CoreEmailPostMaster

Tartalomjegyzék

AutoResponseForWebTickets

Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor a webes felületen keresztül vagy a külső vagy az ügyintézői felületen keresztül létrehozott jegyek egy automatikus választ fognak kapni, ha be van állítva. Ha ez a beállítás nincs engedélyezve, akkor nem lesznek automatikus válaszok elküldve.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

KeepStateHeader

Meghatározza a szűrőn használandó levelezési fejlécet a jegy aktuális állapotának megtartásához.

Alapértelmezett érték:

X-OTRS-FollowUp-State-Keep

LoopProtectionLog

A naplófájl útvonala (csak akkor alkalmazza, ha „FS” lett kiválasztva a LoopProtectionModule modulnál, és nem kötelező).

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

<OTRS_CONFIG_Home>/var/log/LoopProtection

LoopProtectionModule

Alapértelmezett hurokvédelem modul.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Kernel::System::PostMaster::LoopProtection::DB

OTRSOutOfOffice-Header

Az X-OTRS fejléc, amely azt jelzi, hogy egy jegy jelenlegi állapotát NEM szabad megváltoztatni.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

X-OTRS-OutOfOffice

PostMaster::CheckFollowUpModule###0000-BounceEmail

Követő ellenőrzéseket hajt végre az „X-OTRS-Bounce” OTRS fejlécen.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::BounceEmail

PostMaster::CheckFollowUpModule###0100-Subject

Ellenőrzi a tárgyban történő érvényes jegyszám keresésével, hogy egy e-mail egy meglévő jegy követője-e.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::Subject

PostMaster::CheckFollowUpModule###0200-References

Követő ellenőrzéseket hajt végre az In-Reply-To vagy a References fejléceken azoknál a leveleknél, amelyek nem rendelkeznek jegyszámmal a tárgyában.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::References

PostMaster::CheckFollowUpModule###0300-Body

Követő ellenőrzéseket hajt végre az e-mail törzsén azoknál a leveleknél, amelyek nem rendelkeznek jegyszámmal a tárgyában.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::Body

PostMaster::CheckFollowUpModule###0400-Attachments

Követő ellenőrzéseket hajt végre a melléklet tartalmakon azoknál a leveleknél, amelyek nem rendelkeznek jegyszámmal a tárgyában.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::Attachments

PostMaster::CheckFollowUpModule###0500-RawEmail

Követő ellenőrzéseket hajt végre az e-mail nyers forrásán azoknál a leveleknél, amelyek nem rendelkeznek jegyszámmal a tárgyában.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::RawEmail

PostMaster::CheckFollowUpModule###0600-ExternalTicketNumberRecognition

Ellenőrzi, hogy egy e-mail egy meglévő jegyre történő követés-e olyan jegyszámmal, amelyet az ExternalTicketNumberRecognition szűrőmodul megtalálhat.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUpCheck::ExternalTicketNumberRecognition

PostMaster::ModifierModule###1-PGPMixedUpEncryption

Egy modul az MS-Exchange-ből érkező PGP-titkosítás bejövő üzeneteinek módosításához és javításához.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::Modifier::PGPMixedUpEncryption

PostMaster::NewTicket::AutoAssignCustomerIDForUnknownCustomers

Azt szabályozza, hogy az ügyfél-azonosító automatikusan ki legyen-e másolva a küldő címéből az ismeretlen ügyfeleknél. Tartsa ezt szinkronban a WebApp::API::Agent::Ticket::Create::AutoAssignCustomerIDForUnknownCustomers beállítással.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

PostMaster::PostFilterModule###999-EmailSecurityContentUpdate

Egy modul a titkosított bejövő e-mailek visszafejtéséhez és a bejegyzés frissítéséhez annak megfelelően.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::EmailSecurityContentUpdate

PostMaster::PreCreateFilterModule###000-FollowUpArticleVisibilityCheck

Egy modul annak ellenőrzéséhez, hogy a beérkező e-maileket meg kell-e jelölni belsőként (az eredeti továbbított belső e-mail miatt). Az IsVisibleForCustomer és a SenderType határozza meg az értékeket a beérkező e-mailhez vagy bejegyzéshez.

