OTRS címkék

Ez az oktatóanyag áttekintést ad a képernyőkön használható OTRS címkékkel kapcsolatban.

Megjegyzés

A funkciók kiterjeszthetik az OTRS címkék listáját. Ez az oktatóanyag csak azokat az OTRS címkéket mutatja be, amelyek a keretrendszerrel érkeznek.

OTRS címkenévtér

Az OTRS címkék névterekbe vannak csoportosítva. Egy gyors áttekintéshez a következő névterek léteznek:

<OTRS_AGENT_*>
<OTRS_APPOINTMENT_*>
<OTRS_CALENDAR_*>
<OTRS_COMMENT>
<OTRS_CONFIG_*>
<OTRS_CURRENT_*>
<OTRS_CUSTOMER_*>
<OTRS_EMAIL_*>
<OTRS_FAQ_*>
<OTRS_MERGE_TO_TICKET>
<OTRS_NEWPW>
<OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_*>
<OTRS_OWNER_*>
<OTRS_QUEUE>
<OTRS_REDIRECT_TO>
<OTRS_RESPONSIBLE_*>
<OTRS_TICKET_*>
<OTRS_TOKEN>

A címkék végén lévő * azt jelzi, hogy néhány mező elhelyezhető ide.

OTRS címkehivatkozás

A következő hivatkozás felsorolja az összes lehetséges OTRS címkét.

<OTRS_AGENT_Body>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés törzsszövege.

<OTRS_AGENT_Body[n]>

A legutolsó ügyintéző bejegyzés első n sora.

<OTRS_AGENT_BODY_RichText>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés Rich Text törzse.

<OTRS_AGENT_BODY_RichText[n]>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés Rich Text törzsének első n sora.

<OTRS_AGENT_Cc>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés másolati címe.

<OTRS_AGENT_ChangeTime>

Az <OTRS_CURRENT_ChangeTime> álneve.

<OTRS_AGENT_CreateTime>

Az <OTRS_CURRENT_CreateTime> álneve.

<OTRS_AGENT_Email>

Az <OTRS_AGENT_Body> álneve.

<OTRS_AGENT_Email[n]>

Az <OTRS_AGENT_Body[n]> álneve.

<OTRS_AGENT_Note>

Az <OTRS_AGENT_Body> álneve.

<OTRS_AGENT_Note[n]>

Az <OTRS_AGENT_Body[n]> álneve.

<OTRS_AGENT_From>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés küldőjének címe.

<OTRS_AGENT_Subject>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés tárgya.

<OTRS_AGENT_Subject[n]>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés tárgyának első n karaktere.

<OTRS_AGENT_To>

A legutolsó ügyintézői bejegyzés címzettjének címe.

<OTRS_AGENT_UserEmail>

Az <OTRS_CURRENT_UserEmail> álneve.

<OTRS_AGENT_UserFirstname>

Az <OTRS_CURRENT_UserFirstname> álneve.

<OTRS_AGENT_UserFullname>

Az <OTRS_CURRENT_UserFullname> álneve.

<OTRS_AGENT_UserID>

Az <OTRS_CURRENT_UserID> álneve.

<OTRS_AGENT_UserLastname>

Az <OTRS_CURRENT_UserLastname> álneve.

<OTRS_AGENT_UserLogin>

Az <OTRS_CURRENT_UserLogin> álneve.

<OTRS_AGENT_UserPw>

Az <OTRS_CURRENT_UserPw> álneve.

<OTRS_AGENT_ValidID>

Az <OTRS_CURRENT_ValidID> álneve.

<OTRS_APPOINTMENT_ALLDAY>

Igen értéket ad vissza, ha az időpont egész napos időpont, egyébként Nem értéket ad vissza.

<OTRS_APPOINTMENT_APPOINTMENTID>

Az időpont azonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_CALENDARID>

Az időpont naptárának azonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_CHANGEBY>

Annak az ügyintézőnek a teljes neve, aki megváltoztatta az időpontot.

<OTRS_APPOINTMENT_CHANGETIME>

A dátum és idő, amikor az időpontot megváltoztatták.

<OTRS_APPOINTMENT_CREATEBY>

Annak az ügyintézőnek a teljes neve, aki létrehozta az időpontot.

<OTRS_APPOINTMENT_CREATETIME>

A dátum és idő, amikor az időpontot létrehozták.

