Jegyek

Az ügyintézők e-mailben, telefonon vagy SMS-ben kommunikálhatnak az ügyfél-felhasználókkal, és az ügyintézők jegyzeteken keresztül kommunikálhatnak más ügyintézőkkel. Ezenkívül lehetőség van folyamatokat indítani, amelyek hatással lehetnek mind az ügyintézőkre, mind az ügyfél-felhasználókra.

Ezen kommunikációk mindegyike jegyek használatával van kezelve. Ez azt jelenti, hogy az OTRS bármilyen típusú kommunikációt jegyekké alakít, és hozzáadja a kapcsolódó üzeneteket bejegyzésekként a jegyhez.

Jegy létrehozása

Használja ezt a képernyőt, hogy új jegyet adjon a rendszerhez. A jegylétrehozás képernyő a főmenüből és a műveletmenüből, valamint az ügyfél és az ügyfél-felhasználó kártyáiból érhető el.

Ha az ügyintézők kezdik a kommunikációt, akkor létrehozhatnak e-mail jegyeket, telefonos jegyeket, folyamatjegyeket vagy SMS jegyeket. Minden kommunikáció egy jegyet fog eredményezni, és az első üzenet bejegyzésként lesz hozzáadva a jegyhez.

E-mail jegy

Az e-mail jegyeket arra használják, hogy e-mailt küldjön az ügyfél-felhasználónak vagy más címzetteknek, amikor a jegy létrejön.

Telefonos jegy

A telefonos jegy az ügyfél-felhasználóval folytatott telefonhívás közben összegyűjtött információ rögzítéséhez használható. Amikor a jegy létrejön, akkor nem lesz e-mail küldve az ügyfél-felhasználónak. A jegyet úgy kezelik, mintha eredetileg az ügyfél-felhasználó hozta volna létre.

Folyamatjegy

Egy folyamatjegy létrehozása elindít egy meghatározott folyamatot. Az ügyintézőknek és az ügyfél-felhasználóknak követniük kell a folyamat által nyújtott lépéseket. Egy folyamatjegy során létrejött bármely üzenet új bejegyzéseket hoz létre ebben a jegyben. Ha egy bejegyzés úgy van beállítva a folyamat beállításaiban, hogy az E-mail kommunikációs csatornát használja, akkor egy e-mail kerül elküldésre az ügyfél-felhasználónak.

SMS jegy

Az SMS jegy egy jegy létrehozásához és az ügyfél-felhasználó számára az első bejegyzés SMS-ben való elküldéséhez használható. Az SMS jegy korlátozott törzsmérettel rendelkezik, hogy a szöveg megfeleljen az SMS hosszkorlátozásainak.

A következő szakasz azt mutatja be, hogy egy ügyintéző hogyan tud új kérést létrehozni az ügyfél-felhasználó számára az ügyintézői felületen. Az e-mail jegyek, a telefonos jegyek és az SMS jegyek létrehozása szinte ugyanolyan, ezért a következő szakaszok általános módon mutatják be a jegylétrehozást.

Tulajdonságok felületi elem

A Tulajdonságok felületi elem használható a kérés létrehozásához az ügyfél-felhasználó számára. Ez a felületi elem négy szakaszból áll: Ügyfél, Hozzárendelés, Szolgáltatásszint-menedzsment és Kommunikáció.

Ügyfél

Ebben a szakaszban választható ki az ügyfél-felhasználó, akitől az új jegy létre lesz hozva. Az ügyfél-felhasználó a nevének a szövegmezőbe való begépelésével vagy a mező mellett lévő ügyfél címjegyzék használatával választható ki. A * helyettesítő karakter használatával lehetőség van ügyfél-felhasználót keresni.

Megjegyzés

A címjegyzékhez való hozzáférés korlátozva lehet bizonyos felhasználói csoportokra. Ebben az esetben az ikon nem látható. Vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral a hozzáférés megszerzéséhez.

Ügyfél-felhasználó kiválasztása

Ügyfél-felhasználó kiválasztása

Ügyfél-felhasználó *

Az a személy, akitől a jegy létrejön.

Ügyfél-azonosító

Ez a mező automatikusan kitöltésre kerül egy ügyfél-felhasználó kiválasztásával.

