Adminisztrátori felület

Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete. Az összes adatvédelmi szabályt a rendszerbeállításokon keresztül kell hozzáadni és egy konzolparanccsal kell végrehajtani.

Megjegyzés

Ez a funkció csak helyszíni telepítéssel rendelkező ügyfeleknek érhető el. Ha Ön menedzselt ügyfél, akkor erről a funkcióról az Ügyfélmegoldások csapat gondoskodik az OTRS-ben. Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@otrs.com e-mail-címen vagy az OTRS Portálon.

Rendszerbeállítási lehetőségek

Biztonsági okokból a csomag nem érkezik előre beállított szabályokkal. Emiatt a funkcionalitás nem működik közvetlenül a telepítés után, először egy adminisztrátornak be kell állítania a szabályokat.

Egy szabálybeállítás hozzáadásához:

 1. Menjen az adminisztrátori felület Rendszerbeállítások képernyőjéhez.

 2. Válassza ki az OTRSDataPrivacyProtection lehetőséget a Navigáció felületi elemben.

 3. Navigáljon a Core → OTRSDataPrivacyProtection elemhez a navigációs fában.

 4. Adjon hozzá egy YAML formátumú szabálybeállítást az OTRSDataPrivacyProtection::RuleConfiguration beállításhoz.

Az egyes szabálykészletek beállítása YAML formátumban van tárolva, és öt beállításból áll. A csillaggal jelölt beállítások megadása kötelező.

RuleName *

Ennek a szöveges beállításnak egyedinek kell lennie az összes szabálynál. Ez egy olyan szöveg, amely az egyes különböző szabályok azonosításához van használva. A szabály neve megjelenik az összes kapcsolódó kimeneten és előzménybejegyzésben, de nincs hatással a funkcionalitásra.

RuleSource

Ez a szöveges beállítás csak információs használatra van. A különböző országok és régiók eltérő típusú és fajta adatvédelmi szabályozásokkal rendelkeznek, amelyek a jogszabályok vagy írott dokumentumok részei lehetnek. A kapcsolódó eredeti források azonosításához a különböző beállított szabályok ezeken alapulnak. A RuleSource beállítás használható nevek és/vagy leírások hozzáadásához, amelyek hozzá lesznek adva a kapcsolódó előzménybejegyzésekhez (ha elérhetők).

RuleType *

Ez a szöveges beállítás írja le azt a műveletet, amely végrehajtásra kerül az összes olyan objektumnál, amelyet a keresés során megtalál. A következő műveletek támogatottak (rövid formátumban vagy hosszú formátumban):

Anonymization vagy PrivacyByAnonymization

Az anonimizációs szabálytípust az adatkészletek anonimizálásához használják, ahogy az adatosztályozási mezőkben azonosításra kerül. Az anonimizálás azt jelenti, hogy a különböző mezők ki lesznek cserélve az Anonymized szövegre.

Figyelem

Az anonimizálások során az eredeti adatkészletek az említett szövegre lesznek kicserélve az adatbázisban. Az eredeti adatok nem lesznek elmentve, és ennélfogva visszavonhatatlanul elvesznek!

Pseudonymization vagy PrivacyByPseudonymization

Hasonlóan az anonimizáláshoz, a pszeudoanonimizálási szabálytípus a kapcsolódó adatok eltávolításához használható az eredeti mezőikből. Jelentős eltérés van az Anonymization szabálytípushoz képest, mivel az adatok egy különálló data_pseudonymization nevű adatbázistáblában lesznek eltárolva.

Ezt a táblát nem használja egyik alrendszer sem, és nem használható a grafikus felhasználói felületen keresztül. Egy olyan biztonsági mentés táblaként szerepel, amelyet (kézzel) kereshetnek azok az adminisztrátorok, akiknek hozzáférése van az adatbázishoz az adminisztrátori felület SQL doboz moduljának használatával.

Pszeudoanonimizálás során egy univerzálisan egyedi azonosító (UUID) kerül létrehozásra a kapcsolódó adatmezőhöz, amely az eredeti adat későbbi azonosításához használható. Az eredeti adat ezt követően át lesz másolva a biztonsági mentés táblába az UUID mint mezőazonosító használatával. Ezután az eredeti adat ki lesz cserélve csak az UUID-ra, amely ténylegesen ugyanaz mint az anonimizáció, de tartalmaz egy mutatót az eltárolt eredeti forrásadatra.

