Folyamatkezelés

A csomag telepítése után három új modul kerül hozzáadásra a folyamatkezelés vezérlet feladat tevékenységeihez és szekvenciafolyam-műveleteihez.

Folyamatmodulok

Az új modulok megtekintéséhez:

 1. Menjen az adminisztrátori felület Folyamatkezelés képernyőjére.

 2. Hozzon létre egy új folyamatot vagy válasszon egy meglévő folyamatot, amely tartalmaz vezérelt feladat tevékenységet.

 3. Kattintson a Tevékenységek elemre a bal oldalsávon lévő Elérhető folyamatelemek felületi elemben.

 4. Hozzon létre egy új vezérelt feladat tevékenységet vagy szerkesszen egy meglévőt.

 5. Válassza ki a Parancsfájl legördülő listában lévő új parancsfájlok egyikét.

  • AppointmentDataPull

  • AppointmentDataPush

  • LinkWithAppointment

 6. Kattintson a Mentés gombra, ha a Beállítás gomb nem látható a Parancsfájl legördülő lista mellett.

 7. Kattintson a Beállítás gombra a parancsfájl paramétereinek (kulcs-érték párok) hozzáadásához.

AppointmentDataPull

Egy modul egy kapcsolt időpontból történő adatlekéréshez.

Az AppointmentDataPull folyamatkezelés-modul

Az AppointmentDataPull folyamatkezelés-modul

Kapcsolt időpont feltételei szakasz

Ez a szakasz időpontok keresésére használható.

A szűrők kulcs-érték párokkal adhatók hozzá. A szűrők között logikai ÉS kapcsolat van, ha egynél több szűrő kerül hozzáadásra. Logikai VAGY kapcsolat a , karakterrel elválasztott több értékkel adható hozzá.

Elvárt viselkedés szakasz

Ha egynél több időpont található a fenti szakaszban, akkor az elvárt viselkedés itt határozható meg.

Lehetséges értékek:

 • Attribútumok másolása az elsőként megtalált időpontból

 • Attribútumok másolása az utolsóként megtalált időpontból

 • Az időpont figyelmen kívül hagyása, ne másoljon semmit sem

Folyamatjegy attribútumai szakasz

Ezzel a modullal frissíthetők a folyamatjegy attribútumai. A kulcs a folyamatjegy attribútuma. Az érték lehet előre meghatározott szöveg, a kapcsolt időpontból származó attribútum OTRS címke formában, illetve a kettő kombinációja. Az <OTRS_APPOINTMENT_*> OTRS címkeelőtag használható itt.

Példák:

Kulcs

Érték

Priority

5 very high

DynamicField_Location

<OTRS_APPOINTMENT_Location>

Title

Ebből: <OTRS_APPOINTMENT_Title>

Lásd még

Nézze meg az AppointmentDataPull és az AppointmentSearch() API-hivatkozást.

AppointmentDataPush

Egy modul egy kapcsolt időpontba történő adatbeszúráshoz.

Az AppointmentDataPush folyamatkezelés-modul

Az AppointmentDataPush folyamatkezelés-modul

Kapcsolt időpont feltételei szakasz

Ez a szakasz a kapcsolt időpontokban való keresésre használható.

A szűrők kulcs-érték párokkal adhatók hozzá. A szűrők között logikai ÉS kapcsolat van, ha egynél több szűrő kerül hozzáadásra. Logikai VAGY kapcsolat a , karakterrel elválasztott több értékkel adható hozzá.

Kapcsolt időpont attribútumai szakasz

Itt állíthatók be a frissítendő kapcsolt időpont attribútumai. A kulcs a kapcsolt időpont attribútuma. Az érték lehet előre meghatározott szöveg, a folyamatjegyből származó attribútum OTRS címke formában, illetve a kettő kombinációja. Az <OTRS_TICKET_*> OTRS címkeelőtag használható itt.

Példák:

Kulcs

Érték

state

closed successful

Priority

<OTRS_TICKET_Priority>

Title

Folyamat: <OTRS_TICKET_DynamicField_ProcessManagementProcessID>

Lásd még

Nézze meg az AppointmentDataPush és az AppointmentSearch() API-hivatkozást.

LinkWithAppointment

Egy modul időpontok hozzákapcsolásához.

A LinkWithAppointment folyamatkezelés-modul

A LinkWithAppointment folyamatkezelés-modul

Időpont keresése szakasz

Ez a szakasz időpontok keresésére használható.

A szűrők kulcs-érték párokkal adhatók hozzá. A szűrők között logikai ÉS kapcsolat van, ha egynél több szűrő kerül hozzáadásra. Logikai VAGY kapcsolat a , karakterrel elválasztott több értékkel adható hozzá.

A Limit kulcs korlátozza a visszaadott időpontok számát. Ez a mező kötelező.

Kapcsolat típusa szakasz

Itt határozható meg a megtalált időpontokhoz használandó kapcsolattípus. A lehetséges értékek: Normál, Szülő vagy Gyermek.

Lásd még

Nézze meg a LinkWithAppointment és az AppointmentSearch() API-hivatkozást.