Hozzárendelés

Ebben a szakaszban a várólista, amelyhez a jegyet hozzá kell rendelni, valamint a jegy tulajdonosa és felelőse választható ki. A várólista kiválasztása kötelező.

Várólista és tulajdonos kiválasztása

Várólista és tulajdonos kiválasztása

Várólista *

Az a várólista, amelybe az új jegy el lesz helyezve.

Tulajdonos

A tulajdonos az az ügyintéző, aki ténylegesen dolgozni fog az új jeggyel.

Felelős

A felelős ügyintéző lesz felelős a jegyért. Ez az ügyintéző ugyanolyan jogosultságokkal rendelkezik mint a tulajdonos.

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.

Szolgáltatásszint-menedzsment

Ebben a szakaszban a prioritás és a következő jegyállapot választható ki.

Prioritás- és állapotkiválasztás

Prioritás- és állapotkiválasztás

Prioritás *

Az új jegyek alapértelmezetten 3 normál prioritást kapnak. Válasszon másik prioritást, ha meg szeretné változtatni ezt.

Állapot *

Az új jegyek alapértelmezetten nyitott állapotban vannak. Válasszon másik állapotot, ha meg szeretné változtatni ezt.

Megjegyzés

Az Ügyfél-felhasználók ↔ Szolgáltatások szűrő a Típusok ↔ Szolgáltatások képernyőn lévők előtt van alkalmazva.

Kommunikáció

Ebben a szakaszba adható meg egy olyan üzenet, amelyet leginkább egy e-mail programban találhat. Ez a szakasz eltérő a telefonos jegyeknél és az e-mail jegyeknél.

A felületi elemnek a felületi elem beállításaiban lehetőség van beállítani, hogy egy jegy létrehozása utáni következő képernyő újra a létrehozás képernyő vagy a létrehozott jegy részletes nézete legyen.

Az üzenet írása

Az üzenet írása

Feladó *

Ez a mező csak telefonos jegyeknél érhető el, és kötelező. Ez azért van, mert egy telefonos jegyet úgy kezelnek, mintha az ügyfél-felhasználó hozta volna létre.

Címzett *

Egy e-mail jegynél ez az a személy lesz, akitől a jegy létrejött. Ez lesz használva az előállított e-mail Címzett mezőjében.

Megjegyzés

Helyettesítő karakterek (*) használata is lehetséges. Írjon be két csillagot (**) az összes ügyfél-felhasználó felsorolásához.

Telefonos jegyeknél a Címzett mező csak olvasható, és automatikusan kitöltésre kerül az előző szakaszban kiválasztott várólistával.

Másolat

Egyéb ügyfél-felhasználók kiválasztása az e-mail másolataként, ha szükséges. Ez a mező csak e-mail jegyeknél van megjelenítve.

Rejtett másolat

Egyéb ügyfél-felhasználók kiválasztása az e-mail rejtett másolataként, ha szükséges. Ez a mező csak e-mail jegyeknél van megjelenítve.

Szövegsablon

Lehetőség van szövegsablont kiválasztani az új jegyhez. A sablon tartalma felül fogja írni a meglévő szövegeket.

Tárgy *

A jegy tárgya olyan, mintha egy e-mail tárgya lenne.

Törzs *

A jegy első bejegyzésének a törzsszövege.

Aláírás

Ez a mező csak e-mail jegyekre van alkalmazva, és hozzáfűz egy előre beállított aláírásszöveget a törzsszöveghez.

Kapcsolódó tudás

Ez a mező nem jelenik meg alapértelmezetten, de kapcsolódó Tudásbázis-bejegyzések jelenítők meg a Tárgy és/vagy a Törzs mezőkbe beírt kulcsszavak alapján. Egy tudásbázis-bejegyzésre kattintva megnyitja a tudásbázis-bejegyzés részletes nézetét.

A kapcsolódó tudásbázis-bejegyzések úgy jelennek meg, ahogy az ügyintéző gépel, vagyis az ajánlott tudásbázis-bejegyzések listája akkor frissül, miután egy szót begépeltek a Tárgy és/vagy a Törzs mezőkbe. Az ajánlott tudásbázis-bejegyzések az egyező kulcsszavak száma szerint vannak rendezve.

