Adminisztrátori felület

Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete.

Osztály-meghatározás kiegészítése

A konfigurációelem-osztály meghatározását módosítani kell, hogy megjeleníthetővé váljanak a külső felületen.

Alapértelmezetten a CustomerID mező van beállítva a rendszerbeállításokban, hogy az ügyfél-azonosító információit a konfigurációelem meghatározásában tárolja.

Használhat egynél több CustomerID attribútumot konfigurációelemenként, hogy egy konfigurációelemet elérhetővé tegyen egynél több ügyfélnek. Ehhez ismételje meg a következő lépéseket a legnagyobb ügyfélszámig, amelyek egy konfigurációelemhez hozzáférést kaphatnak (például PartnerA, PartnerB, PartnerC, stb.).

Lásd még

Egynél több CustomerID használatához vagy a CustomerID attribútumtól eltérő név használatához az ITSMConfigItem::CustomerIDField beállítás megváltoztatása szükséges a rendszerbeállításokban, vagy adjon hozzá további bejegyzéseket minden egyes bejegyzésmezőhöz.

Ha az osztály-meghatározás nem tartalmazza a CustomerID attribútumot, akkor kézzel kell hozzáadnia azt.

A konfigurációelemekhez történő mezők hozzáadásához:

 1. Nyissa meg a CMDB beállítások csoport Konfigurációelemek modulját az adminisztrátori felületen.

 2. Válasszon egy konfigurációelem-osztályt, és kattintson az Osztály-meghatározás módosítása gombra.

 3. Adja hozzá az új mezőket az osztály-meghatározáshoz. A beviteli típus vagy Text, vagy CustomerCompany lehet.

  A Text mező

  A szövegalapú mező rugalmasságot ad, hogy bármilyen szöveget használhasson értékként a CustomerID attribútum egy vagy több ügyfélre történő illesztéséhez. Az értéket kézzel kell megadni az egyes konfigurációelemek szerkesztésével, de óvatosan kell eljárni, mert bármiféle rossz párosítás megakadályozza a konfigurációelem megjelenítését a külső felületen.

  - Key: CustomerID
   Name: Customer Company
   Searchable: 1
   Input:
    Type: Text
    Size: 50
    MaxLength: 100
  
  A CustomerCompany mező

  Egy ügyfél-vállalat mezőhöz az szükséges, hogy helyesen beállított ügyfél-vállalatok legyenek a rendszeren, mivel az egy legördülő listaként lesz megjelenítve a konfigurációelem hozzáadása és szerkesztése képernyőkön. A legördülő lista forrása a vállalatok listája lesz. A CustomerID mezőnek minden ügyfél-felhasználónál a megfelelő ügyfél-azonosítóra kell mutatnia az ügyfél-vállalatok adminisztrációjában.

  - Key: CustomerID
   Name: Customer Company
   Searchable: 1
   Input:
    Type: CustomerCompany
  
 4. Mentse el az új meghatározást.

 5. Szerkesszen egy konfigurációelemet a módosított osztályból. Keresse meg a Customer Company mezőt (vagy egy másik hozzáadott mezőt), és töltse ki egy meglévő ügyfél ügyfél-azonosítójával.

 6. Jelentkezzen be a külső felületre bármely ügyfél-felhasználóval, aki a fent leírt ügyfél-azonosítóval rendelkezik.

 7. Adja hozzá a végpontot a Külső felület képernyőihez.

 8. Menjen a Vállalati konfigurációelemek képernyőre. A szerkesztett konfigurációelemeknek felsorolva kell lenniük.

Az ügyfélazonosító-korlátozás szigorúságának meghatározása

Az ITSMConfigItem::CustomerCIPermissionByLink beállítás alapértelmezetten 0-ra van állítva, így a konfigurációelemek csak akkor láthatók a külső felületen, ha az ügyfél-felhasználó vállalata (ügyfél-azonosítója) megegyezik egy beállított mező értékével. Ha ez a viselkedés szigorúbb az elvártnál, illetve nem lehet vagy nem szabad az összes konfigurációelemet ily módon beállítani, akkor a beállítás megváltoztatható, hogy figyelembe vegye a konfigurációelemek közti kapcsolatokat (jogosultságöröklés kapcsolatok alapján). Ha konfigurációelemeket kapcsol az új jegyekhez a külső felületen és az ügyintézői felületen (ha engedélyezve van), akkor csak a közvetlen jogosultságok lesznek figyelembe véve (azaz a CustomerID mező a konfigurációelem találatokban).