API-hivatkozás

Ezek az API-hivatkozások nem érhetők el az interneten, de ez a leírás tartalmazza azokat.

AppointmentDataPull API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::AppointmentDataPull - A module to fetch data from a linked appointment.

DESCRIPTION

All AppointmentDataPull functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

  my $AppointmentDataPullObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::AppointmentDataPull');

Run()

Run Data

my $Success = $AppointmentDataPullObject->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket, # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {

    ConfigSearchKeyValueList {
      # Appointment title (optional)
      Title => '%SomeText1%,%SomeText2%',

      # Appointment location (optional)
      Location => '%SomeText1%,%SomeText2%',

      # Appointment description (optional)
      Description => '%SomeText1%,%SomeText2%'

      # Appointment calendars
      CalendarIDs => '1,2,3',
      Calendars  => 'CalendarA,CalendarB',

      # Appointment teams
      TeamIDs => '1,2,3',
      Teams  => 'TeamA,TeamB',

      # Appointment resources
      ResourceIDs => '1,2,3',

      # DynamicFields (optional) as single or comma separated values.
      DynamicField_FieldNameA => 'Empty=1',
      DynamicField_FieldNameB => 'Equals=123,456',
      DynamicField_FieldNameC => 'Like=value*',
      DynamicField_FieldNameD => 'GreaterThan=2001-01-01 01:01:01',
      DynamicField_FieldNameE => 'GreaterThanEquals=2001-01-01 01:01:01',
      DynamicField_FieldNameF => 'SmallerThan=2002-02-02 02:02:02',
      DynamicField_FieldNameG => 'SmallerThanEquals=2002-02-02 02:02:02',

      # AllDay appointments
      AllDay => 1,

      # Appointments created more than 60 minutes ago (appointment older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentCreateTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments created less than 120 minutes ago (appointment newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentCreateTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with create time after ... (appointment newer than this date) (optional)
      AppointmentCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with created time before ... (appointment older than this date) (optional)
      AppointmentCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments started more than 60 minutes ago (appointment start time older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentStartTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments started less than 120 minutes ago (appointment start time newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentStartTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with start time after ... (appointment start time newer than this date) (optional)
      AppointmentStartTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with start time before ... (appointment start time older than this date) (optional)
      AppointmentStartTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments ended more than 60 minutes ago (appointment end time older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentEndTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments ended less than 120 minutes ago (appointment end time newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentEndTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with end time after ... (appointment end time newer than this date) (optional)
      AppointmentEndTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with end time before ... (appointment end time older than this date) (optional)
      AppointmentEndTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments which are inside the given period. Both values must be given for this filter. (optional)
      AppointmentPeriodTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',
      AppointmentPeriodTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',
    }

    ConfigDropdown => {
      Behavior => 'NoCopy',    # 'NoCopy', 'CopyFirstLinked' or 'CopyLastLinked' only
    },

    UserID => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user

    # Value set:
    #  * Key is the attribute of the process ticket where the data will be set
    #  * Value is the value to be set, supporting smart tags <OTRS_APPOINTMENT_*> from the resulting linked
    #   appointment after match and behavior filters
    #
    #  Example:
    #  * To set process ticket title to be exactly the linked appointment title:
    #   Title => '<OTRS_APPOINTMENT_Title>',
    #  * To set the process ticket dynamic field NameX to an static value (not real pull):
    #   DynamicField_NameX => 'someValue',
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.

AppointmentDataPush API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::AppointmentDataPush - A module to insert data to a linked appointment.

DESCRIPTION

All AppointmentDataPush functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

  my $AppointmentDataPushObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::AppointmentDataPush');

Run()

Run Data

my $Success = $AppointmentDataPushObject->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket, # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {

    ConfigSearchKeyValueList {
      # Appointment title (optional)
      Title => '%SomeText1%,%SomeText2%',

      # Appointment location (optional)
      Location => '%SomeText1%,%SomeText2%',

      # Appointment description (optional)
      Description => '%SomeText1%,%SomeText2%'

      # Appointment calendars
      CalendarIDs => '1,2,3',
      Calendars  => 'CalendarA,CalendarB',

      # Appointment teams
      TeamIDs => '1,2,3',
      Teams  => 'TeamA,TeamB',

      # Appointment resources
      ResourceIDs => '1,2,3',

      # DynamicFields (optional) as single or comma separated values.
      DynamicField_FieldNameA => 'Empty=1',
      DynamicField_FieldNameB => 'Equals=123,456',
      DynamicField_FieldNameC => 'Like=value*',
      DynamicField_FieldNameD => 'GreaterThan=2001-01-01 01:01:01',
      DynamicField_FieldNameE => 'GreaterThanEquals=2001-01-01 01:01:01',
      DynamicField_FieldNameF => 'SmallerThan=2002-02-02 02:02:02',
      DynamicField_FieldNameG => 'SmallerThanEquals=2002-02-02 02:02:02',