Mellékletek

Lehetőség van mellékleteket adni a jegyhez. Kattintson a mezőre egy melléklet hozzáadásához, vagy egyszerűen csak dobjon ide néhány fájlt.

Időegységek

Adjon meg bármilyen időmennyiséget, amely az időelszámolásban lesz használva.

Van egy lehetőség a felületi elem beállításában, ahol kiválasztható a jegy létrehozása után képernyő minden egyes jegylétrehozási képernyőhöz különállóan. Egy ügyintéző eldöntheti, hogy a következő képernyő újra a jegylétrehozási képernyő vagy a létrehozott jegy részletes nézete legyen.

Ügyfél-információk felületi elem

Ez a felületi elem a kiválasztott ügyfél-felhasználóval és az ügyfelével kapcsolatos részletes információkat jeleníti meg.

Ügyfél-információk felületi elem

Ügyfél-információk felületi elem

Ügyfél-felhasználó előzményei felületi elem

Ez a felületi elem a fent kiválasztott ügyfél-felhasználó jegyeit jeleníti meg.

Ügyfél-felhasználó előzményei felületi elem

Ügyfél-felhasználó előzményei felületi elem

Ügyfél előzményei felületi elem

Ez a felületi elem a fent kiválasztott ügyfél jegyeit jeleníti meg.

Ügyfél előzményei felületi elem

Ügyfél előzményei felületi elem

Jegylista

A jegylista jegyeket jelenít meg a lista beállításai alapján. A látható oszlopok és a szűrőbeállítás a Személyre szabás menüben lévő Szervező személyre szabása menüpont használatával változtatható meg.

Jegylista

Jegylista

A címoszlop tartalmazza az ügyfél-felhasználó által létrehozott utolsó bejegyzés tárgyát. Ha nem található ügyfélbejegyzés, akkor a címoszlop a legutolsó ügyintézői vagy rendszerbejegyzés tárgyát tartalmazza.

Ha olyan bejegyzések vannak a jegyben, amelyeket az ügyintéző még nem olvasott, akkor a jegy félkövér szöveggel van megjelenítve a jegylistában és olvasatlanként van megjelölve. Ha egy ügyintéző kiválaszt egy jegyet és elolvassa az összes bejegyzését, akkor az olvasottként lesz megjelölve és normál szöveggel lesz megjelenítve a jegylistában.

A listában egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.

Lásd még

Egy lista általános használata a Navigáció és használat fejezet Üzletiobjektum-lista szakaszában került bemutatásra.

Jegylista műveletei

A jegylista támogat néhány műveletet, amely egyszerre több jegyen is elvégezhető. A tömeges műveletek engedélyezéséhez az ügyintézőnek legalább egy jegyet ki kell választania a listából, és rá kell kattintania a toll ikonra.

A szem ikon lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy megfigyeljenek jegyeket vagy megszüntessék a jegyek megfigyelését. Ezzel a funkcióval egy ügyintéző feliratkozhat a jegy változásaival kapcsolatos értesítésre vagy megszüntetheti a feliratkozást. A jegyet megfigyelő ügyintéző hasonló módon lesz értesítve, mint a jegy tulajdonosa vagy felelőse.

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.

Ha a kijelölt jegyek nincsenek zárolva az ügyintézőhöz, akkor automatikusan zárolva lesznek a tömeges művelet végrehajtása során. Ezt jóvá kell hagyni a Zárolás és folytatás gombra kattintva.

Zárolás és folytatás

Zárolás és folytatás

Megjegyzés

Ha az ügyintézőnek nincs jogosultsága a kijelölt jegyek zárolásához, akkor egy értesítési üzenet fogja tájékoztatni az ügyintézőt azokkal a jegyekkel kapcsolatban, amelyeket nem lehet zárolni. Lehetőség van folytatni a tömeges műveletet, de a felsorolt jegyek nem lesznek érintettek.

A következő műveletek érhetők el:

Tulajdonságok megváltoztatása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a kijelölt jegyek tulajdonságainak megváltoztatását.

