Hitelkártyaszűrő

Ez a funkció lehetőségeket nyújt az OTRS rendszerben az érzékeny adatok felelős kezeléséhez, mint például hitelkártyaszámok esetén. Ennek a funkciónak a segítségével lehetőség van a hitelkártyaszámok elrejtésére az új jegyeknél és bejegyzéseknél, valamint a rendszerben már tárolt bejegyzéseknél is. Továbbá a hitelkártyaszámoknál rugalmasan beállítható figyelmeztető üzeneteket lehet automatikusan beállítani és megjeleníteni.

A hitelkártyák felismeréséhez használt mechanizmus működik a 13, 15 vagy 16 számjegyű kártyáknál is. A rendszeren lévő jegyek összes bejegyzése átvizsgálásra kerül az érvényes hitelkártyaszámokért a tárolás előtt. Ennél a lépésnél a számjegyek többsége kódolva lesz a rendszeren való tárolás előtt.

Előnyök
 • Megnövelt adatvédelem.

 • Kevesebb biztonsági kockázat a hitelkártya adatoknál.

Célcsoportok
 • Vevőszolgálat

 • Pénzügy

 • Értékesítés

 • Megrendelés-menedzsment

 • Panaszkezelés

Örökölt hitelkártya-maszkolás

Létezik egy konzolparancs a rendszeren már eltárolt hitelkártyaszámok kezeléséhez. Ez a parancs ki fogja maszkolni az összes maszkolatlan érvényes hitelkártyaszámot a bejegyzés adatbázistáblájában.

Megjegyzés

Ez a funkció csak helyszíni telepítéssel rendelkező ügyfeleknek érhető el. Ha Ön menedzselt ügyfél, akkor erről a funkcióról az Ügyfélmegoldások csapat gondoskodik az OTRS-ben. Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@otrs.com e-mail-címen vagy az OTRS Portálon.

A meglévő hitelkártyaszámok maszkolásához:

 1. Győződjön meg arról, hogy az OTRSCreditCardFilter::ActiveMaskEnabled beállítás ne legyen engedélyezve.

 2. Hozzon létre egy vagy több jegyet érvényes hitelkártya-információkkal.

  Issuing Network,Card Number
  JCB,3528988095245935
  JCB,3112606824580636
  JCB,3096030869937728
  JCB,3112437499296450
  JCB,3096010732100407
  JCB,3528461498782367
  JCB,3112892137191440
  JCB,3088814635323630
  
 3. Nyissa meg a jegy részletes nézetét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hitelkártyaszámok nincsenek maszkolva.

 4. Hajtsa végre a következő parancsot a parancssorban a hitelkártyaszámok maszkolásához:

  otrs> /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::MaskCreditCard --restart yes
  
 5. Frissítse a jegy részletes nézetét. A bejegyzés törzse így fog kinézni:

  Issuing Network,Card Number
  JCB,352898xxxxxx5935
  JCB,311260xxxxxx0636
  JCB,309603xxxxxx7728
  JCB,311243xxxxxx6450
  JCB,309601xxxxxx0407
  JCB,352846xxxxxx2367
  JCB,311289xxxxxx1440
  JCB,308881xxxxxx3630
  

Ez a parancsfájl először az utolsó bejegyzésnél kezdi a hitelkártyaszámok maszkolását, mivel azok a leggyakrabban használtak, így az eredmény gyorsabban látható.

Lásd még

A Maint::Ticket::MaskCreditCard paramétereivel kapcsolatos további információkért futtassa a következő parancsot:

otrs> /opt/otrs/bin/otrs.Console.pl Maint::Ticket::MaskCreditCard --help

A parancsfájl architektúrája úgy lett megtervezve, hogy ne legyen hatással a rendszer teljesítményére, így kötegelten dolgozik és várakozik az egyes kötegek között. A kötegenként feldolgozott bejegyzések száma és a kötegek közti várakozási idő finomhangolható, hogy illeszkedjen a rendszer teljesítményéhez.

A parancsfájl tervezése során arra is figyeltek, hogy emlékezzen az utoljára feldolgozott bejegyzésre, és attól induljon újra, így lehetővé téve a feldolgozás leállítását és későbbi folytatását egy adott időpontban. Létezik egy felülbírálás, hogy kényszerítetten induljon újra a kezdetektől.

Megadhat egy végdátumot, így a bejegyzések csak azon dátummal bezárólag lesznek feldolgozva (például ha automatikus maszkolást indított egy bizonyos dátummal). Lehetséges továbbá a futásonként feldolgozandó bejegyzések számát is megadni.

Hitelkártya maszkolása

Ez a funkció egy teljes alrendszer, amely lehetővé teszi az alábbiakat:

 • Figyelmeztető üzenet automatikus megjelenítése a hitelkártyaszám mellett (nincs eltárolva).

 • Hitelkártyaszámok maszkolása az új jegyeknél és bejegyzéseknél.

 • A rendszeren már eltárolt bejegyzésekben lévő hitelkártyaszámok maszkolása.

A hitelkártya-felismerő mechanizmus 13, 15 vagy 16 számjegyű hitelkártyaszámokat igényel. Ezeknek a hitelkártyaszámoknak legalább számszakilag lehetséges érvényesnek kell lenniük, amely azt jelenti, hogy át kell menniük a Luhn-algoritmus teszten.

A jelenlegi verziónál csak az összes lehetséges érvényes hitelkártyaszám egy részcsoportja van felismerve. Ez az érvényesnek tekintett hitelkártyaszámok listája:

 • 16 számjegyű Visa 4-essel kezdve.

