Dinamikus mezők

A csomag telepítése után egy új Érték importálása felületi elem válik elérhetővé a Dinamikus mezők kezelése képernyő bal oldalsávjában.

Érték importálása felületi elem

Érték importálása felületi elem

Egy dinamikus mező értékeinek importálásához:

 1. Győződjön meg arról, hogy a cél dinamikus mezők már létre vannak-e hozva.

 2. Kattintson az Érték importálása felületi elem Tallózás… gombjára a bal oldalsávban.

 3. Válasszon egy megfelelően formázott .csv fájlt.

 4. Jelölje be a Függőségek létrehozása (ACL-ek) jelölőnégyzetet.

 5. Kattintson az Importálás gombra.

 6. Válassza ki a cél dinamikus mezőket, és nézze meg a változtatási különbséget.

 7. Módosítsa az ACL beállításokat, ha szükséges.

 8. Kattintson az Elküldés gombra.

Használati példa

A cél dinamikus mezőket kézzel kell létrehozni, mielőtt használhatóak lennének az értékimportláshoz. Csak legördülő típusú mezők engedélyezettek (legördülő és többválasztós).

Hozza létre a következő dinamikus mezőket:

Objektum

Típus

Név

Címke

Lehetséges értékek

Jegy

Többválasztós

Manufacturer

Gyártó

Hagyja üresen

Jegy

Többválasztós

Car

Autó

Hagyja üresen

Jegy

Többválasztós

ModelYear

Modell éve

Hagyja üresen

A csomag által biztosított funkció megfelelő működésének garantálásához a példa szerint formázza meg a CSV-fájlját. A dinamikus mező neveit tartalmazó első sor elhagyható, de a dinamikus mezők automatikusan ki lesznek választva a következő képernyőn, ha meg vannak adva.

Alapértelmezetten a nyelvéhez meghatározott elválasztó lesz használva (általában , vagy ;). Alternatívaként ezt felülbírálhatja a CSV elválasztó felhasználói beállítás használatával.

Manufacturer,Car,ModelYear
BMW,X3,2016
BMW,318d,2016
BMW,318d,2017
BMW,320d,2016
Audi,A4,2015
Audi,A4,2016
Audi,A5,2015
Audi,A5,2016
Audi,A6,2016

A CSV-fájl a dinamikus mezők lehetséges értékeivel kapcsolatos információkat tartalmaz. Az első fejlécsor tartalmazza a cél dinamikus mező neveit.

Tallózzon rá a CSV-fájlra, és jelölje be a Függőségek létrehozása (ACL-ek) jelölőnégyzetet, ha ACL-eket szeretne előállítani. Kattintson az Importálás gombra, egy új képernyő fog megnyílni.

Változás áttekintése felületi elem

Változás áttekintése felületi elem

Ebben az áttekintőben látni fog egy CSV oszlopokat jelző táblázatot, a kiválasztott cél dinamikus mezőt, egy színes változtatási különbséget a régi és az új lehetséges értékek között, illetve (ha az ACL beállítás engedélyezve lett) a mezők közti kapcsolatok előnézetét. Ez segít összehasonlítani az adatokat, mielőtt az értékek ki lennének írva.

Minden CSV oszlopból származó adat hozzá lesz rendelve egy bizonyos dinamikus mezőhöz. A célmező kiválasztható. Ha fejlécsor van használatban, akkor a mezőnevek előre ki lesznek választva.

Figyelem

Az összes érintett mező meglévő lehetséges értékei teljesen felül lesznek írva a feltöltött értékekkel. Ennélfogva gondosan ellenőriznie kell, hogy az egyes dinamikus mezők eltávolított és új értékeinek jelzése megfelel-e az elvárásainak. A meglévő értékek megőrzése érdekében azokat tartalmaznia kell a feltöltött CSV-fájlnak.

Lehetőség van bal → jobb hozzárendelésű ACL-ek automatikus létrehozására a kiválasztott dinamikus mezők és azok importált értékei alapján. Ez csökkenti az ACL-ek kézi létrehozására irányuló erőfeszítéseket. A dinamikus mezők és az értékek közti függőségek balról jobbra lesznek létrehozva.

ACL beállítások felületi elem

ACL beállítások felületi elem

A következő beállítások érhetők el ennek a funkcionalitásnak a használatakor.

Létrehoz ACL-eket?

Ha elő szeretne állítani ACL-eket, akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Bal → jobb függő ACL-ek az érintett mezők között automatikusan létre lesznek hozva importáláskor.

ACL előtag

A megadott előtag lesz használva az összes létrehozott ACL-nél. Változtassa meg az előtagot a végrehajtási sorrend befolyásolásához (átjárhatóság a kézzel létrehozott ACL-ekkel).

Más előtaggal rendelkező ACL-ek eltávolítása

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az összes korábban automatikusan előállított ACL-t el kell távolítani.

Megjegyzés

Ha korábban eltérő előtag volt használva, és ez a beállítás nincs használatban, akkor a régi ACL-ek megmaradnak, és nem kívánt viselkedést okozhatnak.

Automatikus üzembe állítás

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha automatikusan üzembe szeretné állítani az ACL-eket a létrehozás után.

Megjegyzés

Ez érinteni fogja az egyéb ACL-eket is, amelyek még nincsenek üzembe állítva.

Az ACL-létrehozás a következő módon van megvalósítva:

 • Ha a bal oldalról származó értékekkel rendelkező dinamikus mező egyezik, akkor (csak) a jobb oldalról származó értékekkel rendelkező dinamikus mezőt lehetséges kiválasztani.

 • Ha az értékek kettőnél több dinamikus mezőhöz vannak importálva (3 vagy több oszlop létezik a CSV-fájlban), akkor az ACL kapcsolatok mindig a legbaloldalibb oszloptól kezdve lesznek létrehozva. Ez lehetővé teszi a többszintű függőségeket.

Miután befejezte az összes ellenőrzést, egyszerűen küldje be az űrlapot. Az érintett dinamikus mezők értékei frissítve lesznek a háttérben, és ha be van kapcsolva, akkor az ACL-ek is elő lesznek állítva. Ezek után újra át lesz irányítva a dinamikus mező áttekintőre.

Most menjen az ACL kezelés képernyőre, és ellenőrizze az előállított ACL-eket.

Előállított ACL-ek a dinamikus mező korlátozásokhoz

Előállított ACL-ek a dinamikus mező korlátozásokhoz

Korlátozások

Noha ez a csomag egyszerűvé teszi a dinamikus mezők értékeinek importálását és a megfelelő ACL-ek előállítását, mégis van néhány korlátozás.

 • A dinamikus mező létrehozását és beállítását kézzel kell elvégezni (például meghatározni azt, hogy egy mező legördülő vagy többválasztós legyen-e, illetve hogy az üres értékek engedélyezettek legyenek-e).

 • A dinamikus mező értékeinek hossza 200 karakterre korlátozott értékenként.

 • Az ACL-ek oly módon vannak létrehozva, hogy a másodlagos mezőkhöz kiválasztás szükséges az elsődleges mezőiken, mielőtt bármilyen kiválasztás lehetséges lenne.

 • Az ACL-ek mindig létre lesznek hozva a CSV-fájlban lévő összes dinamikus mezőhöz. A nem kapcsolódó dinamikus mezőket külön kell importálni.

Scroll to Top