Tulajdonságok megváltoztatása

Tulajdonságok megváltoztatása

A következő tulajdonságok változtathatók meg:

  • Állapot

  • Várólista

  • Tulajdonos

  • Prioritás

Jegyek összekapcsolása

Ez a művelet lehetővé teszi a kijelölt jegyek egymással vagy egy szülőjeggyel való összekapcsolását. Az összekapcsolt jegyek a jegy részletes nézetének Kapcsolt jegyek felületi elemében lesznek megjelenítve.

Jegyek összekapcsolása

Jegyek összekapcsolása

Ne kapcsolja össze

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a kijelölt jegyeket nem kell összekapcsolni. Ez van kiválasztva alapértelmezetten.

Összekapcsolás

Válassza ezt a lehetőséget a kijelölt jegyek egymással való összekapcsolásához.

Keresőmező

A keresőmező lehetővé teszi az ügyintéző számára, hogy rákeressen egy másik jegyre. A * helyettestő karakter használata is támogatott. A jegylistáról kijelölt jegyek a keresőmezővel megkeresett eredeti jegyhez lesznek hozzákapcsolva.

Jegyek egyesítése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a kijelölt jegyek egyesítését a legrégebbivel vagy bármely más jeggyel.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Figyelem

Az egyesítés műveletet nem lehet visszavonni.

Jegyek egyesítése

Jegyek egyesítése

Ne egyesítse

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a kijelölt jegyeket nem kell egyesíteni. Ez van kiválasztva alapértelmezetten.

Egyesítés a legrégebbivel

Válassza ezt a lehetőséget a kijelölt jegyek legrégebbivel való egyesítéséhez.

Keresőmező

A keresőmező lehetővé teszi az ügyintéző számára, hogy rákeressen egy másik jegyre. A * helyettestő karakter használata is támogatott. A jegylistáról kijelölt jegyek a keresőmezővel megkeresett eredeti jeggyel lesznek egyesítve.

E-mail írása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy e-mail üzenetet írjanak a kijelölt jegyekben megtalált ügyfél-felhasználóknak. Az e-mail törzse bejegyzésként lesz hozzáadva a kijelölt jegyekhez.

E-mail írása

E-mail írása

Címzettek

Ez a mező csak olvasható, és az összes címzettet tartalmazza a kijelölt jegyekből.

Tárgy

Ez a szöveg lesz az elküldendő e-mailek tárgya és a kijelölt jegyekhez hozzáadandó bejegyzés tárgya.

Törzs

Ez a szöveg lesz az elküldendő e-mailek törzse és a kijelölt jegyekhez hozzáadandó bejegyzés törzse.

Időegységek

Adjon meg bármilyen időmennyiséget, amely az időelszámolásban lesz használva.

Jegyzet írása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy jegyzetet írjanak a kijelölt jegyekhez. A jegyzet törzse bejegyzésként lesz hozzáadva a kijelölt jegyekhez.

Jegyzet írása

Jegyzet írása

Tárgy

Ez a szöveg lesz az elküldendő e-mailek tárgya és a kijelölt jegyekhez hozzáadandó bejegyzés tárgya.

Törzs

Ez a szöveg lesz az elküldendő e-mailek törzse és a kijelölt jegyekhez hozzáadandó bejegyzés törzse.

Látható az ügyfélnek

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a jegyzet látható lesz az ügyfél-felhasználóknak a külső felületen.

Időegységek

Adjon meg bármilyen időmennyiséget, amely az időelszámolásban lesz használva.

Kattintson a Tömeges művelet végrehajtása gombra a kijelölt művelet végrehajtásához. A tömeges művelet végrehajtása után a kijelölt jegyek automatikusan fel lesznek oldva. Ennek megakadályozásához szüntesse meg a Feloldás tömeges végrehajtás után jelölőnégyzet bejelölését. Ebben az esetben az érintett jegyek zárolva maradnak.

Jegy részletes nézet

Használja ezt a képernyőt egy jegy részleteinek megtekintéséhez. A jegy részletes nézete akkor érhető el, ha kiválaszt egy jegyet egy jegylistáról.

Jegy részletes nézetének felületi elemei

A többi üzleti objektum részletes nézetéhez hasonlóan a jegy részletes nézete is nagymértékben személyre szabható. A következő felületi elemek közül néhány megjelenik az alapértelmezett telepítéssel, de a többit hozzá kell adni a rendszerbeállításokban.