<OTRS_APPOINTMENT_DESCRIPTION>

Az időpont leírása.

<OTRS_APPOINTMENT_ENDTIME>

Az időpont befejezési ideje.

<OTRS_APPOINTMENT_LOCATION>

Az időpont helye.

<OTRS_APPOINTMENT_NOTIFICATIONCUSTOMUNIT>

Az időpont egyéni értesítési mértékegysége.

<OTRS_APPOINTMENT_NOTIFICATIONCUSTOMUNITCOUNT>

Az időpont egyéni értesítési mértékegységének darabszáma.

<OTRS_APPOINTMENT_NOTIFICATIONCUSTOMUNITPOINTOFTIME>

Az időpont egyéni értesítési mértékegységének időpontja.

<OTRS_APPOINTMENT_NOTIFICATIONTEMPLATE>

Az időpont értesítési sablonja.

<OTRS_APPOINTMENT_NOTIFICATIONTIME>

Az időpont értesítési ideje.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRENCECOUNT>

Az időpont ismétlődésének száma.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRENCEEXCLUDE>

Az időpont ismétlődésének kizárása.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRENCEFREQUENCY>

Az időpont ismétlődésének gyakorisága.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRENCEID>

Az időpont ismétlődésének azonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRENCEINTERVAL>

Az időpont ismétlődésének időtartama.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRENCETYPE>

Az időpont ismétlődésének típusa.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRENCEUNTIL>

Az időpont ismétlődésének befejezési ideje.

<OTRS_APPOINTMENT_RECURRING>

Igen értéket ad vissza, ha az időpont ismétlődő, egyébként Nem értéket ad vissza.

<OTRS_APPOINTMENT_RESOURCEID>

Az időpont erőforrásának azonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_STARTTIME>

Az időpont kezdési ideje.

<OTRS_APPOINTMENT_TEAMID>

Az időpont csapatának azonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_ChangeBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki megváltoztatta az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználóját.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_Changed>

Az <OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_ChangeTime> álneve.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_ChangeTime>.

A dátum és idő, amikor az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználóját megváltoztatták.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CreateBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki létrehozta az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználóját.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_Created>

Az <OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CreateTime> álneve.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CreateTime>

A dátum és idő, amikor az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználóját létrehozták.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyCity>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználója vállalatának városa.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyComment>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználója vállalatának megjegyzése.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyCountry>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználója vállalatának országa.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyName>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználója vállalatának neve.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyStreet>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználója vállalatának utcája.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyURL>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználója vállalatának URL-e.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyZIP>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználója vállalatának irányítószáma.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserCity>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának városa.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserComment>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának megjegyzése.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserCountry>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának országa.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserCustomerID>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának ügyfél-azonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserEmail>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának e-mail-címe.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserFax>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának faxszáma.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserFirstname>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának keresztneve.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserLastname>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának vezetékneve.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserLogin>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának bejelentkezési neve.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserMobile>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának mobiltelefonszáma.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserPassword>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának jelszava. Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserPhone>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának telefonszáma.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserStreet>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának utcája.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserTitle>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának titulusa.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_UserZip>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának irányítószáma.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKET_CUSTOMER_DATA_ValidID>

Az időponthoz kapcsolt jegy ügyfél-felhasználójának érvényességazonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_TICKETAPPOINTMENTRULEID>

Az időpont jegyidőpont szabályának azonosítója.

<OTRS_APPOINTMENT_TITLE>

Az időpont címe.

<OTRS_APPOINTMENT_TITLE[n]>

Az időpont címének első n karaktere.

<OTRS_APPOINTMENT_UNIQUEID>

Az időpont egyedi azonosítója.

<OTRS_CALENDAR_CalendarID>

Az időpont naptárának azonosítója.

<OTRS_CALENDAR_CalendarName>

Az időpont naptárának neve.

<OTRS_CALENDAR_ChangeBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki megváltoztatta az időpont naptárát.

<OTRS_CALENDAR_ChangeTime>

A dátum és idő, amikor az időpont naptárát megváltoztatták.

<OTRS_CALENDAR_Color>

Az időpont naptárának színe RGB formátumban.

<OTRS_CALENDAR_CreateBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki létrehozta az időpont naptárát.