Deletion vagy PrivacyByDeletion

A törlési szabálytípus az adatkészletek törléséhez használható, ahogy az adatosztályozási mezőkben azonosításra kerül. A törlés azt jelenit, hogy a különböző mezők a Deleted szöveggel lesznek kicserélve. Műszakilag az eredeti adat törölve lesz, mivel egy nem érzékeny szövegre lesz cserélve, emiatt ugyanúgy működik mint az Anonymization szabálytípus.

Figyelem

Az törlések során az eredeti adatkészletek az említett szövegre lesznek kicserélve az adatbázisban. Az eredeti adatok nem lesznek elmentve, és ennélfogva visszavonhatatlanul elvesznek!

DataClassification *

Ez a listabeállítás azon adattípusok azonosításához használható, amelyeknél a hozzárendelt műveleteket alkalmazni kell. Bármely adatobjektum különböző mezőit tartalmazza tömbként. Minden objektum illesztőprogramja biztosít egy lehetséges adatosztályozási listát, amelyet használni lehet.

Lásd még

A különleges mezők a lenti Illesztőprogramok szakaszban kerülnek bemutatásra.

ObjectFilter *

Ez a listabeállítás a keresési és szűrési feltételeket valósítja meg minden egyes használt illesztőprogramnál. Minden illesztőprogram biztosít egy lehetséges keresési és szűrési beállítások listát, amely használata engedélyezett.

Lásd még

Részletesebb információkért nézze meg a lenti Illesztőprogramok szakaszt.

Az információk különböző típusait objektumok ábrázolják (például jegy, ügyfél-felhasználó, stb.), amelyeket objektumtípusoknak hívnak a csomagon belül. Emiatt mi is objektumtípusokról beszélünk.

A bizonyos adatok feldolgozásához, keresési funkciójához és adott objektumtípusok ellenőrzéséhez megvalósított modulokat illesztőprogramoknak vagy illesztőprogram-objektumoknak hívják.

Szabályvégrehajtás

Miután a szabályok meghatározása megtörtént, alkalmazhatók a meglévő adatkészleteken. Ehhez létezik egy Maint::DataPrivacy::Execute konzolparancs.

További információkért hajtsa végre a konzolparancsot a --help kapcsolóval:

otrs> /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::DataPrivacy::Execute --help

Ez a parancs lényegében három különböző lehetőséget nyújt:

 • A meglévő szabályok integritásának és érvényességének ellenőrzése.

 • A meglévő szabályok teszt végrehajtása az adatrekordok megváltoztatása nélkül.

 • A meglévő szabályok végrehajtása, ezáltal az illeszkedő adatkészletek azonnal megváltoztatásra kerülnek.

Az érvényesítés ellenőrzi az összes elérhető szabályt az érintett illesztőprogramok és objektumtípusok környezetében. Ha bizonyos beállítások hiányoznak vagy helytelenek, akkor a szabály érvénytelenként lesz meghatározva, és a végrehajtás kihagyásra kerül az összes illesztőprogramnál.

Biztonsági okokból a megfelelő szabályok érvényessége értelemszerűen minden egyes próbafuttatás és minden egyes végrehajtás előtt ellenőrizve lesz, és hibák esetén teljesen leállításra vagy kihagyásra kerül.

Figyelem

Azt javasoljuk, hogy új szabályokat vagy jelentős változtatásokat először egy tesztrendszeren hajtson végre, hogy meggyőződjön arról, hogy nem lesz adat véletlenül megváltoztatva vagy törölve.

Figyelem

Azt javasoljuk, hogy először készítsen biztonsági mentést az adatbázisról, hogy meggyőződjön arról, hogy a nem tesztelt adatok nem vesznek el a szabályok vagy szabályváltoztatások végrehajtása után.

Figyelem

Mivel a szabályokat az adatok megváltoztatására vagy teljes törlésére tervezték, ezért nagyon fontos, hogy alaposan előre ellenőrizze az összes szabályt, és tesztfuttatásokat hajtson végre minden egyes szabályváltoztatásnál.

