Egyéni nyelvi fájl

Ennek az oktatóanyagnak a használatához fájlrendszeri és parancssori hozzáférésre van szüksége ahhoz a kiszolgálóhoz, ahol az OTRS fut.

Megjegyzés

Ez a funkció csak helyszíni telepítéssel rendelkező ügyfeleknek érhető el. Ha Ön menedzselt ügyfél, akkor erről a funkcióról az Ügyfélmegoldások csapat gondoskodik az OTRS-ben. Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@otrs.com e-mail-címen vagy az OTRS Portálon.

Az OTRS az angolon kívül más nyelvekre is honosítható. A nyelvi fájlok .pm fájlokban vannak tárolva az $OTRS_HOME/Kernel/Language/ mappában. Háromféle nyelvi fájl létezik:

Keretrendszer nyelvi fájl

A nyelvkód és egy aláhúzás karakterrel elválasztott esetleges nyelvjáráskód alapján elnevezett fájlok (például de.pm a német nyelvi fájlhoz vagy en_CA.pm a kanadai angol nyelvi fájlhoz) tartalmazzák az alaprendszer fordítását. Ezek a fájlok a kiadott csomag részét képezik, és időről időre frissülnek az OTRS fordítási portálon végzett fordításokkal.

Ne szerkessze ezeket a fájlokat kézzel. A következő verziófrissítés során felül lesznek írva.

Csomag nyelvi fájl

A csomagok, mint például az ITSM csomagok vagy a funkciók, saját nyelvi fájlokkal rendelkeznek, amelyek a következő elnevezési konvenciót használják: nyelvkód és esetlegesen nyelvjáráskód, amelyet a csomag neve követ aláhúzás karakterekkel elválasztva (például de_OTRSServiceManagement.pm a német nyelvi fájlhoz vagy en_CA_OTRSServiceManagement.pm a kanadai angol nyelvi fájljához az OTRSServiceManagement csomagnál).

Ne szerkessze ezeket a fájlokat kézzel. A következő verziófrissítés során felül lesznek írva.

Egyéni nyelvi fájl

Az egyéni nyelvi fájlok nem részei a rendszernek. Kézzel kell létrehoznia és a nyelvi mappába helyeznie a fájlt. Az egyéni nyelvi fájl nevének tartalmaznia kell a nyelvkódot és esetlegesen a nyelvjáráskódot, amelyet a Custom szó követ aláhúzás karakterrel elválasztva (például de_Custom.pm a német egyéni nyelvi fájlhoz vagy en_CA_Custom.pm a kanadai angol egyéni nyelvi fájlhoz). Mivel ez a fájl nem része a kiadási csomagnak, a verziófrissítések során nem lesz felülírva.

Egy olyan rendszerben, ahol mindenféle nyelvi fájl jelen van, először a keretrendszer nyelvi fájl töltődik be, majd betűrendben a csomag nyelvi fájlok lesznek betöltve, végül pedig az egyéni nyelvi fájl kerül betöltésre. Ez biztosítja, hogy az egyéni nyelvi fájlból származó fordítások felül tudják írni a korábbi fordításokat.

Az egyéni nyelvi fájlnak kétféle használata van:

 1. Fordítás hozzáadása a telepítés után létrehozott vagy megváltoztatott rendszererőforrásokhoz.

 2. A meglévő fordítás személyre szabása.

A rendszer beállítási fázisa során a létrehozott vagy módosított erőforrások tartalmazhatnak új lefordítható karakterláncokat, például neveket, leírásokat vagy a következő erőforrások bármely más attribútumát:

Ajánlott mindig angol szövegeket használni a fenti erőforrásoknál és az egyéni nyelvi fájl segítségével lefordítani azokat, még akkor is, ha a rendszert egy adott nyelven történő használatra tervezték.

Ha az erőforrások hozzá lettek adva a rendszerhez, a lefordítható karakterláncokat kézzel kell összegyűjtenie, majd hozzá kell adnia azokat az egyéni nyelvi fájlhoz.

Ez a példa egy olyan rendszert mutat be, ahol egy új, lefordítható lehetőségekkel rendelkező, legördülő dinamikus mező és egy új jegyállapot lett hozzáadva. Ezenkívül egy meglévő fordítás is meg lett változtatva.

A német egyéni nyelvi fájlnak így kell kinéznie:

# --
# Copyright (C) YEAR, https://your-company.com/
# --
# This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. For details, see
# the enclosed file COPYING for license information (GPL). If you
# did not receive this file, see https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt.
# --

package Kernel::Language::de_Custom;

use strict;
use warnings;
use utf8;

sub Data {
  my $Self = shift;

  # School dynamic field options
  $Self->{Translation}->{'middle school'} = 'Mittelschule';
  $Self->{Translation}->{'high school'} = 'Oberschule';
  $Self->{Translation}->{'University'} = 'Universität';

  # Ticket state
  $Self->{Translation}->{'closed with workaround'} = 'provisorisch geschlossen';

  # Override existing translation
  $Self->{Translation}->{'Internal News'} = 'Firmennachrichten';

  push @{ $Self->{JavaScriptStrings} // [] }, (
  );

  return;
}

1;

Az első szakasz a szerzői jogokkal és a licenccel kapcsolatos információkat tartalmazza. Mivel az OTRS a GNU GPL 3. verziója szerint licencelt, ajánlott ugyanezt a licencet alkalmazni az egyéni nyelvi fájlra is. Ne felejtse el megváltoztatni az évet és a szerzői jog tulajdonosát a második sorban.

A következő szakasz tartalmazza a csomag elérési útvonalát, amelynek az OTRS saját mappájához viszonyított relatív elérési útnak kell lennie, valamint az egyéni nyelvi fájl nevét a fájlkiterjesztés nélkül. A fenti példában ez a Kernel::Language::de_Custom. Ha az egyéni nyelvi fájlt más nyelvhez hozza létre, akkor az elérési út utolsó szakaszában meg kell változtatnia a nyelvi előtagot.

A legfontosabb szakasz a fordítási bejegyzések. Minden egyes bejegyzés az angol karakterláncot tartalmazza kulcsként, és a célnyelv fordítását értékként. Ajánlott a bejegyzéseket csoportosítani és egy megjegyzést (egy # karakterrel kezdődő sort) hozzáadni, amely elmagyarázza, hogy honnan származnak a karakterláncok. Ez megkönnyíti az egyéni nyelvi fájl karbantartását.

Lehetőség van a keretrendszer meglévő fordításának felülbírálására. A példánkban az Internal News német fordítását felülbíráljuk az eredeti Interne Nachrichten helyett a Firmennachrichten fordítással. Ehhez meg kell keresni az eredeti karakterláncot a német nyelvi fájlban (de.pm), majd az eredeti karakterláncot át kell másolni az egyéni nyelvi fájlba, és hozzá kell adni az eltérő fordítást.

Bármilyen karakter szerepelhet a karakterláncokban, de az aposztróf karaktert \' formában kell elfedni, mint például a don\'t szóban, mivel ez a karakter határoló karakterként van használva.

Az új felület nyelvi fájljai mostantól az összeállított alkalmazás (statikus JSON) része. Ha egyéni nyelvi fájlt ad hozzá a fájlrendszerhez, akkor újra össze kell állítania az alkalmazást a változtatások figyelembe vételéhez. Az ismételt összeállítás aktiválásához indítsa újra a kiszolgálót a --deploy-assets kapcsolóval:

otrs> /opt/otrs/bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets

Az összeállítási folyamat során a nyelvi fájlok frissítve lesznek, és az összes *_Custom.pm fájl is életbe fog lépni.

Scroll to Top