      # AllDay appointments
      AllDay => 1,

      # Appointments created more than 60 minutes ago (appointment older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentCreateTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments created less than 120 minutes ago (appointment newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentCreateTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with create time after ... (appointment newer than this date) (optional)
      AppointmentCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with created time before ... (appointment older than this date) (optional)
      AppointmentCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments started more than 60 minutes ago (appointment start time older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentStartTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments started less than 120 minutes ago (appointment start time newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentStartTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with start time after ... (appointment start time newer than this date) (optional)
      AppointmentStartTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with start time before ... (appointment start time older than this date) (optional)
      AppointmentStartTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments ended more than 60 minutes ago (appointment end time older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentEndTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments ended less than 120 minutes ago (appointment end time newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentEndTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with end time after ... (appointment end time newer than this date) (optional)
      AppointmentEndTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with end time before ... (appointment end time older than this date) (optional)
      AppointmentEndTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments which are inside the given period. Both values must be given for this filter. (optional)
      AppointmentPeriodTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',
      AppointmentPeriodTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',
    }

    UserID => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user

    # Value set:
    #  * Key is the attribute of the linked appointments where the data will be pushed
    #  * Value is the value to be set, supporting smart tags <OTRS_TICKET_*> from the current process ticket e.g.
    #
    #  Example:
    #  * To set linked appointments title to be exactly the process ticket title:
    #   Title => '<OTRS_Ticket_Title>',
    #  * To set the location name to an static value:
    #   Location => 'Meeting Room',
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.

LinkWithAppointment API

NAME

Kernel::System::ProcessManagement::Modules::LinkWithAppointment - A module to link appointments.

DESCRIPTION

All LinkWithAppointment functions.

PUBLIC INTERFACE

new()

Don't use the constructor directly, use the ObjectManager instead:

  my $LinkWithAppointmentObject = $Kernel::OM->Get('Kernel::System::ProcessManagement::Modules::LinkWithAppointment');

Run()

Run Data

my $Success = $LinkWithAppointmentObject->Run(
  UserID             => 123,
  Ticket             => \%Ticket, # required
  ProcessEntityID         => 'P123',
  ActivityEntityID        => 'A123',
  SequenceFlowEntityID      => 'T123',
  SequenceFlowActionEntityID   => 'TA123',
  Config => {

    ConfigSearchKeyValueList {
      AppointmentID => 1234,
      AppointmentID => [1234, 1235],

      # Appointment title (optional)
      Title => '%SomeText1%,%SomeText2%',

      # Appointment location (optional)
      Location => '%SomeText1%,%SomeText2%',

      # Appointment description (optional)
      Description => '%SomeText1%,%SomeText2%'

      # Appointment calendars
      CalendarIDs => '1,2,3',
      Calendars  => 'CalendarA,CalendarB',

      # Appointment teams
      TeamIDs => '1,2,3',
      Teams  => 'TeamA,TeamB',

      # Appointment resources
      ResourceIDs => '1,2,3',

      # DynamicFields (optional) as single or comma separated values.
      DynamicField_FieldNameA => 'Empty=1',
      DynamicField_FieldNameB => 'Equals=123,456',
      DynamicField_FieldNameC => 'Like=value*',
      DynamicField_FieldNameD => 'GreaterThan=2001-01-01 01:01:01',
      DynamicField_FieldNameE => 'GreaterThanEquals=2001-01-01 01:01:01',
      DynamicField_FieldNameF => 'SmallerThan=2002-02-02 02:02:02',
      DynamicField_FieldNameG => 'SmallerThanEquals=2002-02-02 02:02:02',

      # AllDay appointments
      AllDay => 1,

      # Appointments created more than 60 minutes ago (appointment older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentCreateTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments created less than 120 minutes ago (appointment newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentCreateTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with create time after ... (appointment newer than this date) (optional)
      AppointmentCreateTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with created time before ... (appointment older than this date) (optional)
      AppointmentCreateTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments started more than 60 minutes ago (appointment start time older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentStartTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments started less than 120 minutes ago (appointment start time newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentStartTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with start time after ... (appointment start time newer than this date) (optional)
      AppointmentStartTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with start time before ... (appointment start time older than this date) (optional)
      AppointmentStartTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments ended more than 60 minutes ago (appointment end time older than 60 minutes) (optional)
      AppointmentEndTimeOlderMinutes => 60,

      # Appointments ended less than 120 minutes ago (appointment end time newer than 120 minutes) (optional)
      AppointmentEndTimeNewerMinutes => 120,

      # Appointments with end time after ... (appointment end time newer than this date) (optional)
      AppointmentEndTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',

      # Appointments with end time before ... (appointment end time older than this date) (optional)
      AppointmentEndTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',

      # Appointments which are inside the given period. Both values must be given for this filter. (optional)
      AppointmentPeriodTimeNewerDate => '2006-01-09 00:00:01',
      AppointmentPeriodTimeOlderDate => '2006-01-19 23:59:59',
    }

    ConfigDropdown => {
      Behavior => 'NoCopy',    # 'NoCopy', 'CopyFirstLinked' or 'CopyLastLinked' only
    },

    UserID           => 123,   # optional,to override the UserID from the logged user
  }
);

- `Ticket` contains the result of TicketGet including DynamicFields.
Scroll to Top