A szabály végrehajtásainak konzolkimenete átirányítható fájlokba a módosított objektumok megőrzéséhez. Nézze meg a következő példát:

otrs> /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::DataPrivacy::Execute --execute-detail > rule-execution.txt

Illesztőprogramok

Ez a szakasz a különféle illesztőprogramok beállítását és használatát mutatja be. Ezenkívül a szakasz tartalmaz mintabeállításokat, amelyek kimásolhatók és személyre szabhatók a személyes igények szerint.

Ügyfél-vállalat illesztőprogram

Az ügyfél-vállalat illesztőprogram az ügyfél-vállalatok információinak kereséséhez és módosításához nyújt funkcionalitást.

Lehetséges adatosztályozások:

- CustomerID
- CustomerCompanyName
- CustomerCompanyCountry
- CustomerCompanyStreet
- CustomerCompanyZIP
- CustomerCompanyCity
- CustomerCompanyURL
- CustomerCompanyComment
- DynamicField_NameX

Az illesztőprogram támogatja a dinamikus mezőket az adatosztályozásnál. A dinamikus mezők a DynamicField_ előtaggal és a megfelelő mezőnévvel lesznek azonosítva.

Lehetséges objektumszűrők:

- ValidID
- CustomerID
- CustomerCompanyStreet
- CustomerCompanyURL
- CustomerCompanyComment
- WildcardSearch
- CustomerCompanyZIP
- CustomerCompanyCountry
- CustomerCompanyName
- CustomerCompanyCity

Objektumszűrő leírásai:

 • Limit: korlátozza a keresési eredmények számát.

 • CreateTime: a megadott időnél nagyobb vagy egyenlő (>=) dátumokra keres.

 • WildcardSearch: az összes objektumszűrőt érinti, kivéve a ValidID szűrőt. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás 1 értékre van állítva, akkor a CustomerID mezőn a vállalat értékkel való szűrés valójában a *vállalat* értékre fog keresni.

Szabálybeállítás példák

Itt van néhány példa a szűrőbeállításokra. Ezek a példák érvényes YAML-kódok. Kimásolhatja ezeket a példákat, és módosíthatja az igényei szerint.

Az ügyfél-vállalat nevének és az ügyfél-vállalat országának törlése az ügyfél-vállalat neve alapján, helyettesítő karakteres keresés nélkül:

---
RuleName: Delete customer company name and customer company country by customer company name without wildcard search.
RuleType: PrivacyByDeletion
RuleSource: GDPR
DataClassification:
 CustomerCompany:
  - CustomerCompanyName
  - CustomerCompanyCountry
ObjectFilter:
 CustomerCompany:
  CustomerCompanyName: someCompanyName
  WildcardSearch: 0

Az ügyfél-vállalat nevének és az ügyfél-vállalat országának törlése az ügyfél-vállalat neve alapján, helyettesítő karakteres kereséssel:

---
RuleName: Delete customer company name and customer company country by customer company name with wildcard search.
RuleSource: someRuleSource
RuleType: PrivacyByDeletion
DataClassification:
 CustomerCompany:
  - CustomerCompanyName
  - CustomerCompanyCountry
ObjectFilter:
 CustomerCompany:
  CustomerCompanyName: someCompanyName
  WildcardSearch: 1

Ügyfél-felhasználó illesztőprogram

Az ügyfél-felhasználó illesztőprogram az ügyfél-felhasználók információinak kereséséhez és módosításához nyújt funkcionalitást.

Lehetséges adatosztályozások:

- UserTitle
- UserFirstname
- UserLastname
- UserEmail
- UserLogin
- UserComment
- UserCountry
- UserFax
- UserMobile
- UserCity
- UserPhone
- UserTitle
- UserStreet
- UserZip
- DynamicField_NameX

Az illesztőprogram támogatja a dinamikus mezőket az adatosztályozásnál. A dinamikus mezők a DynamicField_ előtaggal és a megfelelő mezőnévvel lesznek azonosítva.