Alapértelmezett érték:

---
IsVisibleForCustomer: '0'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::FollowUpArticleVisibilityCheck
SenderType: customer

PostMaster::PreFilterModule###0-AAA-SMIMEFetchFromCustomer

Egy modul a bejövő üzenetek ügyfél-felhasználói S/MIME tanúsítványainak lekéréséhez.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::SMIMEFetchFromCustomer

PostMaster::PreFilterModule###0-AAB-EmailSecurityContentGet

Egy modul a bejövő üzenetek titkosított törzsének visszafejtéséhez, azért hogy lehetőség legyen ezeknek az üzeneteknek a szűrésére.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::EmailSecurityContentGet

PostMaster::PreFilterModule###000-DetectAttachment

Egy modul annak használatához, hogy felismerje, ha léteznek mellékletek (az „X-OTRS-AttachmentExists” igen vagy nem értékre lesz beállítva, az „X-OTRS-AttachmentCount” pedig a mellékletek számnak megfelelően). A mellékletek fájlnevei az „X-OTRS-AttachmentNames” fejlécbe lesznek betéve pontosvesszővel elválasztva.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::DetectAttachment

PostMaster::PreFilterModule###000-DetectBounceEmail

Egy modul annak ellenőrzéséhez, hogy egy bejövő e-mail üzenet átirányítás-e.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::DetectBounceEmail

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition1

Annak felismerése, ha egy jegy egy külső jegyszámot használó, meglévő jegy követője. A „FromAddressRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a bejövő levelek szűréséhez. Csak az erre a Feladó: címre illeszkedő levelek lesznek figyelembe véve a jegyszám felismerésénél. Hagyja üresen ezt a beállítást a szűrés letiltásához és bármely küldőcím engedélyezéséhez. A „NumberRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a jegyszámnak a tárgyból és/vagy a jegy törzséből történő kinyeréséhez, és az első elfogási csoport lesz használva a jegyszám értékeként. Példa: az alapértelmezett reguláris kifejezés az „Incident-12354” előfordulásaira fog illeszkedni, és beteszi a zárójelek közötti részt a „DynamicFieldName” beállításban meghatározott dinamikus mezőbe, ebben az esetben az „12354” értéket. Ez a beállítás kötelező. Ha a „SearchInSubject” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail tárgyában is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „SearchInBody” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail törzsében is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „TicketStateTypes” meg van adva, akkor csak a pontosvesszőkkel elválasztott, megadott állapottípusok nyitott, külső jegyeiben fog keresni. A „DynamicFieldName” határozza meg azt a dinamikus mezőt, amely a külső jegyszám tárolásához kerül használatra. A dinamikus mezőnek léteznie kell a rendszerben, és érvényesnek kell lennie. Ez a beállítás kötelező. A „SenderType” határozza meg a létrehozandó bejegyzésekhez használt küldőtípust. Az „IsVisibleForCustomer” határozza meg, hogy a létrehozandó bejegyzések láthatók-e az ügyfél-felhasználóknak.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
DynamicFieldName: Name_X
FromAddressRegExp: \s*@example.com
IsVisibleForCustomer: '1'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition
Name: Some Description
NumberRegExp: \s*Incident-(\d.*)\s*
SearchInBody: '1'
SearchInSubject: '1'
SenderType: system
TicketStateTypes: new;open

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition2

Annak felismerése, ha egy jegy egy külső jegyszámot használó, meglévő jegy követője. A „FromAddressRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a bejövő levelek szűréséhez. Csak az erre a Feladó: címre illeszkedő levelek lesznek figyelembe véve a jegyszám felismerésénél. Hagyja üresen ezt a beállítást a szűrés letiltásához és bármely küldőcím engedélyezéséhez. A „NumberRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a jegyszámnak a tárgyból és/vagy a jegy törzséből történő kinyeréséhez, és az első elfogási csoport lesz használva a jegyszám értékeként. Példa: az alapértelmezett reguláris kifejezés az „Incident-12354” előfordulásaira fog illeszkedni, és beteszi a zárójelek közötti részt a „DynamicFieldName” beállításban meghatározott dinamikus mezőbe, ebben az esetben az „12354” értéket. Ez a beállítás kötelező. Ha a „SearchInSubject” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail tárgyában is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „SearchInBody” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail törzsében is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „TicketStateTypes” meg van adva, akkor csak a pontosvesszőkkel elválasztott, megadott állapottípusok nyitott, külső jegyeiben fog keresni. A „DynamicFieldName” határozza meg azt a dinamikus mezőt, amely a külső jegyszám tárolásához kerül használatra. A dinamikus mezőnek léteznie kell a rendszerben, és érvényesnek kell lennie. Ez a beállítás kötelező. A „SenderType” határozza meg a létrehozandó bejegyzésekhez használt küldőtípust. Az „IsVisibleForCustomer” határozza meg, hogy a létrehozandó bejegyzések láthatók-e az ügyfél-felhasználóknak.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
DynamicFieldName: Name_X
FromAddressRegExp: \s*@example.com
IsVisibleForCustomer: '1'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition
Name: Some Description
NumberRegExp: \s*Incident-(\d.*)\s*
SearchInBody: '1'
SearchInSubject: '1'
SenderType: system
TicketStateTypes: new;open

