Konfigurációelemek

Használja ezt a képernyőt a konfigurációelem-osztályok osztály-meghatározásának kezeléséhez. A konfigurációelem-osztály kezelőképernyője a CMDB beállítások csoport Konfigurációelemek moduljában érhető el.

Konfigurációelem-menedzsment képernyő

Konfigurációelem-menedzsment képernyő

Egy konfigurációelem-osztály osztály-meghatározásának hozzáadásához vagy szerkesztéséhez:

 1. Válasszon egy osztályt a legördülő listából a bal oldalsávban.

 2. Kattintson az Osztály-meghatározás módosítása gombra.

 3. Adja hozzá vagy szerkessze az osztály-meghatározást YAML-formátumban.

 4. Kattintson a Mentés vagy Mentés és befejezés gombra.

Konfigurációelem osztály-meghatározásának szerkesztése képernyő

Konfigurációelem osztály-meghatározásának szerkesztése képernyő

Egy konfigurációelem-osztály osztály-meghatározásának megtekintéséhez:

 1. Kattintson egy osztálynévre az osztályok listájában.

 2. Válasszon egy verziót az osztályverziók listájában lévő osztálynévre kattintva.

Konfigurációelem osztályverziói képernyő

Konfigurációelem osztályverziói képernyő

Lásd még

Új konfigurációelem-osztályok az adminisztrátori felületen lévő Általános katalógus modullal adhatók hozzá.

Osztály-meghatározás típusai és űrlapelemek

Több bevitelimező-típus használható egy osztály meghatározásakor. Ezek a bevitelimező-típusok használhatók a szerkesztőűrlap előállításához az új konfigurációelemek létrehozásánál vagy a meglévők szerkesztésénél.

A következő blokk egy Operációs rendszer nevű űrlapmező példája.

---
- Key: OperatingSystem
 Name: Operating System
 Input:
  Type: Text
  Size: 50
  MaxLength: 100

A következő beállítások akkor érhetők el, ha hozzáadja vagy szerkeszti ezt az erőforrást. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Key *

Egyedinek kell lennie, és csak betű és szám karaktereket fogad el. Ha ez megváltozik, akkor az adatok nem lesznek olvashatóak a régi meghatározásokból.

Name *

Az űrlapon lévő mező címkéje. Bármilyen típusú karakter beírható ebbe a mezőbe, beleértve a nagybetűket és a szóközt is.

Megjegyzés

Ajánlott mindig angol szavakat használni a neveknél.

Lásd még

A nevek lefordíthatók más nyelvekre az egyéni nyelvi fájlokkal. További információkért nézze meg az egyéni nyelvi fájl fejezetet az adminisztrátori kézikönyvben.

Searchable

Meghatározza, hogy a mező kereshető-e vagy sem. Lehetséges értékek: 0 vagy 1.

Input *

Előkészíti a beviteli mező meghatározását. Egy beviteli mező a következő attribútumokat tartalmazhatja:

Type *

Meghatározza az elem típusát. Behúzva kell elhelyezni logikai blokként. A lehetséges értékek:

 • Customer: Egy legördülő lista egy ügyfél kiválasztásához az adatbázis háttérprogramból. A mező használható helyettesítő karakterekkel (*) is.

 • CustomerCompany: Egy legördülő lista egy ügyfél kiválasztásához az adatbázis háttérprogramból.

 • Date: Egy mező egy dátum kiválasztásához.

 • DateTime: Egy mező egy dátum és idő kiválasztásához.

 • Dummy: Ezt a mezőt arra használják, hogy szerkezetet adjon más elemeknek. Általában rendelkezik Sub szerkezetekkel.

 • GeneralCatalog: Egy legördülő lista egy általános katalógus osztály kiválasztásához. Az általános katalógus osztályt meg kell határozni a bemeneti típusként történő használata előtt. Az általános katalógus osztály elemei lesznek a legördülő lista lehetőségei.

 • Integer: Egy legördülő lista egész számokkal.

 • Text: Egy egyszerű szövegmező.

 • TextArea: Egy többsoros szövegmező.

Required

Meghatározza, hogy a mező kötelező-e vagy sem. Lehetséges értékek: 0 vagy 1.

Size

Meghatározza a szövegmező méretét. Az érték csak pozitív egész szám lehet.

MaxLength

Meghatározza a karakterek legnagyobb számát, amit be lehet írni a szövegmezőbe. Az érték csak pozitív egész szám lehet.

RegEx

Egy reguláris kifejezés a szövegmező lehetséges értékeinek korlátozásához.

RegExErrorMessage

A megjelenített hibaüzenet, ha a bemenet nem illeszkedik a reguláris kifejezésben megadott meghatározásra.

