CoreAuthCustomer

Tartalomjegyzék

Customer::AuthModule

Meghatározza azt a modult, amely hitelesíti az ügyfeleket.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Kernel::System::CustomerAuth::DB

Customer::AuthModule::DB::CryptType

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor meg kell adni a jelszavak titkosításának típusát.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

sha2

Customer::AuthModule::DB::CustomerKey

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor meg kell adni a CustomerKey oszlopnevét az ügyféltáblában.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

login

Customer::AuthModule::DB::CustomerPassword

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor meg kell adni a CustomerPassword oszlopnevét az ügyféltáblában.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

pw

Customer::AuthModule::DB::DSN

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor a DSN megadása kötelező az ügyféltáblához való kapcsolatnál.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

DBI:mysql:database=customerdb;host=customerdbhost

Customer::AuthModule::DB::Password

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadható egy jelszó az ügyféltáblához való csatlakozáshoz.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

some_password

Customer::AuthModule::DB::Table

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor meg kell adni annak a táblának a nevét, ahol az ügyféladatok tárolva lesznek.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

customer_user

Customer::AuthModule::DB::Type

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadható egy adatbázis-meghajtó (normális esetben automatikus felismerést használva).

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

mysql

Customer::AuthModule::DB::User

Ha „DB” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadható egy felhasználónév az ügyféltáblához való csatlakozáshoz.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

some_user

Customer::AuthModule::DB::bcryptCost

Ha „bcrypt” lett kiválasztva a CryptType lehetőségnél, akkor az itt megadott költséget használja a bcrypt hasításnál. Jelenleg a maximálisan támogatott költségérték 31.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

12

Customer::AuthModule::DB::bcryptType

Ha „bcrypt” lett kiválasztva a CryptType lehetőségnél, akkor az itt megadott típus állítja be a használt bcrypt altípusát. Az elérhető típusok a következők: a „2b” a jelenlegi szabvány, a „2a” régebbi, amelyet a Crypt::Eksblowfish csomagban használnak, a „2y” egyenértékűnek tekinthető a 2b-vel, és PHP-ban használják. A „2x” nagyon sérült, és csak ősrégi PHP-verziókkal történő munkához szükséges.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

2b

Customer::AuthModule::HTTPBasicAuth::Replace

If „HTTPBasicAuth” was selected for Customer::AuthModule, you can specify to strip leading parts of user names (e. g. for domains like example_domainuser to user).

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

example_domain\\

Customer::AuthModule::HTTPBasicAuth::ReplaceRegExp

Ha „HTTPBasicAuth” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadhatja (reguláris kifejezés használatával) a REMOTE_USER részeinek felvágását (például a záró tartományok eltávolításához). Reguláris kifejezés megjegyzés, a $1 lesz az új bejelentkezés.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

^(.+?)@.+?$

Customer::AuthModule::LDAP::AccessAttr

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor itt adhatja meg a hozzáférés attribútumait.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

memberUid

Customer::AuthModule::LDAP::AlwaysFilter

Ha „LDAP” lett kiválasztva, akkor egy szűrőt adhat minden LDAP lekérdezéshez, például (mail=*), (objectclass=user) vagy (!objectclass=computer).

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

(!objectclass=computer)

Customer::AuthModule::LDAP::BaseDN

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor a BaseDN megadása kötelező.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

dc=example,dc=com

Customer::AuthModule::LDAP::Die

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadhatja, hogy az alkalmazás leálljon, ha például hálózati problémák miatt nem lehet kapcsolatot létesíteni a kiszolgálóval.