 • 13 számjegyű Visa 4-essel kezdve.

 • 16 számjegyű MasterCard 51 és 55 közötti számokkal kezdve.

 • 16 számjegyűek felfedezése, amelyek 6011, 6121-29 és 6229-25 közötti, 644 és 649 közötti vagy 65 kezdetűek.

 • 16 számjegyű JCB 3088, 3096, 3112, 3158, 3337 vagy 3528 és 3589 közötti kezdetűek.

 • 15 számjegyű JCB 1800, 2100 vagy 2131 kezdetűek.

 • 15 számjegyű American Express 34 vagy 37 kezdetűvel.

A sikeres felismeréshez ezen hitelkártyaszámok számjegyei elválasztás nélkül, illetve 4-4-4-4, 4-4-4-3, 4-4-4-1 vagy 4-6-5 számjegycsoportokban megadott egyszerű elválasztóval engedélyezettek (az utolsó kombináció csak American Express kártyáknál). Az engedélyezett elválasztók: -, +, /, . vagy ezek kombinációja.

Egy nagyobb szám részhalmazaként megadott hitelkártyaszámok nincsenek érvényes hitelkártyaszámokként értelmezve. Ez a hamis pozitív találtok elkerülése miatt van, például olyan sorozatszámnál, amely (nem szándékosan) érvényes hitelkártyaszámot tartalmaz. Az érvényes hitelkártyaszámokat legalább egy nem szám karakterrel kell közrefogni.

Aktív hitelkártya-maszkolás

Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor minden egyes bejegyzés át lesz vizsgálva érvényes hitelkártyaszámok kereséséhez, mielőtt mentésre kerül az adatbázisba. Bármilyen találat esetén a tárgyban vagy a törzsben az első hat és az utolsó négy számjegy kivételével az összes többi le lesz cserélve egy beállítható maszkoló karakterre.

Lásd még

A viselkedés megváltoztatható a rendszerbeállításokban a következő beállításokkal:

 • OTRSCreditCardFilter::ActiveMaskEnabled

 • OTRSCreditCardFilter::MaskedCharacter

Például az 1234-5678-9012-3456 hitelkártyaszámból 1234-56xx-xxxx-3456 lesz.

Figyelem

Ez az eljárás végleges és visszafordíthatatlan!

A funkció használatához:

 1. Hozzon létre egy jegyet a következő bejegyzéstörzzsel:

  Issuing Network,Card Number
  JCB 15 digit,180061388939823
  JCB 15 digit,180079668437698
  JCB 15 digit,180001434886883
  JCB 15 digit,180044208063503
  JCB 15 digit,180010497338476
  JCB 15 digit,210004248524033
  JCB 15 digit,210012319871803
  JCB 15 digit,180094846333594
  JCB 15 digit,210084424984649
  JCB 15 digit,210012951351973
  JCB 15 digit,210008094074787
  JCB 15 digit,210081171733450
  
 2. Nyissa meg a jegy részletes nézetét, hogy megnézze a létrehozott jegyet. A bejegyzés törzse így jelenik meg:

  Issuing Network,Card Number
  JCB 15 digit,180061xxxxx9823
  JCB 15 digit,180079xxxxx7698
  JCB 15 digit,180001xxxxx6883
  JCB 15 digit,180044xxxxx3503
  JCB 15 digit,180010xxxxx8476
  JCB 15 digit,210004xxxxx4033
  JCB 15 digit,210012xxxxx1803
  JCB 15 digit,180094xxxxx3594
  JCB 15 digit,210084xxxxx4649
  JCB 15 digit,210012xxxxx1973
  JCB 15 digit,210008xxxxx4787
  JCB 15 digit,210081xxxxx3450
  
 3. Kipróbálhatja a tárgyban lévő érvényes hitelkártyaszámmal is, vagy lekérhet egy érvényes hitelkártya-információkkal rendelkező levelet egy levelezési fiók használatával.

Hitelkártya figyelmeztető üzenet

Lehetőség van egy figyelmeztető üzenetet megjeleníteni a hitelkártyaszám mellett.

A funkció használatához:

 1. Győződjön meg arról, hogy az OTRSCreditCardFilter::ActiveMaskEnabled beállítás ne legyen engedélyezve.

 2. Győződjön meg arról, hogy az OTRSCreditCardFilter::WarningTextEnabled beállítás engedélyezve legyen.

 3. Határozzon meg egy egyéni üzenetet az OTRSCreditCardFilter::WarningText beállításban a rendszerbeállításoknál.

 4. Hozzon létre egy jegyet a következő bejegyzéstörzzsel:

  Issuing Network,Card Number
  JCB,3528988095245935
  JCB,3112606824580636
  JCB,3096030869937728
  JCB,3112437499296450
  JCB,3096010732100407
  JCB,3528461498782367
  JCB,3112892137191440
  JCB,3088814635323630
  
 5. Nyissa meg a jegy részletes nézetét. A figyelmeztető üzenetnek meg kell jelennie a hitelkártyaszám mellett.

  Issuing Network,Card Number
  JCB,3528988095245935 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  JCB,3112606824580636 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  JCB,3096030869937728 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  JCB,3112437499296450 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  JCB,3096010732100407 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  JCB,3528461498782367 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  JCB,3112892137191440 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  JCB,3088814635323630 Reminder: You should not store credit card numbers in this product!
  

Kipróbálhatja a tárgyban lévő érvényes hitelkártyaszámmal is, vagy lekérhet egy érvényes hitelkártya-információkkal rendelkező levelet egy levelezési fiók használatával.

Scroll to Top