Class

A legördülő listához használt osztály neve. Kötelező megadni a GeneralCatalog típusnál.

Translation

Meghatározza, hogy egy általános katalógus elemeit le kell-e fordítani. Lehetséges értékek: 0 vagy 1.

YearPeriodPast

Meghatározza, hogy a jelenlegi évhez képest hány év legyen elérhető a múltban a kiválasztásnál egy dátum vagy dátum és idő mezőben. Az érték csak nemnegatív egész szám lehet.

YearPeriodFuture

Meghatározza, hogy a jelenlegi évhez képest hány év legyen elérhető a jövőben a kiválasztásnál egy dátum vagy dátum és idő mezőben. Az érték csak nemnegatív egész szám lehet.

ValueMin

Meghatározza a legkisebb értéket egy egész szám mezőnél.

ValueMax

Meghatározza a legnagyobb értéket egy egész szám mezőnél.

ValueDefault

Meghatározza az alapértelmezett értéket egy egész szám mezőnél.

CountMin

Meghatározza, hogy az aktuális beviteli típusokból legalább hány legyen elérhető. Az érték csak nemnegatív egész szám lehet.

CountMax

Meghatározza, hogy az aktuális beviteli típusokból legfeljebb hány legyen elérhető. Az érték csak nemnegatív egész szám lehet.

CountDefault

Meghatározza, hogy hány mezőt kell megjeleníteni alapértelmezetten. Az érték csak nemnegatív egész szám lehet.

Sub

Meghatároz egy részelemet a beviteli mezőben. A részelem saját beviteli mezőket tartalmazhat. Ez akkor hasznos, ha bizonyos tulajdonságok vannak egy fő tulajdonság alatt.

SuppressVersionAdd

Ez arra használható, hogy megakadályozza egy konfigurációelem új verziójának létrehozását, ha egy attribútum megváltozik. A lehetséges értékek: UpdateLastVersion és Ignore.

 • UpdateLastVersion: Ha ez az érték van beállítva és nincs más frissített attribútum, akkor az attribútum új verzió létrehozása nélkül lesz frissítve az aktuális verzióban.

 • Ignore: Ha ez az érték van beállítva és nincs más frissített attribútum, akkor semmi sem fog történni, és nem lesz új verzió létrehozva.

Osztály-meghatározás hivatkozása

A következő osztály-meghatározás egy példa az összes lehetséges beállításra.

Megjegyzés

A CustomerID és az Owner különleges kulcsok, mivel alapértelmezetten ezeket a kulcsokat használják az Ügyfelek és az Ügyfél-felhasználók képernyőkön a konfigurációelemek ügyfelekhez és ügyfél-felhasználókhoz történő automatikus hozzárendeléshez.

---
- Key: OperatingSystem
 Name: Operating System
 Searchable: 1
 Input:
  Type: Text
  Required: 1
  Size: 50
  MaxLength: 100
  RegEx: Linux|MacOS|Windows|Other
  RegExErrorMessage: The operating system is unknown.
 CountMin: 0
 CountMax: 5
 CountDefault: 1

- Key: Description
 Name: Description
 Searchable: 0
 Input:
  Type: TextArea
  Required: 0
 CountMin: 0
 CountMax: 1
 CountDefault: 0

- Key: Type
 Name: Type
 Searchable: 1
 Input:
  Type: GeneralCatalog
  Class: ITSM::ConfigItem::Software::Type
  Required: 1
  Translation: 1

- Key: CustomerID
 Name: Customer Company
 Searchable: 1
 Input:
  Type: CustomerCompany

- Key: Owner
 Name: Owner
 Searchable: 1
 Input:
  Type: Customer

- Key: LicenseKey
 Name: License Key
 Searchable: 1
 Input:
  Type: Text
  Size: 50
  MaxLength: 50
  Required: 1
 CountMin: 0
 CountMax: 100
 CountDefault: 0
 Sub:
 - Key: Quantity
  Name: Quantity
  Input:
   Type: Integer
   ValueMin: 1
   ValueMax: 1000
   ValueDefault: 1
   Required: 1
  CountMin: 0
  CountMax: 1
  CountDefault: 0

 - Key: ExpirationDate
  Name: Expiration Date
  Input:
   Type: Date
   Required: 1
   YearPeriodPast: 20
   YearPeriodFuture: 10
  CountMin: 0
  CountMax: 1
  CountDefault: 0

- Key: LastUsed
 Name: Last Used
 Input:
  Type: DateTime
  Required: 1
 CountMin: 0
 CountMax: 1
 CountDefault: 0
 SuppressVersionAdd: UpdateLastVersion
Scroll to Top