Például:

 • Több számítógép konfigurációelem is hozzá van rendelve egy ügyfél-vállalathoz. Az összes számítógép konfigurációelem össze van kapcsolva legalább egy hálózati konfigurációelemmel (kapcsolókkal). Ezek az eszközök nem tartoznak az ügyfélhez, és emiatt nem láthatók. Továbbá a hálózati konfigurációelemek is hozzá vannak kapcsolva más hálózati konfigurációelemekhez (útválasztókhoz).

 • Alapértelmezetten csak a vállalatok számítógépei láthatók a Vállalati konfigurációelemek képernyőn, azok vannak megjelenítve a kapcsolt jegyekben, valamint (a beállításoktól függően) azok tekinthetők meg részletesen és azok használhatók az új jegyeknél.

 • Ha az ITSMConfigItem::CustomerCIPermissionByLink beállítás 1-re van állítva, akkor egy számítógéphez csatlakoztatott összes kapcsoló is látható lesz a Vállalati konfigurációelemek képernyőn, megjelennek a kapcsolt jegyekben és megtekinthetők részletesen, de nem használhatók az új jegyekhez történő kapcsoláshoz.

 • Ha az ITSMConfigItem::CustomerCIPermissionByLink beállítás 2-re van állítva, akkor az útválasztók is fel lesznek véve.

Figyelem

A kapcsolat típusa és iránya nem fontos a jogosultság meghatározásához. Emiatt arra kérjük, hogy alaposan mérlegelje azt, hogy milyen értéket használ az ITSMConfigItem::CustomerCIPermissionByLink beállításnál, hogy megakadályozza a konfigurációelemek nem kívánt közzétételét.

Konfigurációelem-mezők elrejtése a külső felületen

Elképzelhető lehet, hogy a konfigurációelemeknek olyan mezői vannak, amelyeket az ügyfélnek nem volna szabad látnia, vagy olyan érzékeny információkat tartalmaznak, amelyekről az ügyfél nem tudhat. Az ilyen esetekre egy adminisztrátor korlátozhatja a mezőt egy egyszerű, új NotForCustomer attribútumnak a mező-meghatározáshoz való hozzáadásával egy bizonyos osztálynál.

Egy mező elrejtéséhez a külső felületen:

 1. Nyissa meg a CMDB beállítások csoport Konfigurációelemek modulját az adminisztrátori felületen.

 2. Válasszon egy konfigurációelem-osztályt, és kattintson az Osztály-meghatározás módosítása gombra.

 3. Adja hozzá a NotForCustomer: 1 attribútumot a mező-meghatározáshoz.

  Például:

  - Key: Vendor
   Name: Vendor
   Searchable: 1
   Input:
    Type: Text
    Size: 50
    MaxLength: 50
   NotForCustomer: 1
  
 4. Szerkessze ennek az osztálynak a konfigurációelemeit, hogy új verziót hozzon létre, így az új verzió át fogja venni az új meghatározást.

Ahhoz, hogy elkerülje a konfigurációelemek új verziói létrehozásának szükségességét, ha egy osztály meghatározása frissül egy mező elrejtéséhez a külső felületen, akkor ez alkalmazva lesz az osztály összes konfigurációelemére. Másrészről, ha az osztály-meghatározás frissül egy olyan mező megjelenítéséhez, amely korábban rejtett volt, és a konfigurációelem már frissült annál az osztály-meghatározásnál, ahol a mező rejtett volt, akkor a mező nem lesz megjelenítve, amíg a konfigurációelemet nem frissítik ahhoz az utolsó osztály-meghatározáshoz, ahol a mező újra láthatóra lett állítva.

Ezen viselkedés mögötti szándék az, hogy kikényszerítse az adatok védelmét, amelyet nem szabad megjeleníteni a külső felületen.

Scroll to Top