<OTRS_CALENDAR_CreateTime>

A dátum és idő, amikor az időpont naptárát létrehozták.

<OTRS_CALENDAR_GroupID>

Az időpont naptárának csoportazonosítója.

<OTRS_CALENDAR_TicketAppointments>

Visszaadja a jegy időpontjainak tömbjét.

<OTRS_CALENDAR_ValidID>

Az időpont naptárának érvényességazonosítója.

<OTRS_COMMENT>

Az <OTRS_CUSTOMER_Body> álneve.

<OTRS_COMMENT[n]>

Az <OTRS_CUSTOMER_Body[n]> álneve.

<OTRS_CONFIG_AuthModule::Radius::Password>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_Customer::AuthModule::DB::CustomerPassword>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_Customer::AuthModule::Radius::Password>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_DatabasePw>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_PGP::Key::Password>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_PublicFrontend::AuthPassword>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_SearchUserPw>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_SendmailModule::AuthPassword>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_UserPw>

Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CONFIG_X>

Bármilyen rendszerbeállítási érték vagy üres karakterlánc, ha a beállítás nem létezik. Az X a rendszerbeállítás neve.

<OTRS_CURRENT_ChangeTime>

A jelenlegi ügyintéző módosítási ideje.

<OTRS_CURRENT_CreateTime>

A jelenlegi ügyintéző létrehozási ideje.

<OTRS_CURRENT_UserEmail>

A jelenlegi ügyintéző e-mail-címe.

<OTRS_CURRENT_UserFirstname>

A jelenlegi ügyintéző keresztneve.

<OTRS_CURRENT_UserFullname>

A jelenlegi ügyintéző teljes neve.

<OTRS_CURRENT_UserID>

A jelenlegi ügyintéző felhasználó-azonosítója.

<OTRS_CURRENT_UserLastname>

A jelenlegi ügyintéző vezetékneve.

<OTRS_CURRENT_UserLogin>

A jelenlegi ügyintéző bejelentkezési neve.

<OTRS_CURRENT_UserPw>

A jelenlegi ügyintéző jelszava. Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CURRENT_ValidID>

A jelenlegi ügyintéző érvényességazonosítója.

<OTRS_CUSTOMER_Body>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés törzsszövege.

<OTRS_CUSTOMER_Body[n]>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés első n sora.

<OTRS_CUSTOMER_BODY_RichText>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés Rich Text törzse.

<OTRS_CUSTOMER_BODY_RichText[n]>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés Rich Text törzsének első n sora.

<OTRS_CUSTOMER_Cc>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés másolati címe.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserTitle>

A jegy ügyfél-felhasználójának titulusa.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFirstname>

A jegy ügyfél-felhasználójának keresztneve.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserLastname>

A jegy ügyfél-felhasználójának vezetékneve.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserLogin>

A jegy ügyfél-felhasználójának bejelentkezési neve.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserPassword>

A jegy ügyfél-felhasználójának jelszava. Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserEmail>

A jegy ügyfél-felhasználójának e-mail-címe.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserCustomerID>

A jegy ügyfél-felhasználójának ügyfél-azonosítója.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserPhone>

A jegy ügyfél-felhasználójának telefonszáma.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFax>

A jegy ügyfél-felhasználójának faxszáma.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserMobile>

A jegy ügyfél-felhasználójának mobiltelefonszáma.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserStreet>

A jegy ügyfél-felhasználójának utcája.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserZip>

A jegy ügyfél-felhasználójának irányítószáma.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserCity>

A jegy ügyfél-felhasználójának városa.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserCountry>

A jegy ügyfél-felhasználójának országa.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserComment>

A jegy ügyfél-felhasználójának megjegyzése.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyName>

A jegy ügyfél-felhasználója vállalatának neve.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyStreet>

A jegy ügyfél-felhasználója vállalatának utcája.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyZIP>

A jegy ügyfél-felhasználója vállalatának irányítószáma.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyCity>

A jegy ügyfél-felhasználója vállalatának városa.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyCountry>

A jegy ügyfél-felhasználója vállalatának országa.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyURL>

A jegy ügyfél-felhasználója vállalatának URL-e.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyComment>

A jegy ügyfél-felhasználója vállalatának megjegyzése.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CreateTime>

A dátum és idő, amikor az ügyfél-felhasználót létrehozták.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_CreateBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki létrehozta az ügyfél-felhasználót.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_ChangeTime>

A dátum és idő, amikor az ügyfél-felhasználót megváltoztatták.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_ChangeBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki megváltoztatta az ügyfél-felhasználót.

