Ügyfelek ↔ Csoportok

A szervezet növekszik, és bizonyos ponton nem célszerű jogosultságokat rendelni az egyes felhasználókhoz, ezért hozzá kell rendelnie a jogosultságokat egy ügyfél összes ügyfél-felhasználójához.

Az OTRS lehetővé teszi a csoport jogosultságainak hozzárendelését egy ügyfél jogosultságainak kezeléséhez. A hozzáférés ugyanúgy működik mint az ügyintézőknél, megakadályozva egy ügyfelet abban, hogy módosítsa és megtekintse a kérést. Így lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy az eredeti kommunikáció eredményére összpontosítson, és egy jegyen keresztül történjen a beszélgetés.

Lásd még

Rendeljen hozzá egy önálló ügyfél-felhasználót egy csoporthoz az Ügyfél-felhasználók ↔ Csoportok modul használatával.

Használja ezt a képernyőt, hogy egy vagy több ügyfelet adjon hozzá egy vagy több csoporthoz. A funkció használatához az szükséges, hogy legalább egy ügyfél és legalább egy csoport hozzá legyen adva a rendszerhez. A kezelőképernyő a Felhasználók, csoportok és szerepek csoport Ügyfelek ↔ Csoportok moduljában érhető el.

Ügyfél–Csoport kapcsolatok kezelése

Ügyfél–Csoport kapcsolatok kezelése

Az ügyfélcsoport támogatását engedélyezni kell legalább egy ügyfél-felhasználó háttérprogram beállításaiban a funkció használatához. Az alapértelmezett OTRS háttérprogram esetén ez a rendszerbeállításokban engedélyezhető az Itt engedélyezze! gombra kattintva.

Ügyfélcsoport funkció engedélyezése

Ügyfélcsoport funkció engedélyezése

Megjegyzés

A funkció engedélyezéséhez olyan rendszereknél, amelyek könyvtárkiszolgálókat vagy nem alapértelmezett háttérprogramokat használnak, el kell helyezni egy egyéni beállítófájlt a Kernel/Config/Files mappában (például ZZZ_CustomerBackend.pm néven). Miután aktiválásra került, az ebből a háttérprogramból érkező összes ügyfél-felhasználó csoport-hozzárendelést igényel.

Figyelem

Miután elvégezte a változtatásokat a háttérprogramon, a kiszolgáló gyorsítótára törölve lesz, ami átmeneti teljesítmény-visszaesést okozhat.

Ügyfelek ↔ Csoportok kapcsolatainak kezelése

Megjegyzés

Ahhoz, hogy képes legyen használni ezt a funkciót, aktiválnia kell a CustomerGroupSupport beállítást.

Ügyfél–Csoport támogatás engedélyezése

Ügyfél–Csoport támogatás engedélyezése

Néhány csoportnak egy ügyfélhez való rendeléséhez:

 1. Kattintson egy ügyfélre az Ügyfelek oszlopban.

 2. Válassza ki azokat a jogosultságokat, amelyekkel össze szeretné kapcsolni az ügyfelet a csoportokkal.

 3. Kattintson a Mentés vagy Mentés és befejezés gombra.

Csoportkapcsolatok megváltoztatása egy ügyfélnél

Csoportkapcsolatok megváltoztatása egy ügyfélnél

Néhány ügyfélnek egy csoporthoz való rendeléséhez:

 1. Kattintson egy csoportra a Csoportok oszlopban.

 2. Válassza ki azokat a jogosultságokat, amelyekkel össze szeretné kapcsolni a csoportot az ügyfelekkel.

 3. Kattintson a Mentés vagy Mentés és befejezés gombra.

Ügyfélkapcsolatok megváltoztatása egy csoportnál

Ügyfélkapcsolatok megváltoztatása egy csoportnál

Az ügyfél alapértelmezett csoportjainak megváltoztatásához:

 1. Kattintson az Ügyfél alapértelmezett csoportjainak szerkesztése gombra a bal oldalsávban.

 2. Adjon hozzá vagy módosítsa a csoportokat a CustomerGroupCompanyAlwaysGroups beállításban.

 3. Állítsa üzembe a módosított rendszerbeállításokat.

