FrontendAgentViewCustomerCompanyList

AgentFrontend::CustomerCompanyList::Legacylist###DefaultConfig

Alapértelmezett ügyféllista-beállítás az érvényes ügyfelek statikus típushoz.

Alapértelmezett érték:

---
ActiveFilters: {}
AvailableDynamicFieldFilters: []
BusinessObjectType: CustomerCompany
Columns:
 ClosedTickets:
  IsVisible: 2
 CustomerCompanyCity:
  IsVisible: 2
 CustomerCompanyCountry:
  IsVisible: 1
 CustomerCompanyName:
  IsVisible: 2
 CustomerCompanyStreet:
  IsVisible: 1
 CustomerCompanyURL:
  IsVisible: 1
 CustomerCompanyZIP:
  IsVisible: 1
 CustomerID:
  IsVisible: 2
 Edit:
  IsVisible: 2
 OpenTickets:
  IsVisible: 2
 ValidID:
  IsVisible: 2
DefaultColumnOrder:
- CustomerID
- CustomerCompanyName
- CustomerCompanyStreet
- CustomerCompanyZIP
- CustomerCompanyCity
- CustomerCompanyCountry
- CustomerCompanyURL
- ValidID
- OpenTickets
- ClosedTickets
- Edit
FilterPresets: {}
HideAvailableFilters: []
ItemsPerPage: 10
Limit: 1000
SortBy:
- Column: CustomerID
 Direction: Up
Type: BusinessObject
Scroll to Top