<OTRS_CUSTOMER_DATA_ValidID>

Az ügyfél-felhasználó érvényességazonosítója.

<OTRS_CUSTOMER_UserTitle>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserTitle> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserFirstname>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFirstname> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserLastname>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserLastname> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserLogin>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserLogin> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserPassword>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserPassword> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserEmail>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserEmail> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserCustomerID>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserCustomerID> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserPhone>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserPhone> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserFax>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFax> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserMobile>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserMobile> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserStreet>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserStreet> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserZip>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserZip> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserCity>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserCity> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserCountry>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserCountry> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_UserComment>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserComment> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CustomerCompanyName>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyName> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CustomerCompanyStreet>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyStreet> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CustomerCompanyZIP>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyZIP> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CustomerCompanyCity>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyCity> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CustomerCompanyCountry>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyCountry> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CustomerCompanyURL>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyURL> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CustomerCompanyComment>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CustomerCompanyComment> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CreateTime>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CreateTime> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_CreateBy>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_CreateBy> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_ChangeTime>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_ChangeTime> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_ChangeBy>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_ChangeBy> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_ValidID>

Az <OTRS_CUSTOMER_DATA_ValidID> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_Email>

Az <OTRS_CUSTOMER_Body> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_Email[n]>

Az <OTRS_CUSTOMER_Body[n]> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_Note>

Az <OTRS_CUSTOMER_Body> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_Note[n]>

Az <OTRS_CUSTOMER_Body[n]> álneve.

<OTRS_CUSTOMER_From>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés küldőjének címe.

<OTRS_CUSTOMER_REALNAME>

A jegy ügyfél-felhasználójának valódi neve.

<OTRS_CUSTOMER_Subject>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés tárgya.

<OTRS_CUSTOMER_Subject[n]>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés tárgyának első n sora.

<OTRS_CUSTOMER_To>

A legutolsó ügyfél-felhasználói bejegyzés címzettjének címe.

<OTRS_EMAIL_Date>

Az e-mail üzenetének teljes dátuma és ideje UTC alapján.

<OTRS_EMAIL_Date[IDŐZÓNA]>

Az e-mail üzenetének teljes dátuma és ideje a megadott IDŐZÓNA alapján (például Europe/Budapest).

<OTRS_FAQ_Author>

A tudásbázis-bejegyzés szerzőjének neve.

<OTRS_FAQ_Category>

A tudásbázis-bejegyzés kategóriájának neve.

<OTRS_FAQ_CategoryID>

A tudásbázis-bejegyzés kategóriájának azonosítója.

<OTRS_FAQ_ItemID>

A tudásbázis-bejegyzés elemének azonosítója.

<OTRS_FAQ_Language>

A tudásbázis-bejegyzés nyelve.

<OTRS_FAQ_Number>

A tudásbázis-bejegyzés tudásbázisbejegyzés-száma.

<OTRS_FAQ_State>

A tudásbázis-bejegyzés állapota (láthatósága).

<OTRS_FAQ_Title>

A tudásbázis-bejegyzés címe.

<OTRS_MERGE_TO_TICKET>

Az új jegy jegyszáma, amellyel az eredeti jegy egyesítve lett.

<OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserFirstname>

Az időpont címzett felhasználójának keresztneve.

<OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserFullname>

Az időpont címzett felhasználójának teljes neve.

<OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserLastname>

Az időpont címzett felhasználójának vezetékneve.

<OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserLogin>

Az időpont címzett felhasználójának bejelentkezési neve.

<OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserPassword>

Az időponthoz címzett felhasználójának jelszava. Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_OWNER_ChangeTime>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_ChangeTime> álneve.

<OTRS_OWNER_CreateTime>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_CreateTime> álneve.

<OTRS_OWNER_UserEmail>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserEmail> álneve.

<OTRS_OWNER_UserFirstname>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserFirstname> álneve.

<OTRS_OWNER_UserFullname>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserFullname> álneve.

<OTRS_OWNER_UserID>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserID> álneve.

<OTRS_OWNER_UserLastname>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserLastname> álneve.

<OTRS_OWNER_UserLogin>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserLogin> álneve.