Alapértelmezett érték:

1

Customer::AuthModule::LDAP::GroupDN

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor ellenőrizheti, hogy a felhasználónak engedélyezett-e a hitelesítés, mert egy posixGroup része. Például a felhasználónak az xyz csoportban kell lennie az OTRS használatához. Adja meg azt a csoportot, amely hozzáférhet a rendszerhez.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

cn=otrsallow,ou=posixGroups,dc=example,dc=com

Customer::AuthModule::LDAP::Host

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadható a LDAP kiszolgáló.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

ldap.example.com

Customer::AuthModule::LDAP::Params

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, és speciális paraméterek szükségesek a Net::LDAP Perl modulhoz, akkor azokat itt adhatja meg. További információkért nézze meg a „perldoc Net::LDAP” dokumentációt a paraméterekkel kapcsolatban.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
async: '0'
port: '389'
timeout: '120'
version: '3'

Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserDN

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, és a felhasználóinak csak névtelen hozzáférése van az LDAP fához, de keresni szeretne az adatokban, akkor azt megteheti egy olyan felhasználóval, akinek hozzáférése van az LDAP könyvtárhoz. Itt adja meg a felhasználónevét annak a speciális felhasználónak.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

cn=binduser,ou=users,dc=example,dc=com

Customer::AuthModule::LDAP::SearchUserPw

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, és a felhasználóinak csak névtelen hozzáférése van az LDAP fához, de keresni szeretne az adatokban, akkor azt megteheti egy olyan felhasználóval, akinek hozzáférése van az LDAP könyvtárhoz. Itt adja meg a jelszavát annak a speciális felhasználónak.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

some_password

Customer::AuthModule::LDAP::UID

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor meg kell adni a felhasználó-azonosítót.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

uid

Customer::AuthModule::LDAP::UserAttr

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadhatók a felhasználó attribútumai. Az LDAP posixGroups esetén használjon UID-t, nem LDAP posixGroups esetén használjon teljes felhasználó DN-t.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

UID

Customer::AuthModule::LDAP::UserSuffix

Ha „LDAP” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, és egy utótagot szeretne hozzáadni minden ügyfél bejelentkezési névhez, akkor azt itt adja meg. Például csak a user felhasználónevet szeretné írni, de az LDAP könyvtárban a user@domain létezik.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

@domain.com

Customer::AuthModule::Radius::Die

Ha „Radius” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor megadhatja, hogy az alkalmazás leálljon, ha például hálózati problémák miatt nem lehet kapcsolatot létesíteni a kiszolgálóval.

Alapértelmezett érték:

1

Customer::AuthModule::Radius::Host

Ha „Radius” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor meg kell adni a radius kiszolgálót.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

radiushost

Customer::AuthModule::Radius::Password

Ha „Radius” lett kiválasztva a Customer::AuthModule modulnál, akkor meg kell adni a radius kiszolgálóra történő hitelesítés jelszavát.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

radiussecret

Customer::AuthPostAuthModule###1000-PasswordChange

Meghatározza a jelszóváltoztatás hitelesítés utáni modulját.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Kernel::System::CustomerAuth::PostAuth::PasswordChange

Customer::AuthPostAuthModule###2000-TwoFactorSetup

Meghatározza a jelszóváltoztatás hitelesítés utáni modulját.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Kernel::System::CustomerAuth::PostAuth::TwoFactorSetup

Customer::DefaultUserID

Meghatározza az (ügyintéző) felhasználói azonosítót az ügyfelek által aktivált műveletekhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

CustomerDisableCompanyTicketAccess

Ez a beállítás meg fogja tagadni azon ügyfél-vállalati jegyekhez való hozzáférést, amelyeket nem az ügyfél-felhasználó hozott létre.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

0

CustomerGroupAlwaysGroups

Meghatározza azokat a csoportokat, amelyekbe minden ügyfél-felhasználó be fog kerülni (ha a CustomerGroupSupport engedélyezve van, és nem szeretne minden ügyfél-felhasználót kezelni ezeknél a csoportoknál).

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
- users

CustomerGroupCompanyAlwaysGroups

Meghatározza azokat a csoportokat, amelyekbe minden ügyfél be fog kerülni (ha a CustomerGroupSupport engedélyezve van, és nem szeretne minden ügyfelet kezelni ezeknél a csoportoknál).