Piszkozatok felületi elem

Ez a felületi elem azokat az új bejegyzéseket jeleníti meg, amelyek későbbi munkához lettek elmentve. Ez a felületi elem csak akkor lesz megjelenítve, ha legalább egy piszkozatot elmentettek.

A listában egy elemre kattintva megnyílik a piszkozat a további szerkesztéshez.

Piszkozatok felületi elem

Piszkozatok felületi elem

Kommunikációs összegző felületi elem

Ez a felületi elem táblázatos formában jeleníti meg a jegy összes bejegyzését. Van egy Összes kinyitása vagy Összes összecsukása gomb a fejlécben a felületi elem tartalmának kinyitásához vagy összecsukásához.

Kommunikációs összegző felületi elem

Kommunikációs összegző felületi elem

A nyilakkal rendelkező oszlop tájékoztat a bejegyzés irányával kapcsolatban. A bejegyzések lehetnek bejövő vagy kimenő üzenetek, valamint belső üzenetek.

Egy jegy kommunikációjában lévő bejegyzések különböző csatornákról jöhetnek. A Csatorna oszlop tájékoztat a megfelelő bejegyzés csatornájával kapcsolatban.

Az információ ikonnal rendelkező oszlop további bejegyzés-információkat jelenít meg, például hogy a bejegyzés meg van-e jelölve fontosként.

Az utolsó oszlop azt jelzi, hogy a bejegyzésnek vannak-e mellékletei vagy sem.

Kinyitott kommunikációs összegző felületi elem

Kinyitott kommunikációs összegző felületi elem

Egy bejegyzésre kattintva a Bejegyzések részletes nézete lesz megjelenítve. Az olvasatlan bejegyzések félkövér szöveggel jelennek meg. A felületi elem tetején lévő Összes kinyitása gombra kattintva kinyílik az összes bejegyzés, és olvasottként jelöli meg az összes bejegyzést.

Az üzenetdobozon belül megjelenített szimbólumok olyan információkat jelenítenek meg, amelyek ehhez az üzenethez tartoznak. A külső szimbólumok csak az üzenet küldési állapotával kapcsolatos információkat jelenítik meg.

Figyelem

Nem szabad, hogy a jegyenként 500 bejegyzésnél több legyen. A korlát túllépése befolyásolhatja a rendszer teljesítményét.

Kommunikációs folyam felületi elem

Ez a felületi elem egy jegy bejegyzéseit a Kommunikációs összegző felületi elemtől eltérő formátumban jeleníti meg. A bejegyzések a szerzők profilképei melletti szimbolikus beszédbuborékként kerülnek megjelenítésre a bejegyzés címével és első néhány sorával.

Kommunikációs folyam felületi elem

Kommunikációs folyam felületi elem

A bejegyzés iránya az egyes oldalakon lévő profilképekkel vannak ábrázolva. A bal oldalon lévő profilképek a bejövő bejegyzéseket, a jobb oldalon lévő profilképek a kimenő bejegyzéseket ábrázolják. A profilképek közelében lévő ikonok azt a csatornát jelzik, amelyen keresztül a bejegyzés el lett küldve.

Egy bejegyzésre kattintva a Bejegyzések részletes nézete lesz megjelenítve. Az olvasatlan bejegyzések félkövér szöveggel jelennek meg. A felületi elem tetején lévő Összes kinyitása gombra kattintva kinyílik az összes bejegyzés, és olvasottként jelöli meg az összes bejegyzést.

Az üzenetdobozon belül megjelenített szimbólumok olyan információkat jelenítenek meg, amelyek ehhez az üzenethez tartoznak. A külső szimbólumok csak az üzenet küldési állapotával kapcsolatos információkat jelenítik meg.

Figyelem

Nem szabad, hogy a jegyenként 500 bejegyzésnél több legyen. A korlát túllépése befolyásolhatja a rendszer teljesítményét.

Tulajdonságok felületi elem

Ez a felületi elem a jegy tulajdonságait jeleníti meg. A tulajdonságok kis kártyákként vannak ábrázolva a felületi elemen belül.