Lehetséges objektumszűrők:

- UserCity
- UserTitle
- UserFirstname
- UserPhone
- ValidID
- UserCountry
- UserLogin
- UserCustomerID
- UserLastname
- UserZip
- UserMobile
- UserEmail
- UserFax
- WildcardSearch
- UserStreet
- UserComment

Objektumszűrő leírásai:

 • Limit: korlátozza a keresési eredmények számát.

 • CreateTime: a megadott időnél nagyobb vagy egyenlő (>=) dátumokra keres.

 • Valid: érvényes vagy érvénytelen felhasználókra keres. A lehetséges értékek: 0 vagy 1.

 • WildcardSearch: az összes objektumszűrőt érinti, kivéve a ValidID szűrőt. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás 1 értékre van állítva, akkor a UserCustomerID mezőn a vállalat értékkel való szűrés valójában a *vállalat* értékre fog keresni.

Szabálybeállítás példák

Itt van néhány példa a szűrőbeállításokra. Ezek a példák érvényes YAML-kódok. Kimásolhatja ezeket a példákat, és módosíthatja az igényei szerint.

A felhasználók keresztnevének és a felhasználók vezetéknevének törlése a felhasználó keresztneve alapján, helyettesítő karakteres kereséssel:

---
RuleName: Delete user first names and user last names by user first name with wildcard search.
RuleType: PrivacyByDeletion
RuleSource: GDPR
DataClassification:
 CustomerUser:
  - UserFirstname
  - UserLastname
ObjectFilter:
 CustomerUser:
  UserFirstname: someFirstname
  WildcardSearch: 1

A felhasználók keresztnevének és a felhasználók vezetéknevének anonimizálása a felhasználó keresztneve alapján, helyettesítő karakteres keresés nélkül:

---
RuleName: Anonymize user first names and user last names by user first name and without wildcard search.
RuleSource: someRuleSource
RuleType: PrivacyByAnonymization
DataClassification:
 CustomerUser:
  - UserFirstname
  - UserLastname
ObjectFilter:
 CustomerUser:
  UserFirstname: someFirstname
  WildcardSearch: 0

A felhasználók keresztnevének és a felhasználók vezetéknevének törlése a felhasználó keresztneve és a felhasználó vezetékneve alapján, helyettesítő karakteres kereséssel:

---
RuleName: Delete user first names and user last names by user first name and user last name with wildcard search.
RuleSource: someRuleSource
RuleType: PrivacyByDeletion
DataClassification:
 CustomerUser:
  - UserFirstname
  - UserLastname
ObjectFilter:
 CustomerUser:
  UserFirstname: someFirstname
  UserLastname: someLastname
  WildcardSearch: 1

Jegy illesztőprogram

A jegy illesztőprogram a jegyek és a kapcsolódó bejegyzések információinak kereséséhez és módosításához nyújt funkcionalitást.

Lehetséges adatosztályozások a jegyeknél:

- Title
- CustomerUserID
- CustomerID
- DynamicField_NameX

Lehetséges adatosztályozások a bejegyzéseknél:

- From
- To
- Cc
- Subject
- Body
- Attachments
- DynamicField_NameX

Az illesztőprogram támogatja a dinamikus mezőket az adatosztályozásnál. A dinamikus mezők a DynamicField_ előtaggal és a megfelelő mezőnévvel lesznek azonosítva.

Az adatosztályozás támogatja az előzménytípusokat. Mivel az előzménytípusok változhatnak (keretrendszer verziója, keretrendszer frissítései, telepített csomagok, stb.), az illesztőprogram dinamikusan fogja meghatározni azokat a típusokat név alapján.