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition3

Annak felismerése, ha egy jegy egy külső jegyszámot használó, meglévő jegy követője. A „FromAddressRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a bejövő levelek szűréséhez. Csak az erre a Feladó: címre illeszkedő levelek lesznek figyelembe véve a jegyszám felismerésénél. Hagyja üresen ezt a beállítást a szűrés letiltásához és bármely küldőcím engedélyezéséhez. A „NumberRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a jegyszámnak a tárgyból és/vagy a jegy törzséből történő kinyeréséhez, és az első elfogási csoport lesz használva a jegyszám értékeként. Példa: az alapértelmezett reguláris kifejezés az „Incident-12354” előfordulásaira fog illeszkedni, és beteszi a zárójelek közötti részt a „DynamicFieldName” beállításban meghatározott dinamikus mezőbe, ebben az esetben az „12354” értéket. Ez a beállítás kötelező. Ha a „SearchInSubject” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail tárgyában is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „SearchInBody” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail törzsében is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „TicketStateTypes” meg van adva, akkor csak a pontosvesszőkkel elválasztott, megadott állapottípusok nyitott, külső jegyeiben fog keresni. A „DynamicFieldName” határozza meg azt a dinamikus mezőt, amely a külső jegyszám tárolásához kerül használatra. A dinamikus mezőnek léteznie kell a rendszerben, és érvényesnek kell lennie. Ez a beállítás kötelező. A „SenderType” határozza meg a létrehozandó bejegyzésekhez használt küldőtípust. Az „IsVisibleForCustomer” határozza meg, hogy a létrehozandó bejegyzések láthatók-e az ügyfél-felhasználóknak.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
DynamicFieldName: Name_X
FromAddressRegExp: \s*@example.com
IsVisibleForCustomer: '1'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition
Name: Some Description
NumberRegExp: \s*Incident-(\d.*)\s*
SearchInBody: '1'
SearchInSubject: '1'
SenderType: system
TicketStateTypes: new;open

PostMaster::PreFilterModule###000-ExternalTicketNumberRecognition4

Annak felismerése, ha egy jegy egy külső jegyszámot használó, meglévő jegy követője. A „FromAddressRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a bejövő levelek szűréséhez. Csak az erre a Feladó: címre illeszkedő levelek lesznek figyelembe véve a jegyszám felismerésénél. Hagyja üresen ezt a beállítást a szűrés letiltásához és bármely küldőcím engedélyezéséhez. A „NumberRegExp” tartalmazza a reguláris kifejezést a jegyszámnak a tárgyból és/vagy a jegy törzséből történő kinyeréséhez, és az első elfogási csoport lesz használva a jegyszám értékeként. Példa: az alapértelmezett reguláris kifejezés az „Incident-12354” előfordulásaira fog illeszkedni, és beteszi a zárójelek közötti részt a „DynamicFieldName” beállításban meghatározott dinamikus mezőbe, ebben az esetben az „12354” értéket. Ez a beállítás kötelező. Ha a „SearchInSubject” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail tárgyában is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „SearchInBody” beállítás „1” értékre van állítva, akkor az e-mail törzsében is keresni fogja a jegyszámot. Ha a „TicketStateTypes” meg van adva, akkor csak a pontosvesszőkkel elválasztott, megadott állapottípusok nyitott, külső jegyeiben fog keresni. A „DynamicFieldName” határozza meg azt a dinamikus mezőt, amely a külső jegyszám tárolásához kerül használatra. A dinamikus mezőnek léteznie kell a rendszerben, és érvényesnek kell lennie. Ez a beállítás kötelező. A „SenderType” határozza meg a létrehozandó bejegyzésekhez használt küldőtípust. Az „IsVisibleForCustomer” határozza meg, hogy a létrehozandó bejegyzések láthatók-e az ügyfél-felhasználóknak.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
DynamicFieldName: Name_X
FromAddressRegExp: \s*@example.com
IsVisibleForCustomer: '1'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::ExternalTicketNumberRecognition
Name: Some Description
NumberRegExp: \s*Incident-(\d.*)\s*
SearchInBody: '1'
SearchInSubject: '1'
SenderType: system
TicketStateTypes: new;open