Tulajdonságok felületi elem

Tulajdonságok felületi elem

A legtöbb kártya rendelkezik egy toll ikonnal a jobb felső sarokban. Erre az ikonra kattintva lehetősége van az ügyintézőnek a tulajdonság közvetlen szerkesztésére.

Emberek felületi elem

Ez a felületi elem azon emberek felhasználókártyáinak megjelenítéséhez használható, akik létrehozták a jegyet, vagy akik tulajdonosként vagy felelősként vannak beállítva annál.

Emberek felületi elem

Emberek felületi elem

Ügyfél-információk felületi elem

Ez a felületi elem a jegy ügyfelével és ügyfél-felhasználójával kapcsolatos információkat jeleníti meg.

Ügyfél-információk felületi elem

Ügyfél-információk felületi elem

A kártyák a nyitott és lezárt jegyek számát jelenítik meg. Ha az ügyfél-felhasználó elérhető, akkor az ikon aktív a Csevegés szakaszban. Az ikon használatával az ügyintéző csevegést indíthat az ügyfél-felhasználóval. A Létrehozás szakaszban lévő ikonokra kattintva a jegy létrehozása képernyő nyílik meg. A Művelet szakaszból lehetőség van az ügyfél-felhasználó vagy az ügyfél szerkesztésére. A Térkép szakasz egy hivatkozást tartalmaz az ügyfél címének egy beállított térképen való megtekintéséhez. A Web szakaszban lévő URL az ügyfél weboldalára mutat. A Közösségi szakasz hivatkozásokat tartalmaz néhány közösségimédia-oldalhoz vagy keresőmotorokhoz, amelyek az ügyfél-felhasználóhoz vagy az ügyfélhez köthetők.

Ismeretlen ügyfeleknél csak az Összes jegy megjelenítése gomb van megjelenítve ebben a felületi elemben.

Kapcsolt jegyek felületi elem

Ez a felületi elem a kapcsolt jegyeket jeleníti meg, de a felületi elem csak akkor lesz megjelenítve, ha legalább egy jegy hozzá van kapcsolva ehhez az üzleti objektumhoz. Új kapcsolatok adhatók hozzá az Objektumok összekapcsolása művelettel. A meglévő kapcsolatok szintén itt kezelhetők.

Kapcsolt jegyek felületi elem

Kapcsolt jegyek felületi elem

Kapcsolt tudásbázis-bejegyzések felületi elem

Ez a felületi elem a kapcsolt tudásbázis-bejegyzéseket jeleníti meg, de a felületi elem csak akkor lesz megjelenítve, ha legalább egy tudásbázis-bejegyzés hozzá van kapcsolva ehhez az üzleti objektumhoz. Új kapcsolatok adhatók hozzá az Objektumok összekapcsolása művelettel. A meglévő kapcsolatok szintén itt kezelhetők.

Kapcsolt tudásbázis-bejegyzések felületi elem

Kapcsolt tudásbázis-bejegyzések felületi elem

Kapcsolt időpontok felületi elem

Ez a felületi elem a kapcsolt időpontokat jeleníti meg, de a felületi elem csak akkor lesz megjelenítve, ha legalább egy időpont hozzá van kapcsolva ehhez az üzleti objektumhoz. Új kapcsolatok adhatók hozzá az Objektumok összekapcsolása művelettel. A meglévő kapcsolatok szintén itt kezelhetők.

Kapcsolt időpontok felületi elem

Kapcsolt időpontok felületi elem

Mellékletek felületi elem

Ez a felületi elem a bejegyzésekhez tartozó mellékletek megjelenítéséhez használható. A mellékletek letölthetők, és képek esetén az előnézeti funkció is támogatott.

Mellékletek felületi elem

Mellékletek felületi elem

Jegy részletes nézetének műveletei

A következő műveletek érhetők el a jegy részletes nézetén.

Jegy részletes nézetének műveletei

Jegy részletes nézetének műveletei

Kommunikáció

Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:

Jegyzet hozzáadása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy jegyzetet hozzanak létre a jegyhez, és hozzáadják a jegyzetet bejegyzésként a jegyhez. A jegyzetek alapértelmezetten csak az ügyintézőknek láthatók.