Az előzménytípusokat a History kifejezés előtaggal kell ellátni. Nézze meg a példákat a következő felsorolásban:

- HistoryAddNote
- HistoryAddSMS
- HistoryArchiveFlagUpdate
- HistoryBounce
- HistoryCustomerUpdate
- HistoryEmailAgent
- HistoryEmailCustomer
- HistoryEmailResend
- HistoryEscalationResponseTimeNotifyBefore
- HistoryEscalationResponseTimeStart
- HistoryEscalationResponseTimeStop
- HistoryEscalationSolutionTimeNotifyBefore
- HistoryEscalationSolutionTimeStart
- HistoryEscalationSolutionTimeStop
- HistoryEscalationUpdateTimeNotifyBefore
- HistoryEscalationUpdateTimeStart
- HistoryEscalationUpdateTimeStop
- HistoryFollowUp
- HistoryForward
- HistoryLock
- HistoryLoopProtection
- HistoryMerged
- HistoryMisc
- HistoryMove
- HistoryNewTicket
- HistoryOwnerUpdate
- HistoryPhoneCallAgent
- HistoryPhoneCallCustomer
- HistoryPriorityUpdate
- HistoryRemove
- HistoryResponsibleUpdate
- HistorySendAgentNotification
- HistorySendAnswer
- HistorySendAutoFollowUp
- HistorySendAutoReject
- HistorySendAutoReply
- HistorySendCustomerNotification
- HistoryServiceUpdate
- HistorySetPendingTime
- HistorySLAUpdate
- HistoryStateUpdate
- HistorySubscribe
- HistorySystemRequest
- HistoryTicketDynamicFieldUpdate
- HistoryTicketLinkAdd
- HistoryTicketLinkDelete
- HistoryTimeAccounting
- HistoryTitleUpdate
- HistoryTypeUpdate
- HistoryUnlock
- HistoryUnsubscribe
- HistoryWebRequestCustomer

Az osztályozott előzménytípusok összes tartalma érintve lesz a végrehajtások során.

Ha a mellékletek osztályozva vannak, akkor az összes illeszkedő bejegyzés vagy jegy minden egyes melléklete érintve lesz a végrehajtások során.

Figyelem

A jegy illesztőprogram jegyek kereséséhez használható, még akkor is, ha a szabály a bejegyzésmezőkhöz is tartalmaz szűrőket. Ha a bejegyzésmezők az adatosztályozás részei, akkor a kapcsolódó, illeszkedő jegy összes bejegyzése feldolgozásra kerül!

A következő mezők használhatók keresési kifejezésekként vagy szűrőkként a jegyeknél és bejegyzéseknél. A lehetséges objektumszűrők:

- Limit
- TicketID
- TicketNumber
- Title
- Queues
- QueueIDs
- UseSubQueues
- Types
- TypeIDs
- States
- StateIDs
- StateType
- StateTypeIDs
- Priorities
- PriorityIDs
- Services
- ServiceIDs
- SLAs
- SLAIDs
- Locks
- LockIDs
- OwnerIDs
- ResponsibleIDs
- WatchUserIDs
- CustomerID
- CustomerUserLogin
- CreatedUserIDs
- CreatedTypes
- CreatedTypeIDs
- CreatedPriorities
- CreatedPriorityIDs
- CreatedStates
- CreatedStateIDs
- CreatedQueues
- CreatedQueueIDs
- TicketFlag
- ArticleFlag
- MIMEBase_From
- MIMEBase_To
- MIMEBase_Cc
- MIMEBase_Subject
- MIMEBase_Body
- AttachmentName
- FullTextIndex
- ContentSearch
- ContentSearchPrefix
- ContentSearchSuffix
- ConditionInline
- ArticleCreateTimeOlderMinutes
- ArticleCreateTimeNewerMinutes
- ArticleCreateTimeNewerDate
- ArticleCreateTimeOlderDate
- TicketCreateTimeOlderMinutes
- TicketCreateTimeNewerMinutes
- TicketCreateTimeNewerDate
- TicketCreateTimeOlderDate
- TicketChangeTimeOlderMinutes
- TicketChangeTimeNewerMinutes
- TicketLastChangeTimeOlderMinutes
- TicketLastChangeTimeNewerMinutes
- TicketLastChangeTimeNewerDate
- TicketLastChangeTimeOlderDate
- TicketChangeTimeNewerDate
- TicketChangeTimeOlderDate
- TicketCloseTimeOlderMinutes
- TicketCloseTimeNewerMinutes
- TicketCloseTimeNewerDate
- TicketCloseTimeOlderDate
- TicketPendingTimeOlderMinutes
- TicketPendingTimeNewerMinutes
- TicketPendingTimeNewerDate
- TicketPendingTimeOlderDate
- TicketEscalationTimeOlderMinutes
- TicketEscalationTimeNewerMinutes
- TicketEscalationTimeNewerDate
- TicketEscalationTimeOlderDate
- TicketEscalationUpdateTimeOlderMinutes
- TicketEscalationUpdateTimeNewerMinutes
- TicketEscalationUpdateTimeNewerDate
- TicketEscalationUpdateTimeOlderDate
- TicketEscalationResponseTimeOlderMinutes
- TicketEscalationResponseTimeNewerMinutes
- TicketEscalationResponseTimeNewerDate
- TicketEscalationResponseTimeOlderDate
- TicketEscalationSolutionTimeOlderMinutes
- TicketEscalationSolutionTimeNewerMinutes
- TicketEscalationSolutionTimeNewerDate
- TicketEscalationSolutionTimeOlderDate
- ArchiveFlags