<OTRS_OWNER_UserPw>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserPw> álneve.

<OTRS_OWNER_ValidID>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_ValidID> álneve.

<OTRS_QUEUE>

Az <OTRS_TICKET_Queue> álneve.

<OTRS_REDIRECT_TO>

Az az e-mail-cím, ahova a jegy átirányításra kerül.

<OTRS_RESPONSIBLE_ChangeTime>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_ChangeTime> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_CreateTime>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_CreateTime> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_UserEmail>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserEmail> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_UserFirstname>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserFirstname> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_UserFullname>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserFullname> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_UserID>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserID> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_UserLastname>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserLastname> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_UserLogin>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserLogin> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_UserPw>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserPw> álneve.

<OTRS_RESPONSIBLE_ValidID>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_ValidID> álneve.

<OTRS_TICKET_AccountedTime>

Egy jegyben elszámolt teljes idő.

<OTRS_TICKET_Age>

A jegy életkora abszolút másodpercben.

<OTRS_TICKET_ArchiveFlag>

A jegy archiválási állapota. Vagy y (igen), vagy n (nem) értéket ad vissza.

<OTRS_TICKET_ChangeBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki megváltoztatta a jegyet.

<OTRS_TICKET_Changed>

A dátum és idő, amikor a jegyet megváltoztatták.

<OTRS_TICKET_CreateBy>

Annak az ügyintézőnek az azonosítója, aki létrehozta a jegyet.

<OTRS_TICKET_Created>

A dátum és idő, amikor a jegyet létrehozták.

<OTRS_TICKET_CustomerID>

A jegy ügyfelének azonosítója.

<OTRS_TICKET_CustomerUserID>

A jegy ügyfél-felhasználójának azonosítója.

<OTRS_TICKET_DynamicField_X>

A dinamikus mező tárolt értéke, ahol az X a dinamikus mező belső neve.

<OTRS_TICKET_DynamicField_X_Value>

A dinamikus mező megjelenített értéke, ahol az X a dinamikus mező belső neve.

<OTRS_TICKET_EscalationDestinationDate>

Az eszkaláció dátuma dátum és időként, például 2021-08-02 18:00:00.

<OTRS_TICKET_EscalationDestinationIn>

Az eszkaláció ember által olvasható formátumban, például 1ó 4p.

<OTRS_TICKET_EscalationDestinationTime>

Az eszkaláció dátuma UNIX időként, például 1627904516.

<OTRS_TICKET_EscalationResponseTime>

Az eszkaláció válaszideje UNIX időként, például 1627904516.

<OTRS_TICKET_EscalationSolutionTime>

Az eszkaláció megoldási ideje UNIX időként, például 1627904516.

<OTRS_TICKET_EscalationTime>

Az eszkalációig hátralévő összes másodperc, például 3600.

<OTRS_TICKET_EscalationTimeWorkingTime>

A munkaidő vagy a szolgáltatási idő másodpercei az eszkalációig, például 1800.

<OTRS_TICKET_EscalationUpdateTime>

Az eszkaláció frissítési ideje UNIX időként, például 1627904516.

<OTRS_TICKET_FirstResponseTime>

Az első válaszig hátralévő összes másodperc, például 3600.

<OTRS_TICKET_FirstResponseTimeDestinationDate>

Az első válaszidő dátuma dátum és időként, például 2021-08-02 18:00:00.

<OTRS_TICKET_FirstResponseTimeDestinationTime>

Az első válaszidő dátuma UNIX időként, például 1627904516.

<OTRS_TICKET_FirstResponseTimeEscalation>

Ha igaz, akkor a jegy eszkalálódott.

<OTRS_TICKET_FirstResponseTimeNotification>

Ha igaz, akkor értesítés – az eszkaláció x%-a elérve.

<OTRS_TICKET_FirstResponseTimeWorkingTime>

A munkaidő vagy a szolgáltatási idő másodpercei az első válaszig, például 1800.

<OTRS_TICKET_GroupID>

A jegy várólistájának csoportazonosítója.

<OTRS_TICKET_ID>

A jegy azonosítója.

<OTRS_TICKET_Lock>

A jegy zárolási állapota.

<OTRS_TICKET_LockID>

A jegy zárolásazonosítója.

<OTRS_TICKET_Number>

A jegy száma.

<OTRS_TICKET_Owner>

Az <OTRS_TICKET_OWNER_UserLogin> álneve.