A ``CustomerGroupCompanyAlwaysGroups`` rendszerbeállítás képernyő

A CustomerGroupCompanyAlwaysGroups rendszerbeállítás képernyő

Ezek a csoportok automatikusan hozzá vannak rendelve minden ügyfélhez.

Megjegyzés

Ha több ügyfél vagy csoport van hozzáadva a rendszerhez, akkor használja a keresődobozt egy bizonyos ügyfél megkereséséhez, vagy használja a szűrődobozt egy bizonyos csoport megkereséséhez azáltal, hogy egyszerűen begépeli a nevét a szűrőbe.

Egyszerre több ügyfél vagy csoport is hozzárendelhető mindkét képernyőn. Ezenkívül a kapcsolatok képernyőn egy ügyfélre vagy egy csoportra kattintva meg fog nyílni az Ügyfél szerkesztése vagy a Csoport szerkesztése képernyő annak megfelelően.

Figyelem

Egy ügyfél vagy egy csoport elérése nem biztosít visszafelé mutató hivatkozást a kapcsolatok képernyőre.

Ügyfelek ↔ Csoportok kapcsolatainak hivatkozása

Amikor egy ügyfelet egy csoporthoz rendel, vagy fordítva, akkor számos jogosultság állítható be egy ügyfél és egy csoport közötti kapcsolatként. A csoportjogosultságokat az ügyfél összes ügyfél-felhasználója örökölni fogja. A jogosultság-hozzárendelések különböző környezetei érhetők el, amelyek azt határozzák meg, hogy az ügyfél-felhasználók hogyan öröklik a jogosultságokat.

A következő környezetek érhetők el:

Ugyanaz az ügyfél

Csoportalapú hozzáférést ad az ügyfél-felhasználóknak az azonos ügyfél ügyfél-felhasználóitól származó jegyekhez (a jegy CustomerID mezője ugyanaz mint az ügyfél-felhasználó CustomerID mezője).

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten engedélyezve van. Letilthatja a CustomerGroupPermissionContext###001-CustomerID-same beállításon keresztül.

Egyéb ügyfelek

Ügyfél-felhasználó hozzáférést biztosít a jegyekhez még akkor is, ha a jegyek nincsenek hozzárendelve az azonos ügyfél-azonosító ügyfél-felhasználójához a jogosultsági csoportok alapján.

Megjegyzés

Ahhoz, hogy képes legyen használni ezt a funkciót, aktiválnia kell a CustomerGroupPermissionContext###100-CustomerID-other beállítást.

A következő jogosultságok érhetők el alapértelmezetten:

csak olvasás

Csak olvasható hozzáférés az erőforráshoz.

írás, olvasás

Teljes írási és olvasási hozzáférés az erőforráshoz.

Lásd még

Nem minden elérhető jogosultság van megjelenítve alapértelmezetten. Nézze meg a System::Customer::Permission beállítást azokért a jogosultságokért, amelyeket hozzá lehet adni. Ez a további jogosultság adható hozzá:

létrehozás

Jogosultság egy jegy létrehozásához.

Megjegyzés

Egy oszlop fejlécében egy jelölőnégyzet bejelölése be fogja jelölni a kiválasztott oszlop összes jelölőnégyzetét. A jelölőnégyzet bejelölése az utolsó olvasás, írás oszlopban be fogja jelölni az összes jelölőnégyzetet a kiválasztott sorban.

Jogosultságfunkcionalitási példa

A külső felületen az engedélyezett csoporttámogatással történő jegyekhez való hozzáférés többnyire a csoport és az egyéni (ügyfél/ügyfél-felhasználó alapú) jogosultságok kombinációjából van kiszámítva. Csak akkor van bizonyos hozzáférés megadva, ha mindkét feltétel teljesül.

Ha az eredményül kapott hozzáférés írás, olvasás, akkor egy ügyfél-felhasználó megtekinthet és módosíthat egy jegyet. Ha a hozzáférés csak olvasás, akkor csak megtekintés lehetséges.

Jegylétrehozáshoz csak a csoportjogosultságok vannak használva, és egy ügyfél-felhasználó az összes várólistához létrehozhat jegyeket írás, olvasás jogosultsággal.