PostMaster::PreFilterModule###000-MatchDBSource

Egy modul az adatbázis-szűrő tároló használatához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::MatchDBSource

PostMaster::PreFilterModule###1-Match

Egy modul a bejövő üzenetek szűréséhez és manipulálásához. Minden levélszemét blokkolása vagy mellőzése a noreply@ című feladóval.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Match:
  From: noreply@
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::Match
Set:
  X-OTRS-Ignore: yes

PostMaster::PreFilterModule###2-Match

Egy modul a bejövő üzenetek szűréséhez és manipulálásához. Kérjen le egy 4 számjegyű számot a jegy szabad szöveghez, használjon reguláris kifejezést az illesztésben. Például From => «(.+?)@.+?», és használja a () karaktereket mint [***] ebben: Set =>.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Match:
  Subject: SomeNumber:(\d\d\d\d)
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::Match
Set:
  X-OTRS-DynamicField-TicketFreeKey1: SomeNumber
  X-OTRS-DynamicField-TicketFreeText1: '[***]'

PostMaster::PreFilterModule###3-NewTicketReject

Az összes bejövő e-mailt blokkolja, amelyeknek nincs érvényes jegyszáma a tárgyban a @example.com feladójú címmel.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Match:
  From: '@example.com'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::NewTicketReject
Set:
  X-OTRS-Ignore: yes

PostMaster::PreFilterModule###4-CMD

PARANCS példa beállítás. Mellőzi azokat az e-maileket, ahol a külső PARANCS néhány kimenettel tér vissza a SZABVÁNYOS KIMENETEN (az e-mail át lesz irányítva a some.bin SZABVÁNYOS BEMENETÉRE).

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
CMD: echo 123
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD
Set:
  X-OTRS-Ignore: yes

PostMaster::PreFilterModule###5-SpamAssassin

Spam Assassin példa beállítás. Mellőzi azokat az e-maileket, amelyeket a SpamAssassin megjelölt.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
CMD: '/usr/bin/spamassassin | grep -i "X-Spam-Status: yes"'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD
Set:
  X-OTRS-Ignore: yes

PostMaster::PreFilterModule###6-SpamAssassin

Spam Assassin példa beállítás. Áthelyezi a megjelölt leveleket a spam várólistába.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
CMD: '/usr/bin/spamassassin | grep -i "X-Spam-Status: yes"'
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::CMD
Set:
  X-OTRS-Queue: spam

PostMaster::PreFilterModule###999-AgentEmailInterface

Egy e-mailes ügyintézői felület. Az AgentInterfaceAddress értékét ugyanarra kell beállítani mint ami a Core → Email → NotificationSenderEmail beállítás értéke.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
AgentInterfaceAddress: otrs-agent@example.org
Module: Kernel::System::PostMaster::Filter::AgentEmailInterface

PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Body

Meghatározza az elutasított levelek törzsének szövegét.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Dear Customer,

Unfortunately we could not detect a valid ticket number
in your subject, so this email can't be processed.

Please create a new ticket via the customer panel.

Thanks for your help!

 Your Helpdesk Team

PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Sender

Meghatározza az elutasított e-mailek küldőjét.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

noreply@example.com

PostMaster::PreFilterModule::NewTicketReject::Subject

Meghatározza az elutasított levelek tárgyát.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Email Rejected

PostMasterMaxEmailSize

Levelek méretének maximalizálása Kbyte-ban, amelyeket POP3/POP3S/IMAP/IMAPS kapcsolaton keresztül lehet letölteni (Kbyte-ban).