Kimenő telefonhívás hozzáadása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy jegyzetet adjanak a jegyhez egy kimenő telefonhívással kapcsolatban.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Bejövő telefonhívás hozzáadása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy jegyzetet adjanak a jegyhez egy bejövő telefonhívással kapcsolatban.

Kimenő e-mail küldése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy e-mailt küldjenek, és hozzáadják az e-mail tartalmát bejegyzésként a jegyhez.

Ezt a műveletet általában arra használják, hogy harmadik feleket vonjanak be e-mailben anélkül, hogy a jegy ügyfél-felhasználója képes lenne megtekinteni ezt a levelezést. Emiatt a bejegyzés alapértelmezetten nem látható az ügyfél-felhasználó számára. Ha a címzett (a harmadik fél) válasz e-mailt küld, akkor ez a válasz sem látható a jegy ügyfél-felhasználója számára.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Kimenő SMS küldése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy SMS-üzenetet küldjenek, és hozzáadják az SMS tartalmát bejegyzésként a jegyhez.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Megjegyzés

További szerződés szükséges ezen művelet használatához.

Szervezés

Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:

Jegy zárolása vagy jegy feloldása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy zárolását vagy feloldását. Ha egy ügyintéző zárolja a jegyet, akkor az ügyintéző lesz a jegy tulajdonosa.

Szabad mezők megváltoztatása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy szabad mezőinek megváltoztatását, például a jegy címét.

Jegy egyesítése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegynek egy másik jeggyel való egyesítését.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Figyelem

Az egyesítés műveletet nem lehet visszavonni.

Jegy megfigyelése vagy jegy megfigyelésének megszüntetése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy feliratkozzanak a jegy változásaival kapcsolatos értesítésre vagy megszüntessék a feliratkozást. A jegyet megfigyelő ügyintéző hasonló módon lesz értesítve, mint a jegy tulajdonosa vagy felelőse.

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.

Folyamat hozzárendelése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy és az összes bejegyzésének hozzárendelését egy folyamathoz.

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha legalább egy folyamat üzembe van állítva.

Új időpont

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegyre vonatkozó időpont létrehozását. Az új időpont hozzá lesz kapcsolva a jegyhez, és látható lesz a Naptár áttekintő képernyőn.

Jegy lezárása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy lezárását.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Jegy törlése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy törlését.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.

Objektumok összekapcsolása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek más üzleti objektumok hozzákapcsolását a jegyhez.

Jegy áthelyezése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy várólistájának megváltoztatását. A várólistákat arra használják, hogy jegyeket rendeljenek a felelős személyek csoportjához. Egy jegy egyszerre csak egyetlen várólistához tartozhat.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Várakozási idő beállítása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy várakozási idejének beállítását. Ha az ügyfél-felhasználó újabb üzenetet küld az emlékeztető idő lejárata előtt, akkor az ügyintéző válaszolhat, és újra kiválaszthatja a függőben állapotot anélkül, hogy újra be kellene írnia az emlékeztető idejét, címét és szövegét, mivel ezek az információk automatikusan hozzáadásra kerülnek. Ha az emlékeztető ideje lejár, akkor az alapértelmezett értékek lesznek használva.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Prioritás megváltoztatása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy prioritásának megváltoztatását.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Megjelölés szemétként

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy szemétként vagy kéretlenként való megjelölését.

Ehhez a művelethez a jegyet zárolni kell a műveletet végrehajtó ügyintézőhöz.

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.

Külső hivatkozás

Ez a funkció egyszerű módszert nyújt a jegy műveletmenüjében való külső hivatkozások megjelenítéséhez.

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.

Emberek

Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:

Tulajdonos megváltoztatása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy tulajdonosának megváltoztatását.

Felelős megváltoztatása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy felelősének beállítását vagy megváltoztatását.

Megjegyzés

Ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.

Ügyfél megváltoztatása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy ügyfelének és ügyfél-felhasználójának megváltoztatását.

Nézetek

Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:

Jegy nyomtatása

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy PDF-fájlba történő kinyomtatását és letöltését.

Előzmények megtekintése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek a jegy előzményeinek megtekintését. Az előzmények tartalmazzák az összes olyan műveletet, amelyek a jeggyel történtek a múltban. A műveletekkel együtt az időbélyeg és a műveletet elvégző személy felhasználóneve is megjelenik.

Scroll to Top