A csoportjogosultságok összeadandók (ez azt jelenti, hogy csak egy módszernek kell jogosultságot adni), és a következő lehetőségek lesznek figyelembe véve:

 • Az ügyfél-felhasználó alapértelmezett csoportjai a rendszerbeállításokon keresztül.

 • Az ügyfél-felhasználóhoz rendelt csoportok az Ügyfél-felhasználók ↔ Csoportok képernyőn keresztül.

 • Az ügyfél alapértelmezett csoportjai a rendszerbeállításokon keresztül.

 • Az ügyfélhez rendelt csoportok az Ügyfelek ↔ Csoportok képernyőn keresztül.

A fenti módszereknél egy ügyfél-felhasználóhoz kapcsolódó összes ügyfél használva lesz. Ez tartalmazza az elsődleges ügyfelet (az Ügyfél-felhasználók képernyőn kiválasztva), a további ügyfeleket (az Ügyfél-felhasználók ↔ Ügyfelek képernyőn hozzáadva), valamint az egyéb ügyfelet, amely esetleg a háttérprogramban létezhet.

Az egyéni jogosultság-ellenőrzések a következő feltételek teljesülésének egyikét igénylik:

 • A jegy hozzá van rendelve az ügyfél-felhasználóhoz.

 • A jegy egy olyan ügyfélhez van rendelve, akihez az ügyfél-felhasználó kapcsolódik (a fentiek szerint).

 • A jegy csoportjogosultságokkal van hozzárendelve egy ügyfélhez a jegy várólistájánál, miközben az ügyfél-felhasználóhoz kapcsolódó ügyfélnek Egyéb ügyfelek jogosultsága van ugyanarra a csoportra.

Egy példa az utolsó elemre a funkcionalitás tisztázásához:

 • A jegy hozzá van rendelve az Ericsson AB ügyfélhez kapcsolódó Arvid Karlsson ügyfél-felhasználóhoz.

 • A jegy a Svédországi támogatás várólistában található.

 • A Svédországi támogatás várólista a support-se csoportban van.

 • Az Ericsson AB ügyfélnek Ugyanaz az ügyfél környezete van írás, olvasás jogosultsággal a support-se csoportra.

 • A bejelentkezett ügyfél-felhasználó Barry Smith, aki a Farmers Inc. ügyfélhez kapcsolódik.

 • A Farmers Inc. ügyfélnek Ugyanaz az ügyfél környezete van csak olvasás jogosultsággal a support-se csoportra.

 • Most ha a Farmers Inc. ügyfélnek Egyéb ügyfelek környezetet adnak csak olvasás jogosultsággal a support-se csoportra, akkor Barry Smith képes lesz megnézni a jegyet.

 • Annak érdekében, hogy Barry módosíthassa a jegyet, írás, olvasás jogosultság szükséges mind az Ugyanaz az ügyfél, mind az Egyéb ügyfelek környezetnél.

Többrétegű ügyfélkapcsolat

Ebben a példában egy többrétegű ügyfélszerkezetet hozunk létre az ebből eredő jegyjogosultságokkal. Ugyanezen eredmények eléréséhez egy személyre szabások nélküli, viszonylag tiszta rendszerre lesz szüksége.

 1. Hozza létre a következő ügyfeleket az Ügyfelek képernyőn:

  Ügyfél-azonosító

  Ügyfél

  de

  Graubrot AG

  mx

  Hernandez SA

  se

  Ericsson AB

  us

  Farmers Inc.

 2. Hozza létre a következő ügyfél-felhasználókat az Ügyfél-felhasználók képernyőn, és rendelje hozzá őket a már létrehozott ügyfelekhez. Használjon bármilyen érvényes e-mail-címet az e-mail mezőnél.

  Keresztnév

  Vezetéknév

  Felhasználónév

  Ügyfél-azonosító

  Arvid

  Karlsson

  ak

  Ericsson AB

  Barry

  Smith

  bs

  Farmers Inc.