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
- users

CustomerGroupPermissionContext###001-CustomerID-same

Egy jogosultsági környezetet határoz meg az ügyfélnél a csoport hozzárendeléséhez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Description: Gives customer users group based access to tickets from customer users
 of the same customer (ticket CustomerID is a CustomerID of the customer user).
Name: Same Customer
Value: Ticket::CustomerID::Same

CustomerGroupPermissionContext###100-CustomerID-other

Egy jogosultsági környezetet határoz meg az ügyfélnél a csoport hozzárendeléséhez.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

---
Description: Provides customer users access to tickets even if the tickets are not
 assigned to a customer user of the same customer ID(s), based on permission groups.
Name: Other Customers
Value: Ticket::CustomerID::Other

CustomerGroupSupport

Támogatást aktivál az ügyfelekhez és ügyfél-felhasználó csoportokhoz.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

0

CustomerPreferences

Meghatározza az ügyfélbeállítások tábla paramétereit.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
Module: Kernel::System::CustomerUser::Preferences::DB
Params:
 Table: customer_preferences
 TableKey: preferences_key
 TableUserID: user_id
 TableValue: preferences_value

AgentFrontend::Customer::TicketKPI###0001-Framework

Fő teljesítménymutató meghatározása az ügyfél-vállalathoz.

Alapértelmezett érték:

---
- Active: '1'
 AriaLabel: Open tickets for customer
 Attributes: StateType=Open;
 Module: Kernel::WebApp::Util::KPI::Ticket
 Name: OpenTickets
 Title: Open Tickets
 TotalsActive: '1'
 TotalsAttributes: ''
 TotalsTitle: Total Tickets
 TotalsURLConfig: ''
 URL: /tickets/static
 URLConfig:
  FilterPresetSelected: Open Tickets
  FilterPresets:
   Open Tickets:
    StateType:
     Value: Open
- Active: '1'
 AriaLabel: Closed tickets for customer
 Attributes: StateType=Closed;
 Module: Kernel::WebApp::Util::KPI::Ticket
 Name: ClosedTickets
 Title: Closed Tickets
 TotalsActive: '1'
 TotalsAttributes: ''
 TotalsTitle: Total Tickets
 TotalsURLConfig: ''
 URL: /tickets/static
 URLConfig:
  FilterPresetSelected: Closed Tickets
  FilterPresets:
   Closed Tickets:
    StateType:
     Value: Closed

AgentFrontend::Customer::TicketKPI###4001-Custom

Fő teljesítménymutató meghatározása az ügyfél-vállalathoz.

Ez a beállítás alapértelmezetten nincs bekapcsolva.

Alapértelmezett érték:

--- []

Forms###AgentFrontend::Ticket::Action::Customer

Beállítható űrlap az ügyfél megváltoztatása művelethez.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
- Collapsible: 1
 Fields:
 - Name: CustomerUserID
 - Disabled: 1
  Name: CustomerID
 Label: Change Customer

WebApp::API::Customer::DefaultAgentName

Meghatározza az alapértelmezett ügyintézőnevet a külső felület jegy részletes nézetében.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

Support Agent

WebApp::API::Customer::DisplayAgentCustomAvatar

Engedélyezi vagy letiltja az egyéni ügyintézői profilkép kimenetét a jegy részletes nézetében (ha ez le van tiltva, akkor a tartalék alapértelmezett profilkép lesz bekapcsolva).

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

1

WebApp::API::Customer::DisplayNoteFrom

Meghatározza a Feladó mező megjelenített stílusát azokban a jegyzetekben, amelyek láthatóak az ügyfeleknek. Egy alapértelmezett ügyintézőnév a WebApp::API::Customer::DefaultAgentName beállításban adható meg.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

FromField
Scroll to Top