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

16384

PostMasterReconnectMessage

A kiszolgálóra történő újrakapcsolódás előtt egyszerre lekért levelek legnagyobb száma.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

20

PostmasterAutoHTML2Text

Átalakítja a HTML leveleket szöveges üzenetre.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

PostmasterBounceEmailAsFollowUp

Azt jelzi, hogy egy átirányított e-mailt mindig normál követőként kell-e kezelni.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

PostmasterDefaultPriority

Meghatározza az új jegyek alapértelmezett prioritását.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

3 normal

PostmasterDefaultQueue

Meghatározza az alapértelmezett levelezési várólistát.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Raw

PostmasterDefaultState

Meghatározza az új jegyek alapértelmezett állapotát.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

new

PostmasterFollowUpState

Meghatározza egy jegy állapotát, ha az egy követést kap.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

open

PostmasterFollowUpStateClosed

Meghatározza egy jegy állapotát, ha az egy követést kap, és a jegy már le lett zárva.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

open

PostmasterHeaderFieldCount

Meghatározza az előtétprogram-modulokban lévő fejlécmezők számát a levelezési szűrők hozzáadásánál és frissítésénél. Akár 99 mező is lehet.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

12

PostmasterMaxEmails

Automatikus válaszok maximalizálása a saját e-mail-címre naponta (hurok védelem).

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

40

PostmasterMaxEmailsPerAddress

Automatikus e-mail válaszok maximalizálása a saját e-mail-címre naponta, e-mail-cím szerint állítható be (hurok védelem).

Alapértelmezett érték:

--- {}

PostmasterUserID

Megadja a levelezési adatbázis felhasználó-azonosítóját.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

PostmasterX-Header

Meghatározza az összes olyan X-header értéket, amelyet vizsgálni kell.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
- From
- To
- Cc
- Reply-To
- ReplyTo
- Subject
- Message-ID
- Message-Id
- Resent-To
- Resent-From
- Precedence
- Mailing-List
- List-Id
- List-Archive
- Errors-To
- References
- In-Reply-To
- Auto-Submitted
- X-Loop
- X-Spam
- X-Spam-Flag
- X-Spam-Level
- X-Spam-Score
- X-Spam-Status
- X-No-Loop
- X-Priority
- Importance
- X-Mailer
- User-Agent
- Organization
- X-Original-To
- Delivered-To
- Envelope-To
- X-Envelope-To
- Return-Path
- X-OTRS-AttachmentNames
- X-OTRS-AttachmentExists
- X-OTRS-AttachmentCount
- X-OTRS-Owner
- X-OTRS-OwnerID
- X-OTRS-Responsible
- X-OTRS-ResponsibleID
- X-OTRS-Loop
- X-OTRS-Priority
- X-OTRS-Queue
- X-OTRS-Lock
- X-OTRS-Ignore
- X-OTRS-State
- X-OTRS-State-PendingTime
- X-OTRS-Type
- X-OTRS-Service
- X-OTRS-SLA
- X-OTRS-Title
- X-OTRS-CustomerNo
- X-OTRS-CustomerUser
- X-OTRS-SenderType
- X-OTRS-IsVisibleForCustomer
- X-OTRS-FollowUp-Owner
- X-OTRS-FollowUp-OwnerID
- X-OTRS-FollowUp-Responsible
- X-OTRS-FollowUp-ResponsibleID
- X-OTRS-FollowUp-Priority
- X-OTRS-FollowUp-Queue
- X-OTRS-FollowUp-Lock
- X-OTRS-FollowUp-State
- X-OTRS-FollowUp-State-PendingTime
- X-OTRS-FollowUp-Type
- X-OTRS-FollowUp-Service
- X-OTRS-FollowUp-SLA
- X-OTRS-FollowUp-SenderType
- X-OTRS-FollowUp-IsVisibleForCustomer
- X-OTRS-FollowUp-Title
- X-OTRS-FollowUp-State-Keep
- X-OTRS-BodyDecrypted
- X-OTRS-OutOfOffice

SendNoAutoResponseRegExp

Ha ez a reguláris kifejezés illeszkedik, akkor az automatikus válaszadó nem fog üzenetet küldeni.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

(MAILER-DAEMON|postmaster|abuse)@.+?\..+?
Scroll to Top