  Christian

  Müller

  cm

  Graubrot AG

  Diego

  Garcia

  dg

  Hernandez SA

 3. Hozza létre a következő csoportokat a Csoportok képernyőn:

  • faq-amer

  • faq-emea

  • support-de

  • support-mx

  • support-se

  • support-us

 4. Menjen a Várólisták képernyőre, és adja hozzá a megfelelő várólistákat, amelyek a korábban létrehozott csoportokat fogják használni. A Rendszercím mezőben bármilyen elérhető címet használhat.

  Név

  Csoport

  Németországi GyIK

  faq-emea

  Mexikói GyIK

  faq-amer

  Svédországi GyIK

  faq-emea

  USA GyIK

  faq-amer

  Németországi támogatás

  support-de

  Mexikói támogatás

  support-mx

  Svédországi támogatás

  support-se

  USA támogatás

  support-us

 5. Menjen az Ügyfél-felhasználók ↔ Ügyfelek képernyőre, és rendelje hozzá a kiválasztott ügyfél-felhasználókat az egyéb ügyfelekhez.

  Ügyfél-felhasználó

  Ügyfelek

  Aktív

  Arvid Karlsson

  de Graubrot AG

  igen {1}

  Diego Garcia

  se Ericsson AB
  us Farmers Inc.

  igen {2}

 6. Menjen az Ügyfél-felhasználók ↔ Csoportok képernyőre, és rendeljen hozzá egy önálló ügyfél-felhasználót közvetlen hozzáféréssel egy csoporthoz.

  Ügyfél-felhasználó

  Csoport

  Jogosultság

  Diego Garcia

  faq-emea

  írás, olvasás {3}

 7. Menjen az Ügyfelek ↔ Csoportok képernyőre, és rendeljen hozzá ügyfeleket a csoportokhoz az alábbi mátrix szerint. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő jogosultsági szintet válassza minden egyes csoportnál és vállalatnál.

  Ügyfél

  Ugyanaz az ügyfél

  Egyéb ügyfelek

  de Graubrot AG

  faq-amer → csak olvasás {4}
  faq-emea → csak olvasás
  support-de → írás, olvasás
  support-mx → csak olvasás

  mx Hernandex SA

  faq-amer → csak olvasás {5}
  faq-emea → csak olvasás
  support-de → csak olvasás
  support-mx → írás, olvasás
  support-de → írás, olvasás {6}
  support-mx → írás, olvasás

  se Ericsson AB

  faq-amer → csak olvasás {7}
  faq-emea → csak olvasás
  support-se → írás, olvasás

  us Farmers Inc.

  faq-amer → csak olvasás {8}
  faq-emea → csak olvasás
  support-us → írás, olvasás

  faq-amer → csak olvasás {9}

A {6} az szándékos az alapjogosultságok korlátozásának bemutatásához.

Referenciaként tekintse meg az alábbi képet, ahol minden kapcsolat vonalként van ábrázolva:

Többrétegű ügyfélkapcsolat

Többrétegű ügyfélkapcsolat

 1. Hozzon létre néhány jegyet. Menjen az Új telefonos jegy képernyőre, és hozzon létre jegyeket: ügyfél-felhasználónként és várólistánként egyet-egyet (összesen 32-t). Mellesleg ez lehetséges az ügyintézői felületen, mivel az ügyfélcsoport-korlátozások csak a külső felületen vannak bekapcsolva.

A jegyekhez eredményül kapott hozzáférés ellenőrzéséhez egyszerűen válthat az ügyfél-felhasználók között a rendszerbeállításokban lévő SwitchToCustomer lehetőség bekapcsolásával. Ezután menjen az Ügyfél-felhasználók képernyőre, és kattintson a megfelelő ügyfél-felhasználó neve melletti Váltás az ügyfélre hivatkozásra.

Azonnal be lesz jelentkezve annak az ügyfél-felhasználónak a nevében, és megnézheti a Vállalati jegyek képernyőt a Jegy menüpont használatával a jegyhozzáférés ellenőrzéséhez. Meg kell felelnie a lenti mátrixnak. Kattintson egy jegyre annak ellenőrzéséhez, hogy a megfelelő jogosultsági szintet betartja-e: a csak olvasás jogosultsági szintnél nem szabad látnia a Válasz gombot.