Az összes lehetséges objektumszűrő-paraméter használható a jegyek és a bejegyzések szűréséhez. Az attribútumok nagy része lehet önálló szöveg vagy tömbhivatkozás, mint például:

TicketNumber: 123546
TicketNumber:
 - 123546
 - 123666
Title: SomeText
Title:
 - SomeTest1
 - SomeTest2
States:
 - new
 - open
StateIDs:
 - 3
 - 4

A megfelelő YAML-kód a következőképpen nézhet ki:

RuleName: My Explanation Rule
RuleType: PrivacyByDeletion
RuleSource: GDPR
DataClassification:
 Ticket:
  - CustomerUserID
  - CustomerID
ObjectFilter:
 Ticket:
  Queue:
   - Junk
   - Raw
  Services:
   - Service A
   - Service B

Ez a szabály megtalálná az összes olyan jegyet, amely a Junk vagy a Raw várólistában található, és amelyhez a Service A vagy Service B szolgáltatás van hozzárendelve. A CustomerUserID és a CustomerID mezők törölve lennének.

Számos lehetséges szűrőparaméter létezik a relatív időkre és dátumokra vonatkozóan, mint például:

- ArticleCreateTimeOlderMinutes
- ArticleCreateTimeNewerMinutes
- ArticleCreateTimeNewerDate
- ArticleCreateTimeOlderDate

Például a *\*TimeOlderMinutes* szűrő azt jelenti, hogy régebbi mint X perc.

A következő állítás ezt jelentené: az összes jegy, amely CreateTime értéke régebbi egy napnál (1440 percnél).

TicketCreateTimeOlderMinutes: 1440

A következő állítás ezt jelentené: az összes jegy, amely CreateTime értéke újabb egy napnál (1440 percnél).

TicketCreateTimeNewerMinutes: 1440

Ez főszabály szerint érvényes az összes szűrőparaméternél ezzel a szintaxissal.

Az önálló keresési paraméterekkel kapcsolatban további leírásokért nézze meg a TicketSearch() függvény API-hivatkozását.

Szabálybeállítás példák

Itt van néhány példa a szűrőbeállításokra. Ezek a példák érvényes YAML-kódok. Kimásolhatja ezeket a példákat, és módosíthatja az igényei szerint.

Jegycímek törlése állapotnevek alapján, amelyek régebbiek egy hónapnál:

---
RuleName: Delete ticket titles by state names, that are older than one month.
RuleSource: GDPR
RuleType: deletion
DataClassification:
 Ticket:
  - Title
ObjectFilter:
 Ticket:
  States:
   - new
   - open
  TicketCreateTimeOlderMinutes: 43200

Bejegyzés tárgyának és törzsének törlése állapotnevek alapján, amelyek bizonyos várólistákban találhatók:

---
RuleName: Delete article subject and body by state names, that are located in specific queues.
RuleSource: GDPR
RuleType: deletion
DataClassification:
 Ticket:
  - Subject
  - Body
ObjectFilter:
 Ticket:
  States:
   - new
   - open
  Queues:
   - Postmaster
   - Misc

Az ügyfél-felhasználó azonosítóinak pszeudoanonimizálása azoknál a jegyeknél, amelyeket lezártak és archiváltak:

---
RuleName: Pseudonymize customer user IDs for tickets, that are closed and archived.
RuleSource: GDPR
RuleType: PrivacyByPseudonymization
DataClassification:
 Ticket:
  - CustomerUserID
ObjectFilter:
 Ticket:
  StateType:
   - Closed
  ArchiveFlags:
   - y

Ügyfél-azonosítók és néhány dinamikus mező anonimizálása, amelyek lezártak, adott szolgáltatásokkal rendelkeznek és bizonyos várólistákban találhatók:

---
RuleName: Anonymize Customer IDs and some dynamic fields, that are closed, have certain services and are located in specific queues.
RuleSource: GDPR
RuleType: PrivacyByAnonymization
DataClassification:
 Ticket:
  - CustomerID
  - DynamicField_SensitiveNames
  - DynamicField_SensitiveLocations
ObjectFilter:
 Ticket:
  StateType:
   - Closed
  Queue:
   - Special Queue A
   - Junk
  Services:
   - Sensitive Customer Service
   - VIP Customer Service

Felhasználó illesztőprogram

A felhasználó illesztőprogram a felhasználók információinak kereséséhez és módosításához nyújt funkcionalitást.

Lehetséges adatosztályozások:

- UserTitle
- UserFirstname
- UserLastname
- UserEmail
- UserMobile

Lehetséges objektumszűrők:

- UserFirstname
- UserLastname
- UserLogin
- UserTitle
- CreateTime
- Valid
- Limit
- UserPreferences
- WildcardSearch

Objektumszűrő leírásai:

 • Limit: korlátozza a keresési eredmények számát.

 • CreateTime: a megadott időnél nagyobb vagy egyenlő (>=) dátumokra keres.

 • Valid: érvényes vagy érvénytelen felhasználókra keres. A lehetséges értékek: 0 vagy 1.

 • WildcardSearch: a UserFirstname, a UserLastname, a UserLogin és a UserTitle objektumszűrőket érinti. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás 1 értékre van állítva, akkor a UserLogin mezőn az ügyintéző értékkel való szűrés valójában az *ügyintéző* értékre fog keresni.

 • UserPreferences: egy tömb, amely a felhasználói beállításokat (mint például a felhasználó e-mail-címét) tartalmazza kulcsokként bizonyos keresési feltételekkel értékekként (nézze meg a YAML beállítási példákat).

Szabálybeállítás példák

Itt van néhány példa a szűrőbeállításokra. Ezek a példák érvényes YAML-kódok. Kimásolhatja ezeket a példákat, és módosíthatja az igényei szerint.

A felhasználók keresztnevének törlése a felhasználó keresztneve alapján:

---
RuleName: Delete user first names by user first name.
RuleSource: GDPR
RuleType: PrivacyByDeletion
DataClassification:
 User:
 - UserFirstname
ObjectFilter:
 User:
  UserFirstname: someFirstname

A felhasználók keresztnevének és a felhasználók vezetéknevének törlése a felhasználó e-mail-címe alapján:

---
RuleName: Delete user first names and user last names by user email.
RuleSource: GDPR
RuleType: PrivacyByDeletion
DataClassification:
 User:
 - UserFirstname
 - UserLastname
ObjectFilter:
 User:
  UserPreferences:
   UserEmail: someMail@example.com

A felhasználók keresztnevének és a felhasználók vezetéknevének törlése, helyettesítő karakteres kereséssel:

---
RuleName: Delete user first names and user last names with wildcard search.
RuleSource: GDPR
RuleType: PrivacyByDeletion
DataClassification:
 User:
  - UserFirstname
  - UserLastname
ObjectFilter:
 User:
  UserFirstname: someFirstname
  WildcardSearch: 1

A felhasználók keresztnevének törlése a felhasználó keresztneve és a létrehozási idő alapján, amely nagyobb vagy egyenlő a megadott dátumnál:

---
RuleName: Delete user first names by user first name and create time, which are greater than or equal with the specified date.
RuleSource: GDPR
RuleType: PrivacyByDeletion
DataClassification:
 User:
  - UserFirstname
ObjectFilter:
 User:
  CreateTime: 2019-01-01
  UserFirstname: someFirstname
Scroll to Top