hiba

 • DynamicField_ProcessManagementActivityStatus = 0 (sikeres)

  • Név: DynamicField_ProcessManagementActivityStatus

  • Típus: Szöveg

  • Érték: 0

Hozza létre a következő szekvenciafolyam-műveleteket:

 • „Hiba bejelentve” jegycím beállítása

  • Modul: TicketTitleSet

  Kattintson a Mentés, majd a Beállítás gombra, és adja hozzá a következő paramétereket:

  • Kulcs: Title, érték: Hiba bejelentve

 • Kapcsolt konfigurációelem üzemképes állapotra állítása

  • Modul: ITSMConfigItemDataPush

  Kattintson a Mentés, majd a Beállítás gombra, és adja hozzá a következő paramétereket:

  • Fő keresési paraméterek:

   • Osztály: Szoftver

   • Incidensállapot: Üzemképes

   • Kapcsolat típusa: Releváns ezzel

  • További konfigurációelem keresési feltételek:

   • Kulcs: Limit, érték: 1

  • A frissítendő kapcsolt konfigurációelemek attribútumai:

   • Kulcs: IncidentStateID, érték: 3

Hozza létre a következő felhasználói feladat tevékenységeket:

 • Szoftverhiba jelentése

  Rendelje hozzá az Új szoftverhiba jelentése felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakot.

 • Osztályozás

  Rendelje hozzá a Hiba osztályozása és a Nem hiba felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakokat.

 • Tervezés

  Rendelje hozzá a Hibakezelés tervezése felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakot.

 • Hibaelhárítás

  Rendelje hozzá a Hiba megoldva és a Hiba nincs megoldva felhasználói feladat tevékenység-párbeszédablakokat.

 • Folyamat befejezve

Hozza létre a következő vezérelt feladat tevékenységeket:

 • Jegy küldése a „Fejlesztés” várólistába

  • Parancsfájl: TicketQueueSet

  Kattintson a Mentés, majd a Beállítás gombra, és adja hozzá a következő paramétereket:

  • Kulcs: Queue, érték: Fejlesztés

  • Kulcs: UserID, érték: 1

Hozza létre a folyamatútvonalat az alábbiak szerint:

Hibakezelés folyamat a vásznon

Hibakezelés folyamat a vásznon

Kattintson duplán a DynamicField_ProcessState = hiba bejelentve szekvenciafolyamra, és rendelje hozzá a „Hiba bejelentve” jegycím beállítása szekvenciafolyam-műveletet.

Kattintson duplán a DynamicField_ProcessState = hiba megoldva szekvenciafolyamra, és rendelje hozzá a Kapcsolt konfigurációelem üzemképes állapotra állítása szekvenciafolyam-műveletet.

Állítsa a folyamat állapotát Aktív értékre, és mentse el.

Scroll to Top