Ez az elvárt eredmény az egyes ügyfél-felhasználóknál. Az {N} jelző hivatkozik arra a fenti helyre, ahol a megfelelő beállítás meg lett adva (ez jeleníti meg, hogy a hozzáférés miért lett megadva).

Az eredményül kapott hozzáférés Arvid Karlsson ügyfél-felhasználónál:

 • A Németországi GyIK várólistára: csak olvasás ({7} által) + Christian jegyeire csak olvasás ({1} által)

 • A Mexikói GyIK várólistára: csak olvasás ({7} által) + Christian jegyeire csak olvasás ({1} által)

 • A Svédországi GyIK várólistára: csak olvasás ({7} által) + Christian jegyeire csak olvasás ({1} által)

 • Az USA GyIK várólistára: csak olvasás ({7} által) + Christian jegyeire csak olvasás ({1} által)

 • A Németországi támogatás várólistára: írás, olvasás ({1 → 6} által) + Christian jegyeire írás, olvasás ({1} által)

 • A Mexikói támogatás várólistára: –

 • A Svédországi támogatás várólistára: írás, olvasás ({7} által) + Christian jegyeire írás, olvasás ({1} által)

 • Az USA támogatás várólistára: –

Az eredményül kapott hozzáférés Barry Smith ügyfél-felhasználónál:

 • A Németországi GyIK várólistára: csak olvasás ({8} által)

 • A Mexikói GyIK várólistára: csak olvasás ({8} által) + Arvid, Christian és Diego jegyeire csak olvasás ({9} által)

 • A Svédországi GyIK várólistára: csak olvasás ({8} által)

 • Az USA GyIK várólistára: csak olvasás ({8} által) + Arvid, Christian és Diego jegyeire csak olvasás ({9} által)

 • A Németországi támogatás várólistára: –

 • A Mexikói támogatás várólistára: –

 • A Svédországi támogatás várólistára: –

 • Az USA támogatás várólistára: írás, olvasás ({8} által)

Az eredményül kapott hozzáférés Christian Müller ügyfél-felhasználónál:

 • A Németországi GyIK várólistára: csak olvasás ({4} által)

 • A Mexikói GyIK várólistára: csak olvasás ({4} által)

 • A Svédországi GyIK várólistára: csak olvasás ({4} által)

 • Az USA GyIK várólistára: csak olvasás ({4} által)

 • A Németországi támogatás várólistára: írás, olvasás ({4} által)

 • A Mexikói támogatás várólistára: csak olvasás ({4} által)

 • A Svédországi támogatás várólistára: –

 • Az USA támogatás várólistára: –

Az eredményül kapott hozzáférés Diego Garcia ügyfél-felhasználónál:

 • A Németországi GyIK várólistára: írás, olvasás ({3} által) + Arvid és Barry jegyeire írás, olvasás ({2} által)

 • A Mexikói GyIK várólistára: csak olvasás ({5} által) + Arvid és Barry jegyeire csak olvasás ({2} által) + Christian jegyeire csak olvasás ({2 → 9} által)

 • A Svédországi GyIK várólistára: írás, olvasás ({3} által) + Arvid és Barry jegyeire írás, olvasás ({2} által)

 • Az USA GyIK várólistára: csak olvasás ({5} által) + Arvid és Barry jegyeire csak olvasás ({2} által) + Christian jegyeire csak olvasás ({2 → 9} által)

 • A Németországi támogatás várólistára: csak olvasás ({5} által) + Arvid és Barry jegyeire csak olvasás ({2} által) + Christian jegyeire csak olvasás ({6} által)

 • A Mexikói támogatás várólistára: írás, olvasás ({5} által) + Arvid és Barry jegyeire írás, olvasás ({2} által) + Christian jegyeire írás, olvasás ({6} által)

 • A Svédországi támogatás várólistára: írás, olvasás ({2 → 4} által) + Arvid és Barry jegyeire írás, olvasás ({2} által)

 • Az USA támogatás várólistára: írás, olvasás ({2 → 5} által) + Arvid és Barry jegyeire írás, olvasás ({2} által)

Scroll to Top