<OTRS_TICKET_OWNER_ChangeTime>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének megváltoztatási ideje.

<OTRS_TICKET_OWNER_CreateTime>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének létrehozási ideje.

<OTRS_TICKET_OWNER_UserEmail>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének e-mail-címe.

<OTRS_TICKET_OWNER_UserFirstname>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének keresztneve.

<OTRS_TICKET_OWNER_UserFullname>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének teljes neve.

<OTRS_TICKET_OWNER_UserID>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének felhasználó-azonosítója.

<OTRS_TICKET_OWNER_UserLastname>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének vezetékneve.

<OTRS_TICKET_OWNER_UserLogin>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének bejelentkezési neve.

<OTRS_TICKET_OWNER_UserPw>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének jelszava. Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_TICKET_OWNER_ValidID>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének érvényességazonosítója.

<OTRS_TICKET_OwnerID>

A jegy tulajdonos ügyintézőjének azonosítója.

<OTRS_TICKET_Priority>

A jegy prioritása.

<OTRS_TICKET_PriorityID>

A jegy prioritásának azonosítója.

<OTRS_TICKET_Queue>

A jegy várólistája.

<OTRS_TICKET_QueueID>

A jegy várólistájának azonosítója.

<OTRS_TICKET_RealTillTimeNotUsed>

A függőben lévő idő UNIX időbélyege.

<OTRS_TICKET_Responsible>

Az <OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserLogin> álneve.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_ChangeTime>

A jegy felelős ügyintézőjének megváltoztatási ideje.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_CreateTime>

A jegy felelős ügyintézőjének létrehozási ideje.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserEmail>

A jegy felelős ügyintézőjének e-mail-címe.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserFirstname>

A jegy felelős ügyintézőjének keresztneve.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserFullname>

A jegy felelős ügyintézőjének teljes neve.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserID>

A jegy felelős ügyintézőjének felhasználó-azonosítója.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserLastname>

A jegy felelős ügyintézőjének vezetékneve.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserLogin>

A jegy felelős ügyintézőjének bejelentkezési neve.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_UserPw>

A jegy felelős ügyintézőjének jelszava. Ki van maszkolva és le van cserélve xxx értékre.

<OTRS_TICKET_RESPONSIBLE_ValidID>

A jegy felelős ügyintézőjének érvényességazonosítója.

<OTRS_TICKET_ResponsibleID>

A jegy felelős ügyintézőjének azonosítója.

<OTRS_TICKET_Service>

A jegy szolgáltatása.

<OTRS_TICKET_ServiceID>

A jegy szolgáltatásának azonosítója.

<OTRS_TICKET_SLA>

A jegy szolgáltatási megállapodása.

<OTRS_TICKET_SLAID>

A jegy szolgáltatási megállapodásának azonosítója.

<OTRS_TICKET_SolutionTime>

A megoldásig hátralévő összes másodperc, például 3600.

<OTRS_TICKET_SolutionTimeDestinationDate>

A megoldási idő dátuma dátum és időként, például 2021-08-02 18:00:00.

<OTRS_TICKET_SolutionTimeDestinationTime>

A megoldási idő dátuma UNIX időként, például 1627904516.

<OTRS_TICKET_SolutionTimeEscalation>

Ha igaz, akkor a jegy eszkalálódott.

<OTRS_TICKET_SolutionTimeNotification>

Ha igaz, akkor értesítés – az eszkaláció x%-a elérve.

<OTRS_TICKET_SolutionTimeWorkingTime>

A munkaidő vagy a szolgáltatási idő másodpercei a megoldásig, például 1800.

<OTRS_TICKET_State>

A jegy állapota.

<OTRS_TICKET_StateID>

A jegy állapotának azonosítója.

<OTRS_TICKET_StateType>

A jegy állapotának típusa.

<OTRS_TICKET_TicketID>

A jegy jegyazonosítója.

<OTRS_TICKET_TicketNumber>

A jegy jegyszáma.

<OTRS_TICKET_TimeUnit>

Az <OTRS_TICKET_AccountedTime> álneve.

<OTRS_TICKET_Title>

A jegy címe.

<OTRS_TICKET_Type>

A jegy típusa.

<OTRS_TICKET_TypeID>

A jegy típusának azonosítója.

