FrontendAgentViewCustomerAddressBookList

AgentFrontend::CustomerCompanyAddressBookList###DefaultConfig

Alapértelmezett beállítás az ügyfél címjegyzék listához.

Ez a beállítás nem kapcsolható ki.

Alapértelmezett érték:

---
ActiveFilters:
 Valid:
  Value: 1
AvailableDynamicFieldFilters: []
BusinessObjectType: CustomerCompany
Columns:
 CustomerCompanyCity:
  IsVisible: 2
 CustomerCompanyCountry:
  IsVisible: 1
 CustomerCompanyName:
  IsVisible: 2
 CustomerCompanyStreet:
  IsVisible: 1
 CustomerCompanyURL:
  IsVisible: 1
 CustomerCompanyZIP:
  IsVisible: 1
 CustomerID:
  IsVisible: 2
DefaultColumnOrder:
- CustomerID
- CustomerCompanyName
- CustomerCompanyStreet
- CustomerCompanyZIP
- CustomerCompanyCity
- CustomerCompanyCountry
- CustomerCompanyURL
DefaultFilterPresetFields:
 CustomerCompanyName:
  Value: ''
 CustomerID:
  Value: ''
FilterPresets: {}
HideAvailableFilters: []
ItemsPerPage: 10
Limit: 1000
SortBy:
- Column: CustomerID
 Direction: Up
Type: BusinessObject
Scroll to Top