<OTRS_TICKET_UnlockTimeout>

A jegy feloldási időkorlátja.

<OTRS_TICKET_UntilTime>

Várakozási idő másodpercben.

<OTRS_TICKET_UpdateTime>

A frissítésig hátralévő összes másodperc, például 3600.

<OTRS_TICKET_UpdateTimeDestinationDate>

A frissítési idő dátuma dátum és időként, például 2021-08-02 18:00:00.

<OTRS_TICKET_UpdateTimeDestinationTime>

A frissítési idő dátuma UNIX időként, például 1627904516.

<OTRS_TICKET_UpdateTimeEscalation>

Ha igaz, akkor a jegy eszkalálódott.

<OTRS_TICKET_UpdateTimeNotification>

Ha igaz, akkor értesítés – az eszkaláció x%-a elérve.

<OTRS_TICKET_UpdateTimeWorkingTime>

A munkaidő vagy a szolgáltatási idő másodpercei a frissítésig, például 1800.

<OTRS_TOKEN>

Az elfelejtett jelszó funkció tokenje.

<OTRS_UserFirstname>

Az <OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserFirstname> álneve.

<OTRS_UserFullname>

Az <OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserFullname> álneve.

<OTRS_UserLastname>

Az <OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserLastname> álneve.

<OTRS_UserLogin>

Az <OTRS_NOTIFICATION_RECIPIENT_UserLogin> álneve.

OTRS képernyő-hivatkozás

A következő hivatkozás azokat a képernyőket sorolja fel, ahol az OTRS címkéket használni lehet.

Megjegyzés

Az <OTRS_AGENT> és az <OTRS_CURRENT> szinonimák, és a műveletet végrehajtó ügyintéző adataival lesznek helyettesítve. Például a folyamatkezelésben vagy általános ügyintézőben, ahol az ügyintéző felülírhatja a UserID paramétert, nem kell az aktuális jegy tulajdonosának lennie.

Továbbítás művelet

<OTRS_TICKET_State>

Egyesítés művelet

<OTRS_MERGE_TO_TICKET>

Ticket::Frontend::AutomaticMergeText

<OTRS_TICKET_*>

Általános értesítések

<OTRS_CONFIG_*>

Időpont-értesítések
 • <OTRS_APPOINTMENT_*>

 • <OTRS_CALENDAR_*>

 • <OTRS_CONFIG_*>

 • <OTRS_NOTIFICATION_*>

 • <OTRS_USER*>

Folyamatkezelés szekvenciafolyam-műveletek és vezérelt feladat tevékenységek
 • <OTRS_AGENT_*>

 • <OTRS_CONFIG_*>

 • <OTRS_CUSTOMER_*>

 • <OTRS_NOTIFICATION_*>

 • <OTRS_TICKET_*>

Jegyértesítések
 • <OTRS_APPOINTMENT_*>

 • <OTRS_CALENDAR_*>

 • <OTRS_CONFIG_*>

 • <OTRS_NOTIFICATION_*>

 • <OTRS_USER*>

Elfelejtett jelszó
 • <OTRS_NEWPW>

 • <OTRS_USER_*>

Automatikus válaszok
 • <OTRS_AGENT_*>

 • <OTRS_CONFIG_*>

 • <OTRS_CUSTOMER_*>

 • <OTRS_NOTIFICATION_*>

 • <OTRS_TICKET_*>

Megszólítás
 • <OTRS_CONFIG_*>

 • <OTRS_CURRENT_*>

 • <OTRS_CUSTOMER_DATA_*>

 • <OTRS_OWNER_*>

 • <OTRS_RESPONSIBLE_*>

 • <OTRS_TICKET_*>

Aláírás
 • <OTRS_CONFIG_*>

 • <OTRS_CURRENT_*>

 • <OTRS_CUSTOMER_DATA_*>

 • <OTRS_OWNER_*>

 • <OTRS_RESPONSIBLE_*>

 • <OTRS_TICKET_*>

Sablonok
 • <OTRS_AGENT_*>

 • <OTRS_CONFIG_*>

 • <OTRS_CURRENT_*>

 • <OTRS_CUSTOMER_*>

 • <OTRS_CUSTOMER_DATA_*>

 • <OTRS_OWNER_*>

 • <OTRS_RESPONSIBLE_*>

 • <OTRS_TICKET_*>

Scroll to Top